Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás..._EPUB

Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás..._EPUB
940 Ft

Sigmund Freudnak aligha akad olyan klinikai vagy elméleti írása, amely valamilyen kontextusban ne tartalmazná a szexualitás témáját, vagy annak egyes elemeit. Hiszen Freud egész életművében központi szerepet játszik a szex és a szexualitás. Ez a kötet, melynek címe a "Három értekezés a szexualitás elméletéről" azon Feud-írásokat gyűjti csokorba, amelyek kifejezetten az emberi szexualitással, szerelmi és nemi élettel, éréssel foglalkoznak.
A kötet értékeit nagyban növeli, hogy ezen írásokat Ferenczi Sándor fordításában adjuk közre. (a Kiadó)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  2. ELTÉRÉSEK A NEMI CÉL TEKINTETÉBEN

  A nemiség rendes célja közfelfogás szerint a nemi szervek egyesülése a közösülésnek nevezett aktusban, melynek eredménye a nemi feszültség oldása és a nemi ösztön időleges kialvása. (A kielégülés az éhség csillapulásával analóg.) Ámde már a legrendesebb nemi folyamatnál felismerhetők azok a csírák, melyeknek kifejlődése a perverzió névvel jelölt eltévelyedésekhez vezet. Itt ugyanis szintén el vannak ismerve ideiglenes nemi célok gyanánt bizonyos átmeneti viszonylatok a nemi tárgyhoz (útban a közösülés felé), olyanok, mint például a tárgy tapogatása és megnézése. E ténykedések már magukban is kéjesek, másrészt fokozzák azon izgalmat, mely a végleges nemi cél eléréséig kell hogy kitartson. Ez érintkezések egyike pedig, két egyén ajaknyálkahártyáinak érintkezése, a csók, igen sok népnél (köztük a legműveltebbeknél is) magas nemi értékűvé emelkedett, bár az ennél tekintetbejövő testrészek nem tartoznak a nemi szervhez, hanem az emésztőcsatorna bemeneti nyílását alkotják. Az így adott tények alapján lehetségessé vált a perverziónak kapcsolatba hozása a rendes nemi élettel, de felhasználhatók ezek a fonák (perverz) megnyilatkozások osztályozásánál is. A perverzió vagy a) anatómiai értelemben vett túllépés azokon a testtájakon, melyek a nemi érintkezésre vannak rendelve, vagy b) továbbidőzés a nemi tárgyhoz való átmenti viszonylatoknál, melyeken pedig rendes nemi érintkezésnél gyorsan túl kell haladni a végleges nemi cél felé vezető úton.

  A) Anatómiai túllépések

  A nemi tárgy túlbecslése
  Az a lelki felmagasztalás, melyben a nemi tárgy mint a nemi ösztön vágyainak célja részesül, csak a legritkább esetben szorítkozik a nemi szervekre. Legtöbbször az egész testre kisugárzik, és megvan az a tendenciája, hogy felölelje a nemi tárgytól kiváltott összes érzékelést. Ugyanez a túlbecslés a lelki térre is kisugárzik, és itt logikai elvakultság (ítéletbeli gyengeség) alakjában érvényesül a nemi tárgy szellemi teljesítményével és tökéletességével, továbbá mint megadó hiszékenység az attól alkotott ítéletek iránt. A szerelemtől diktál hiszékenység így válik a tekintélynek igen fontos, ha ugyan nem őseredeti forrásává.
  Éppen ez a nemi túlbecsülés az, ami oly nehezen nyugszik bele abba, hogy a nemi cél a tulajdonképpeni nemi szervek egyesülésére szorítkozzék, s ennek segítségével emelkednek egyéb testrészeken véghezvitt ténykedések a nemiség céljává. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nemi túlbecsülés a tárgyválasztásnak nem minden mechanizmusánál fejlődik ki, és hogy a többi testrészek nemi szerepének más, közvetlenebb magyarázatával is meg fogunk később ismerkedni. Félreismerhetetlen, hogy ezen igen változatos anatómiai túllépéseknél szerepet játszik a változatosság szükségérzete is, melyet Hoche inger-éhségnek nevezett el.
  A nemi túlbecsülésnek mint tényezőnek jelentőségét legjobban férfiaknál lehet tanulmányozni, mert csak az ő nemi életük vált a kutatásszámára hozzáférhetővé, míg a nőkét egyrészt a kultúra csonkító hatása, másrészt az asszonyok megállapodásszerű titkolódzása és alakoskodása folytán mély sötétség leple borítja.

