Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Emilio Salgari: A kék hegyek kincse_MOBI

Emilio Salgari: A kék hegyek kincse_MOBI
790 Ft

TARTALOM

Az orkán.
A Kék Hegyek kincse.
A tutaj.
A zendülés.
A mérgezett halak.
Még több szörnyűség.
A kalapácshalak.
A galambok átvonulnak.
A rhizophorok közt.
A fehér király.
Az emberevők barlangja.
Fogva.
Ramirez.
A foglyok eltünése.
A földalatti csatorna.
Ramirez nyomában.
Tűzben.
Az »Eszmeralda« fedélzetén.
Ramirez utolsó erőlködései.
Emánuel bosszúja.
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  Már leszállt az estszürkület, amikor a fogoly vezetésével útnak indultak.
  A Pilu-Pilut mindig éjjel tartják meg, úgy hogy a szabadító csapatnak volt ideje bőven.
  Jó óráig tartott, míg keresztül értek az erdőn, végre a Keti meglassította lépteit és hátrafordult:
  - Maradjatok csendesen. A falunál vagyunk.
  Az erdő ritkább lett, csak a kaori- és kókuszfák nyújtották ég felé, ötven méternyi magasságban, csúcsaikat.
  Néhány pajta egy-egy villámnak a fényénél már előcsillant a ritkuló fák közt.
  A kis csoport halkan, nagyon óvatosan közeledett.
  Mennydörögni kezdett a távolban és a tenger morajlása erősen idezúgott a messzeség felől.
  Végre a Keti megállt egy alacsony, egyedülálló domb mellett.
  - Megérkeztünk! - suttogta.
  Hirtelen visszahökkent. Dörömbölés és elfojtott zűrzavar áradt ki a föld alól.
  - Nagyon késő lehet már - siessünk, - mondta nyugtalanul. - Ez a zaj azt jelenti, hogy a tánc már elkezdődött.
  - Már összegyülekeztek lent a barlangban?
  - Igen, fehér ember; pedig a hold még nem kelt fel.
  - Csak egy bejárat van?
  - Kettő, de az egyiket alig lehet használni.
  - Mégis inkább ezt választanám, ha biztosítsz, hogy ezen át is bejutunk a barlangba.
  - Akkor kövessetek - mondta a fogoly.
  José figyelmeztette embereit, hogy teljes rendben sorakozzanak, aztán mindnyájan követték a Ketit, aki dús növényekkel borított domb felé tartott.
  Sötét nyíláshoz értek.
  - Itt megyünk be - mondta.
  - Igaz, hogy a barlangban tó is van?
  - Úgy van, fehér ember: a közepén áll Tiki isten, a jó tengeri szellem.
  Matemate fáklyát gyujtott és előre ment. Utána következett a Keti, akit a kapitány követett, hogy megakadályozza, ha esetleg meg akarna szökni.
  Három-négyszáz lépést mentek mindig lefelé, végre egy szakadékhoz értek, amelynek mélyéből víz csörgedezett.
  - Tengervíz? - fordult a kapitány a fogoly felé.
  - Igen, - felelt a Keti - ez táplálja a földalatti lagunát.
  A szakadék nem volt egészen egy méter mély és könnyen át lehetett ugorni.
  - Oltsátok el a fáklyákat, - suttogta a Keti - már nem vagyunk messze.
  - Ne lőjetek, amíg nem mondom - tette hozzá a kapitány.
  Egyszerre élénk világosság csapott a szemükbe.
  Egy fordulatnál hirtelen eléjük tárult az óriási barlang, amelyben a Keti-törzs fiai már javában lejtették nemzeti táncukat, mielőtt a lakomához fogtak volna.
  Nagy, kerek terem tárult fel előttük, tetejét és oldalait cseppkőképződések ékesítették, ezek aztán élénken szikráztak a padlóhasadékokba dugott négy-öt szál fáklya fényénél.
  Középen vízzel telt, nagy, természetes medence csillogott. Szikla meredt ki belőle, tetején fából faragott, otromba istenség.
  Tiki isten volt a csunya monstrum, rövid lábakkal, óriási fején négyszögletes sapka. Kezei összekulcsolva görbültek.
  A tó körül sok harcos táncolt, botokkal verték a földel, míg a falaknál százával álltak a nézők, férfiak, nők vegyesen.
  Tamburások nógatták a táncosokat, mások valami hosszú, süvöltő csontból fütyültek hozzá.
  A kapitány előbbre lépett. Egyszerre hatalmas bambuszkosarat pillantott meg, amelyikben hátrakötött kezű ember állt.
  Azonnal megismerte.
  - Szegény kormányosom! - kiáltotta. - Mennyire félhet az öreg!
  - És nem is nyugtathatjuk meg, hogy itt vagyunk! - tette hozzá Pedro.
  - Ha egy lépést teszünk most, el vagyunk veszve!... A legalkalmatosabb pillanatot kell kivárnunk, hogy közbelépjünk. Már kész a tervem.
  - Sokáig tart még ez a tánc?
  - A tánc a végét járja, fehér ember. Ott már jön a mágus, aki Tikinek be fogja mutatni a véráldozatot.
  - Helyes!... - intett a kapitány. - Most ide figyelj!
  - Mikor először lövök, te rögtön odamész a megkötözötthöz és kiszabadítod. Ketten maradjanak itt és őrizzék a kijárást.
  - És a többiek?
