Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Polgár Ernő: Káma szolgája_EPUB

Polgár Ernő: Káma szolgája_EPUB
1 090 Ft

A címadó tulajdonnév természetesen nem az urali Káma folyóra utal, hanem a jóval keletebbre található India egykori uralkodójára és szútráira. Ám ebben a könyvben ne szútrákat keressenek. A bravúros műveltségű Polgár Ernő ezúttal szerelmi időutazásra hívja olvasóit, amelyben a kultúrtörténettel keverednek a szextörténet eseményei.
Káma herceg évszázadokon át utazik, kontinensről-kontinesre, hogy kalandjait elmesélje, melyek hol szerelmi élmények, hol történelmi események.
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  - Néztelek. Tested karcsú volt, hajad szétomolt: vágyam hegyi patakként tört utat magának... És csodáltalak Dareiosz palotájában!
  - Lehet méltóságteljesebb más, mint perzsa királyként Perszepoliszban diadalmenetet nézni? - kérdeztem a mellettem álló apámtól. De inkább csak téged néztelek.
  - Életemre: ő lesz az asszonyom, senki más! - gondoltam. S te, mintha hallottad volna, gyakran pillantottál rám. S én piros szádra áhítoztam...
  A herceg Káma színpadára nézett, ahol a perzsák földjén, a perszepoliszi palota díszleteiben peregtek az események. Minden éppen úgy, ahogy a herceg mesélte.
  - Zarándokutamon sokszor fohászkodtam Zarathusztrához, hogy ajándékozzon meg a boldogsággal. A perzsa újév ünnepségére érkeztünk Perszepoliszba.
  - Miféle isten az a Zarathusztra? - kérdezte Indra. Mégsem szómát kortyolgatott tehát s bóbiskolt csupán a királyi trónuson, hanem figyelt. - Káma kegyelméből perzsa földön születtél meg újra, hogy híreket hozz nekünk!
  - Küldtem oda hírszerzőket! - szólt közbe Agni, a Tűzisten.
  - Alattvalóim beszámoltak már a tapasztalataikról - jegyezte meg Visvakarman, a mennyei művész és építőmester.
  - Tőle akarom hallani a választ! - nézett Indra a hercegre, Agni közbeszólását figyelmen kívül hagyva. Pedig a Tűzisten vele egyenrangú volt.
  - Óperzsa ékírásos feliratok és az Aveszta könyvek - kezdte válaszát a herceg - szent szövegei a fő forrásai a perzsák ősi vallása megismerésének...
  - Mondd, figyelem a szavaidat, herceg! - biztatta Indra.
  - Az Aveszta szerint a világ története a jó és a rossz, a teremtés ősi erői - Ahuramazda és Angro Mainju - egyetemes harcának a története.
  - Semmi eredeti! A nevek különböznek a miénktől! - legyintett Indra.
  - A teremtés három periódusból áll - folytatta a herceg -: az aranykort felváltja a jó és a rossz szellemek s földi híveik közötti kegyetlen harc korszaka. Ez a küzdelem világkatasztrófával végződik: a világvége előtt kegyetlen tél jön a földre, Azsi-Daháka sárkány elszabadul láncairól, és az egész világ tűz martalékává válik...
  - Képtelenség! - tiltakozott Agni.
  - De később kezdetleges formában újjászületik - tette hozzá azonnal a herceg.
  - Hagyjátok beszélni! - szólt közbe Visnu.
  - Ahuramazda a halhatatlan szentek - amesa szpenta a nevük - főistene - folytatta a herceg. - Neve bölcs urat jelent, az istenség tiltott nevének helyettesítéseként szerepelt. Mazda, azaz bölcs megnevezése is ismeretes volt. A gondolkodás erejével vagy közvetítésével teremti meg a világot, és megköveteli magának a szellemi tiszteletet, valamint a szent tűz előtti imádságot. Az áldozati szertartások megszokott formái közül a tiszteletére csak a haoma volt megengedett.
  - Haoma?! Mi az? - kérdezte Indra.
  - Hallucinogén ital. Haoma és tej keveréke.
  - És jó? - érdeklődött Indra. - Jobb, mint a szóma?
  - Honnan tudná azt a herceg?... A mi szómánknak különben sincsen párja!
  Visnu szólalt meg ismét. Az istenek egyetértettek vele.
  - Mazda - folytatta a herceg - teste tűz, feleségei az égi vizek. Ellenlábasa Angro Mainju, a rossz, a sötétség és a halál erőinek ura, aki létrehozta a bűnt, a boszorkányságot, a telet, a halált, a betegségeket, az öregséget.
  - Beszélj a többiekről! - kérte a herceget Indra.
  - A halhatatlan szentek istenségei Mazda környezetéhez tartoznak: Vohu Manah az állatok, Asa Vahista a tűz...
  - Nem ismerem! - mondta fölényesen a Tűzisten.
  - ...Hsatra Vairja a fémek, Armaiti a föld, Haurvatát a víz, Ameretát a növények oltalmazója, s mindegyiküket más-más virág jelképezi. Az állatok istenét a fehér vagy sárga jázmin, a föld istenét a futórózsa, a vízét a liliom szimbolizálja. Maga a főisten a szent elemek és az állatok oltalmazója is. Közte és az emberek közötti közvetítő volt Zarathusztra vagy Zoroaszterként is ismert próféta. Az Aveszta a főisten kinyilatkoztatása, amelyet Zarathusztra a tanítványainak adott át. Igehirdetésében a legfőbb tan, hogy a világrend és az igazságosság győzelme függ az ember szabad választásától a jó és a rossz világméretű harcában. A próféta szerint az erkölcsöt, vagyis a helyes gondolkodás, a helyes beszéd és a helyes cselekedetek hármasát hirdetve Zarathusztra idealizálta az "igazhitű" gazdasági tevékenységet, amelyet szembeállított a szentségtelen nomád életmóddal. Írásai szerint azért is küldték a földre, hogy az állattartásra tanítsa meg az embereket. Ahuramazda követőinek a halál utáni boldogságot ígérte, a rossz segítőit kínokkal, olvasztott fémmel és az utolsó ígérettel fenyegette, amelyet a világvégén Ahuramazda hajt végre.