  Az ajak- és szájnyálkahártya nemi alkalmazása
  A szájnak nemi szervként való alkalmazása perverziószámba megy, ha az egyik személy ajka (nyelve) a másiknak nemi szerveivel jut érintkezésbe; de nem tekintik annak, ha a két személy ajaknyálkahártyái érintkeznek. Ez utóbbi kivétel adja meg e perverzió kapcsolatát a normalitással. Aki a többi, bizonyára már az emberiség őskora óta szokásos ténykedéseket visszautasítja, határozott undorérzés hatása alatt áll, mely őt ily nemi cél elismerésétől védi. Ez undor határa azonban gyakran tisztára megállapodás kérdése; megeshetik, hogy valaki áhítattal csókolja egy szép leány ajkát, és csak undor leküzdésével tudná az ő fogkeféjét használni, még akkor is, ha semmi ok nincs arra a feltevésre, hogy az ő saját szájürege, melytől nem undorodik, tisztább, mint a lányé. Itt figyelmessé lesz az ember az undorra, mint lelki tényezőre, mely a nemi tárgy libidinózus túlbecsülésének gátat vet, de amelyet viszont a libidó le tud küzdeni. Az undor úgy látszik egyike azon lelki hatalmaknak, melyek a nemi cél korlátozását létrehozták. E korlátozás általában nem vonatkozik magára a nemi szervre. Kétségtelen azonban, hogy a másik nem genitáléi maguk is lehetnek undorodás tárgyai, aminthogy ez a hisztériások, (kivált a hisztériás nők) viselkedésének egy jellemző vonása. A nemi ösztön szereti erejét ezen undor leküzdésében gyakorolni (lásd alább).

  A végbélnyílás nemi alkalmazása
  A végbélnyílás igénybevételénél jobban felismerhető, hogy az undor az, ami e nemi célt perverzióvá bélyegzi. Ne vegye tőlem senki részrehajlásnak, ha azt állítom, hogy mikor valaki ennek az undornak magyarázatául azt hozza fel, hogy ez a testrész a kiválasztás szolgálatában áll és így a „magánvaló utálatossággal”, az exkretumokkal jut érintkezésbe: ha erről a magyarázatról azt állítom, hogy annak nem sokkal több az értelme, mint mikor a hisztériás leány a férfi nemi szervétől való undorodását azzal indokolja, hogy az a szerv a vizelet kiürítésére szolgál.
  A végbél nyálkahártyájának távolról sem csak a férfiak közti érintkezésnél van szerepe, e testrész előnyben részesítése nem éppen az inverzióra jellemző. Ellenkezőleg, úgy látszik, a férfi-pedikáció voltaképpen a nővel való aktust utánozza, míg invertáltak érintkezésénél leggyakrabban a kölcsönös maszturbáció a nemi cél.

