Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Noailles, Comtesse de


Az az utókor, mely e kivételes teremtésnek nem énjét és életét, hanem csak írott műveit, verseit és regényeit nézi, annyit bizonnyal elösmer majd róla, hogy egy nemcsak romantikátlan, hanem költőietlen korban Anna de Noallies (1876 - 1933) képviselte, tán utoljára, a hangzatos, a hatékony, a «romantikus» Költőt és Költészetet. Nem a vatest, aki hisz a maga isteni küldetésében: Noailles grófnő csak magában hitt, a maga énjében és érzékenységében s asszonyibb volt és sokkal nyíltabb, hogysem önzését, vagy szenvedését magasabb, metafizikaibb színbe vonja. Nem is a művészt, a magányosat, akinek elvont s tiszta légkörére értetlenül néz fel a profán: e nyugtalanvérű asszony nem kerülte, sőt kereste az élet s a közéletadta izgalmakat s életét és költészetét éppolyan gondtalanúl vegyítette, mint lírája verssorait s regényei prózáját. Nem is a poeta laureatust, a hivatalos, az akadémiai költőt, akinek találó arcképét Babits vázolta itt nemrég: e rajongó, szabadelvű s amellett idegen költőnő nehezen vállalta volna a Rend és a Hagyomány hirdetését, mint ahogy rangja és fényűzése a néptől és a szegénységtől is távoltartotta. A század első évtizedeiben annak a nem társadalmi, hanem szellemi rétegnek volt a költője, amely, bár nem hitt már benne, de még tudta élvezni a romantikát, vagyis a távoli tájak, a rég letűnt korszakok, a sejtelmes szavak és a forró szenvedelmek hangulatát s egyidőben tapsolhatott Rostandnak és Maeterlincknek, Lotinak és Noailles grófnőnek... Költő volt, vagyis ünnepies, de titoktalan, tehát közérthető, önkéntelen kiszolgálója annak a nemcsak francia, hanem talán általános közízlésnek, amely zenében, képben, versben nem «misztikumot», se «matematikát», hanem csínt, eszményt, andalgást, vasárnapi mulatságot keres, vigaszt a polgári létben s kóstolót a «művészet mámorából». Népszerű poéta volt, a népszerűség majdnem minden kellékével és korlátjával, aki maga megvallja, hogy halála után is csak fiatal és szerelmes fiúk hódolatára vágyik s akinek forró és édes poézisét legalább két nemzedék szürcsölte. (Gyergyai Albert)


Sorrend:


Webáruház készítés