  - Utánam jönnek, és amennyire bírnak, ordítnak, mintha az egész Krahoa-törzs itt volna mögöttünk.
  - Meglesz, kapitány - felelt a Kanaki.
  A táncot befejezték.
  A nézők felkeltek és középre tódultak. A mágus, egy ráncosképű öreg, akinek a lepra leszedte a négy ujját, és arca szederjes volt az ivástól, a víz felé ment.
  Mögötte négy erős fiatalember kivájt fatörzset cipelt.
  - Mi az, Matemate? - kérdezte a kapitány.
  - Taki elé viszik a halott vezért, akit a fehér ember megölt.
  A holttestet letették a szobor elé.
  A harcosok mozdulatlanul álltak botjukra támaszkodva. Az asszonyok sikongva jajgattak.
  Most a mágus énekelve és panaszkodva háromszor körüljárta a tavat, aztán megállt és erélyesen kopogott, botjával, mire a zaj megszünt.
  Erre három bősz kiáltást hallatott, melyet a boltozatos terem sokszoroson visszhangzott.
  Aztán felragadta baltáját és szegény, a rémülettől egészen eltorzult Reton felé közelített.
  - Most te következel, fehér ember!... - mormogta Matemate.
  Don José sápadtan, de határozottan emelkedett fel. Karabélyát egy stalaktit-kiszögellésre támasztotta, hogy annál biztosabban célozzon. Don Pedro ugyanígy tett, hogy ha esetleg a kapitány golyója nem talál, mindjárt beugorhasson.
  A Kanakik és Kaorik is készen tartott fegyverekkel várták a jelt, hogy mint a vérszomjas tigrisek, rávessék magukat ellenségeikre. A mágus megállt a kormányos előtt és kedvtelve nézegette. Szegény Reton szemeit leírhatatlan rémület nyitotta tágra.
  Hirtelen megmozdult a mágus és úgy látszik, ez végsőkig feszítette a kormányos életvágyát. Egyszerre visszanyert energiával kiszakította magát kötelékeiből és öklével nekivadulva döngetni kezdte a mágust.
  - Bravó, kormányos! - ujjongott Pedro. - Ne sajnáld!
  Az öreg, mint egy kiszabadult ördög, csodálatraméltó gyorsasággal rakta ellenfelére az ökölcsapásokat.
  A Keti-harcosok, amint magukhoz tértek első meglepetésükből, éktelen kiáltásokkal rontottak neki a kiszabadult fogolynak, de abban a pillanatban százszorosan visszhangzó lövés dördült el, és a mágus golyótól találva a földre bukott.
  Az ágyulövéshez hasonló dörgésre a vadak megálltak, rémülettel néztek jobbra-balra, köröskörül, nem tudták, honnan jött a lövés. Aztán borzasztó félelemtől hajtva, egymáshoz szorulva, kifelé menekültek. Pár percig nagy zavar volt a földalatti üregben.
  Reton a kapitányhoz rohant.
  - Barátaim!... Kapitányom!... - kiabált a szerencsésen megmenekült kormányos.
  A barlang egészen kiürült, don José elébe lépett.
  - Ah, kedves Retonom!... Mily boldog vagyok, hogy ki tudtalak szabadítani a fogaik közül!
  A két tengeri farkas mélyen megindulva borult egymás nyakába.
  - Remélem, én is kapok egy kézszorítást! - lépett hozzájuk Pedro.
  - Ah, jó uram!... - kiáltott Reton könnyes szemekkel. - És a nővére?
  - Jó helyen van - nyugtatta meg a kapitány. - És most előre, mert a vadak magukhoz térnek első ijedtségükből és visszajönnek a mágust megbosszulni.
  Visszaindultak, arra, ahonnan jöttek.
  Már nem lehettek messze a nyílástól, mikor Matemate megállt és a levegőt szimatolta.
  - Füst! - mondta mérgesen.
  - Füst? - ismételte a kapitány ijedten.
  Hosszú szünet következett.
  - Innen nem mehetünk ki! - kezdte Matemate. - Elzárták az útat.
  - Ez világos!
  Matemate félreugrott, mintha villamos ütés érte volna.
  - A »nona«! - kiáltott föl rémülten.
  - Hát ez miféle csuda? - hökkent meg a kapitány.
  - Apró bogarak... rosszabbak a viperánál... És most jönnek! - dadogta ijedten Matemate.
  - Hol?
  - A füst hajtja be őket!
  José szitkozódni kezdett.
  Nagyon jól ismerte ezeket a kis egynapos rovarokat és tudta róluk, hogy még a bennszülöttek sem bírják ki csípéseiket. Megesik, hogy egyik faluból a másikba menekülnek előlük.
  Hogy kerültek ezek ide? Csak a Keti-népség tudta volna megmondani.
  - Meneküljetek! - kiáltott Matemate, aki elsőnek fogta föl a szúrásaikat. - Ezek a füstnél, de még a nyilaknál is rosszabbak.
  A meztelen Kaorik rémülten vetették vissza magukat, az amerikaiak utánuk. A falak mentén a füst fojtogatóan kúszott feléjük.
  A tó körül csend volt.
  - Don Pedro, - szólalt meg a kapitány - te és Koturé négy emberrel itt maradtok.
  - És te, kapitány?
  - Megnézem, mi újság odakint. - Ha valaki közelít, rögtön értesítsetek. Matemate, te velem jössz!
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  978963398120S
Webáruház készítés