  Görög közvetítéssel Zarathusztra alakja az európai kultúra részévé vált. A német Friedrich Nietzsche Imígyen szóla Zarathusztra című művében adta a próféta szájába a szellem szabadságát sajátosan értelmező kinyilatkoztatásait.
  - Beszámolód figyelmünkre méltó - ismerte el Visnu.
  - Kívánsz még valamit mondani a perzsa mitológiáról? - kérdezte Káma. - Ha nem, térj vissza most már a perszepoliszi palotába!
  - Mitra napisten kultusza is széles körben elterjedt, magasságos Káma. Ahuramazda a világegyetem alkotóelemeit testesítette meg, Mitra viszont az emberek társadalmi szerveződését; közvetítői funkciót töltött be ég és föld, isten és ember között. Kultusza Perzsia határain kívül is elterjedt, különösen a Római Birodalomban. Az iszlám térhódítása után az óperzsa mitológia számos alakja vonult be az újperzsa nyelvű klasszikus költészetbe, s őrződött meg a hagyományokban.
  - Zarathusztra nem végzett tökéletes munkát: Mazda királyi hatalmát kénytelen volt másnak átadni - mondta Indra. Visnu, aki még Indránál is hatalmasabb volt, hozzátette:
  - Újra és újra teremtjük a létezést a nemlét ellenpólusából, Indra...
  - Folytasd életed lapjainak pörgetését, herceg! Visszaemlékezésedet - Káma szólalt most meg.
  - A magasságos Dareiosz óriási fogadótermében ezrek és ezrek vonultak fel, hogy hűbéradományaikkal a Királyok királya elé járuljanak. Egyiptomi, szír, indiai adományvivők forgatagában már csak téged bámultalak. Kétpúpú tevét, arany- és ezüstedényeket, ékszereket, kocsikat hoztak Dareiosznak. Lassú menetben vonultunk a nagy uralkodó elé, s amikor apámmal ajándékainkat átadtuk, már sehol nem láttalak. Ti már kimentetek a palotából. Szaladtam a kapu felé, talán még látlak és utolérlek. A kapuőr gyanakodva nézett rám.
  - Látott nőt itt kimenni, színarany homlokékkel? - kérdeztem.
  - Tízezrek vonulnak Őfelsége elé, jó uram, és tízezrek hagyják el a palotát!... Színarannyal fölékszerezve, homlokékkel, pompás öltözetekben... Nincs hatalmasabb birodalom Perzsiánál, jó uram!...
  - De az a hölgy nem akárki! Kitűnik ezer közül is!... - estem kétségbe, és aranyat csúsztattam az őr kezébe.
  - Ebben az esetben, jó uram, a déli kapun kell kimenned! Uralkodók, helytartók és a magasságos előkelők karavánjai a déli oázisban telepedtek le.
  A déli kapu felé indultam, útközben az aranyművesek bazárjában megálltam s egy gyűrűt vásároltam, amelyen smaragd- és zafírkövek úgy ölelték körül a gyémántokat, ahogy én szerettelek volna téged. S Zarathusztra kegyes volt hozzám. A déli oázis pálmafái alatt, a karavánok sokaságában, sátrak, tevék, szekerek és ünneplő emberek sokaságában, családod körében végre megtaláltalak. Intettem a szolgának, aki hozzám lépett, s arra kértem őt, hogy vezessen atyádhoz.
  - Száz naplemente és száz napfelkelte kellene ahhoz, hogy kérésednek eleget tehessek. Hosszú a karavánok útja Aleppóig!... De leborulhat fényességed a kisasszony bátyjának lábai elé, itt, Perszepoliszban.
  És tekinteted, arcodon fénylő mosolyod bátorítására fivéred sátrába léptem. Meghajoltam, s kifejezve hódolatomat bíborszínű bársonypárnán nyújtottam át a gyűrűt.
  - Szép! - nézegette a gyűrűt. - Elfogadod? - kérdezte tőled. - Igen - felelted, s én izgatottan húztam ujjadra a gyűrűt. S amikor már egymás kezét fogtuk, nem volt nálam boldogabb ember a perzsa birodalomban.
  Veletek vacsoráztam azon az estén. S azután napokon át családod vendége voltam. A harmadik nap éjszakáján, rózsaillatú sátrad félhomályában lettél az enyém. A hold tapintatosan nézett le ránk, megvilágította testedet, mely oly szép volt, hogy vágyaim kiapadhatatlan forrásává vált.
  - Szeretlek - mondtad -, s azt kívánom, hogy Zarathusztra gazdagítsa szenvedélyünket!
  Fohászunkat a karavánúton Aleppóig sokszor ismételgettük. És Szíriában egyesüléseink gyümölcsével, az úton megszületett gyermekünkkel atyád elé járultunk.
  - Érdemes volt palotádba látogatnunk, Káma - mondta Brahmá oldalán ülve Szaraszvati, a bölcsesség és a lét rejtelmeit szóba foglaló költészet istennője.
  És Brahmá megfogta felesége kezét.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633648964
Webáruház készítés