Új jelszó kérése

Klebelsberg Kuno


Klebelsberg Kuno az 1920-as években meghatározó politikusa volt kultúrának, közoktatásnak. Majd egy évtizedes kultuszminiszteri működése során iskolák, könyvtárak százai épültek, reformokat nyújtott be a felsőoktatás átalakítására. maradandót alkotott. Alakja előtt azzal tisztelgünk, hogy közreadjuk a jórészt a Pesti Naplóban megjelent tárcáinak gyűjteményét. Publicisztikai munkáit mi nem is méltatjuk, álljon itt ehelyett az Országgyűlési Almanach 1931-1936-os kiadásának szócikkéből vett idézet: "Nagyjelentőségű Klebelsberg Kunó gróf publicisztikai munkássága is, melynek alapgondolata , hogy nem elég a nemzetnek csupán a célszerűt ajánlani, hanem számolni kell a népeknek örök eszménykeresésével is, továbbá, hogy az államférfiunak a tollhoz kell nyulni, ha az államhatalom s a hivatalos apparátus elégtelen és csak a közvetlen meggyőzés vezethet célhoz. Ez a munkássága jórészben több nagy napilap (Budapesti Hírlap, Nemzeti Ujság, Pester lloyd, Pesti Napló stb.) zajlik le és eredményei több kötetben vannak összegyüjtve: Beszédek, cikkek és törvényjavaslatok (1927); Neonacionalizmus (1928); Küzdelmek könyve (1929); Jőjjetek harmincas évek (1930); és Világválságban (1931). Számos gondolata és tanácsa ma is megfontolandó, szellemisége helynként ma is élő és friss. (a Kiadó)


Sorrend:


Webáruház készítés