  Más testrészek jelentősége
  Más testrészek nemi igénybevétele, dacára a sok variációnak e téren, elvileg semmi újabb adattal nem járul hozzá a nemi ösztön ismeretéhez. A túlkapásokban a nemi ösztön csak azt a törekvését mutatja ki, hogy a nemi tárgyat minden irányban hatalmába akarja keríteni. Az anatómiai hátár-túllépésben a nemi túlbecsülésen kívül egy másik, a népies felfogásban teljesen ismeretlen tényező is kifejezésre jut. Némely testtájék, például a száj- és a végbélnyálkahártya, melyek minduntalan szerepet játszanak az ilyenfajta cselekményeknél, úgyszólván azzal az igénnyel lépnek fel, hogy nemi szervnek tekintsék és akképp bánjanak velük. Látni fogjuk, hogy ez az igény a nemi ösztön fejlődéséből meríti jogosultságát s hogy némely kórállapot tüneteiben ez az igény meg is valósult.

  A nemi tárgy célszerűtlen pótlása. Fetisizmus
  Egészen sajátos a jellegük azoknak az eseteknek, amelyekben a rendes nem tárgyat egy vele valamiképpen viszonylatban álló, de olyan más tárgy helyettesíti, mely a normális nemi cél elérésére teljesen alkalmatlan. A mi megkülönböztetésünk szempontjából talán helyesebb lett volna, ha a nemi ösztön eltévelyedéseinek ezen nagyon érdekes csoportját már a nemi tárgyat illető eltérések sorában említettük volna fel, de el kellett halasztani ezeknek tárgyalását, míg a nemi túlbecsüléssel mint tényezővel meg nem ismerkedtünk, mert ezzel szorosan összefüggnek e jelenségek, melyeket a nemi cél feladása jellemez.
  A nemi tárgy helyettesítője itt valamely nemi célokra általában igen kevéssé alkalmas testrész (láb, haj) vagy egy élettelen tárgy, mely kimutatható viszonyban van a nemi személlyel, főleg annak nemiségével (ruhadarabok, fehérnemű). Ezt a pótlást helytelenül hasonlítják a fétishez, melyben a vadember istenét látja megtestesítve.
  A fetisizmus ilyen esetei mellett, melyekben az ösztön a rendes vagy fonák nemi célról teljesen lemond, vannak átmeneti esetek is, amelyekben a nemi tárgy meg van ugyan tartva, de a nemi cél elérése valamely fétisszerű feltételhez van kötve (egy bizonyos hajszín, ruházat, még testi hibák is). A nemi ösztönnek a kórossal határos változatai között egy sem hívja úgy fel érdeklődésünket az általa felszínre hozott jelenségek különösségével, mint éppen ez. A rendes nemi cél felé törekvés bizonyos lefokozása úgy látszik valamennyi esetben előfeltétel. (A nemi készülék teljesítőképességének gyengesége. A rendes nemi élettel való kapcsolatot a nemi tárgynak lélektanilag szükséges túlbecsülése közvetíti, amely óhatatlanul átterjed mindenre, ami a tárggyal gondolattársítás útján összefügg. A fetisizmus bizonyos mértéke tehát a rendes szerelmi életnek is szabályszerű tartozéka, különösen a szerelem azon stádiumaiban, melyekben a normális nemi cél elérhetetlennek látszik vagy elérhetése fel van függesztve.

  „Keríts nekem egy kendőt kebliről,
  Szerelmi vágyamnak harisnyafodrát.”

  Patologikussá az eset csak akkor válik, ha a fétis utáni törekvés ezen a feltételen túl rögzítődik és a rendes nemi cél helyét teljesen elfoglalja, továbbá, ha a fétis leválik egy bizonyos személyről és egyedüli nemi tárggyá lesz. Ezek általában azok a feltételek, melyek közt a nemi ösztön puszta változatai kóros eltévelyedésekbe mennek át.
  A fétis megválasztásánál, mint azt először Binet állította s azután számos adat bebizonyította, egy, többnyire a korai gyermekkorban történt nemi élmény állandó utóhatása érvényesül, hasonlóan a normális ember első szerelmének maradandó hatásához, (on revient toujours a ses premiers amours) Ez a keletkezési mód különösen jól látható az olyan esetekben, melyekben a nemi tárgy megmarad, de fétisszerű feltételhez van kötve. Korai nemi benyomások jelentőségével még más helyütt is fogunk találkozni.
  Más esetekben az illetők maguk sem ismerik azt a jelképes gondolati kapcsolatot, melynek révén a fétis a tárgynak helyettesítőjévé vált. E kapcsolatok útjai nem deríthetők ki mindig biztosan. (A láb ősrégi, már a hitregében is szereplő nemi jelkép. A „prém” a mons veneris szőrzetével való kapcsolatának köszönheti fétis-szerepét.) De - úgy látszik - az ilyen szimbolika sem mindig független a gyermekkor nemi élményeitől.

