Új jelszó kérése

Kierkegaard, Sören


Sören Kierkegaard életmûvét filozófiai szempontból két szakaszra bonthatjuk: I) 1841-1846: un. pszeudonim korszak, melyben irodalmi és filozófiai mûveit tudatosan választott, s emiatt kifejezõ írói álnéven publikálta. II) 1847-1855: (többnyire) a teológiai jelleg az uralkodó. Mûveire általában jellemzõ az írói mûgond, a szépírói stílus és szerkesztés -még kifejezetten filozófiai tárgyú mûveinél is!
Tipikusan azok közé a filozófusok közé tartozott, akik meghaladták korukat, s épp emiatt életében jórészt elutasításra talált, halála után -a századfordulótól- viszont "felkapott" filozófus lett, írásait német nyelvre fordították, s így széles olvasóközönség élvezhette egyre aktuálisabbá váló gondolatait.
Fõbb mûvei: Vagy-vagy (1843), A szorongás fogalma (1843), Lezáró tudománytalan utóirat a filozófiai töredékekhez (1846), A halálos betegség (1848), Önvizsgálat (1851)
Az egzisztencia nem annyira a gondolkodásban, hanem elsõsorban a bensõségességben, az érzésben ragadható meg. Az egzisztencia alapélménye a szorongás, mely több, mint puszta félelem, mert a félelem tárgya konkrétan megragadható. A szorongást három tényezõ válthatja ki: a halál, a szabadság (választás), illetve Isten. Az ember a szorongásból csak úgy szabadulhat, ha Istenre bízza magát (de ez az Isten nem az egyházak által hírdetett Isten, hanem egy végtelen, transzcendens valóság, melynek segítségével áthidalható az egzisztencia és az Isten közötti mélységes mély szakadék). Aki Istent elutasítja, az a kétségbeesés állapotából nem tud kilépni (ld. Halálos betegség), aki viszont a hit által eljut Istenhez, az arra bízta magát, aki "õt meghatározta". Az Istenhez való eljutás ("a mélység átugrása") három stádiumon keresztül történhet. I) Esztétikai stádium: Az ember még nem választja önmagát, hanem "az életet élvezni kell" álláspontját képviseli. Ennek a stádiumnak típikus képviselõje Don Juan, aki természete -ösztönei- szerint cselekszik, s élete passzív történni-engedés.
Az egzisztencia középpontba állításával Kierkegaard megalapozta az egzisztencializmus irányzatát.
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában


Sorrend:


Webáruház készítés