  B) Ideiglenes nemi célok rögzítődése

  Új szándékok keletkezése
  Minden olyan külső és belső feltétel, mely a rendes nemi célok elérését megnehezíti, vagy hátráltatja (impotencia, a nemi tárgy költségessége, a nemi művelet veszélyei), mint érthető is, támogatják a hajlamot az előkészítő műveletnél való megállapodásra s arra, hogy ezekből esetleg a normális nemi cél helyét egészen elfoglaló új célok keletkezzenek. Behatóbb vizsgálatnál mindig kitűnik, hogy akármilyen idegenszerűnek is lássék ez új szándékok némelyike, az a normális nemi folyamatnál mégis, ha talán csak nyomokban, de már megtalálható.

  Tapogatás és nézelődés
  Bizonyos mérvű tapogatás, legalább az embernél, a rendes nemi cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az is általánosan ismert dolog, hogy a nemi tárgy bőrének érintése milyen kéj forrás és milyen újabb izgalmat teremtő inger. Eszerint a tapintásnál való időzés, ha egyébként a nemi művelet tovább halad, aligha számítható a perverziók közé.
  Ugyanezt mondhatjuk a nézelődésről is, amely - végső soron - a tapintásból vezethető le. A leggyakoribb út a kéjes izgalom felébresztésére az optikai, és - ha egyáltalán szabad teleológiai szempontból szemlélni a dolgokat 26 - azt kell hinni, hogy a faji kiválasztás az inger útjára számít; mikor a nemi tárgy szépségét kifejleszti. A testnek a művelődés során mind teljesebbé váló leleplezése ébren tartja a nemi kíváncsiságot, amely arra törekszik, hogy a rejtett részek leleplezésével kiegészítse a nemiség tárgyát, s amely művészi irányba terelhető (átszellemíthető), ha sikerül ezen érdeklődést elterelni a nemi szervektől és a testalkat egészére ráterelni. A továbbidőzés ezen ideiglenes nemi célnál, a nemileg hangsúlyozott nézelődésnél, voltaképp a legtöbb normális embernél előfordul, mi több: ez adja meg nekik a lehetőséget, hogy nemi kedvüknek egy részét magasabb, művészi célok felé tereljék. Ellenben perverzióvá lesz a nézelődés: a) ha kizárólag a nemi szervekre szorítkozik; b) ha undor leküzdésével kapcsolódik egybe (így a voyeuröknél, akik a kiválasztási műveleteket szeretik nézni); c) ha a normális nemi célt, ahelyett, hogy csak előkészítené, teljesen kiszorítja. Ez utóbbi eset legkifejezettebb az exhibícionistáknál, akik, ha szabad analízisemből következtetni, azért mutatják a nemi szervüket, hogy ellenszolgáltatásképpen a másik fél nemi szervét megpillanthassák.
  Azon perverziónál, mely nézésre és megnézetésre törekszik, kifejezésre jut az az igen különös jelleg, mely a most leírandó fonákságnál még behatóbban fog minket foglalkoztatni, az tudniillik, hogy itt a nemi cél két alakban van kifejeződve: cselekvő és szenvedő alakban.
  Az az erő, mely a nézelődési kedvvel szemben áll, s attól esetleg legyőzetik, a szemérem (mint fentebb az undor).
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  978963398111F
Webáruház készítés