Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Csáth Géza: Horváték_EPUB

Csáth Géza: Horváték_EPUB
340 Ft

Csáth Géza Horváték (1912) című színjátéka az álszemérmes kispolgári miliőt mutatja be. Hasonló környezetben játszódik Az albíróék című novella dramatizálásából keletkezett Kisvárosi történet (1912 után), melyet az író operának szánt.

„Minden Csáth színdarabban van valami egészen mai, hozzánk szóló. A Janika nemcsak lélekismeretével, hanem szituációteremtő erejével is kiemelkedik. A Horváték tolsztojánus következetességével okoz meglepetést. A Kisvárosi történetben Csáth igazi, modern színpadi szerzőként, egyetlen ötlet kibontására építi a mű szerkezetét. Csáth a század nagy modernje. „Az életet nem lehet becsapni” - hangzik el a Hamvazószerdában ez a rá oly jellemző mondat. Igen, ott van ebben az élet elsődlegességének mély tudása, az orvos-író szkepszise éppúgy, mint a színpadi szerző sóhajtása: önnön lehetőségeinek nagyon pontos ismerete.” (Szajbély Mihály)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  HORVÁTNÉ
  Mit is akartam még neked mondani? Ja igen! Még valamit akarok tőled kérdezni, kedves Irmám. Hogy is mondjam csak? Hallottál olyasvalamit említeni, hogy megcsalom az uramat?
  PATAKINÉ
  Azt nem!
  HORVÁTNÉ
  Nem? (Várakozóan.)
  PATAKINÉ
  Csak azt mondták, hogy udvaroltatsz magadnak.
  Bukvics belép a fenéken. Pocakos, alacsony ember:
  Világos lüszterruha, barna arcszín, kis gyér szakáll.
  TÁRSASÁG
  Itt a Tosko bácsi! Á, szervusz! Bravó! Éljen! Éljen!
  BUKVICS
  Hol van a háziasszony? (Kissé dülöngélve előrejön.) A kezeit csókolom, nagyságos asszonyom. Remélem, nem haragszik meg rám, hogy kicsit elkéstem, de ki kölletett magamat aludni.
  Nagy nevetés.
  HORVÁTNÉ
  Dehogy veszem rossz néven, kedves Tosko bácsi. Csakhogy eljött. Szép magától.
  PATAKI
  Ez a paraszt! (A feleségéhez.) Látod, fiam, hallatlan, hogy mit meg nem engednek maguknak ezek a bugrisok. Azt hiszi, mert neki ezer holdja van, hát szabad akárhová beállítania részegen.
  PATAKINÉ
  Talán az öreg régi ismerőse Horvátéknak.
  PATAKI
  Az ördögöt régi. Két héttel ezelőtt ismerkedtek össze Kálmánnal a kaszinóban. Éppen ott voltam. Most van először itt, és részegen jön.
  Bukvics kedélyesen, gőgösen sorba kezel a vendégekkel.
  PATAKINÉ
  Igazán nem értem, micsoda élvezetet jelent Horvátnak az, hogy ilyen alakokkal barátkozik.
  PATAKI
  A pénz, fiam. Azért, mert ez is gazdag ember.
  BUKVICS
  Kedves, édes nagyságos asszonyom. Hát kapok-e valami harapnivalót?
  HORVÁTNÉ
  Hogyne, az istenért! Jean!
  JEAN
  (megjelenik): Parancs!
  HORVÁTNÉ
  Szervírozzon a nagyságos úrnak hideg borjúsültet, kaviárt, sonkát és szalámit.
  BUKVICS
  És zöldpaprikát, édes nagyságos asszonyom!
  HORVÁTNÉ
  És zöldpaprikát.
  BUKVICS
  És egy jó érett, szép vöröshagymát, drága nagyságos asszonyom!
  HORVÁTNÉ
  Megjegyezte magának?
  JEAN
  Igenis! (Meghajlik, el.)
  HORVÁT
  Foglalj helyet, kedves Tosko bátyám. Milyen bort parancsolsz: múlt évit vagy régit, badacsonyit, magyarádit vagy leánykát?
  BUKVICS
  Látszik, hogy még nem ismersz. Ne adj nekem mást, barátom, mint múlt évi sillert. Azt. Csak azt iszom. Ez a pezsgő meg ez a badacsonyi... (Legyint a kezével.)
  Horvát, Horvátné, Bukvics és Pataki beszélgetnek. A tisztek az előtérben összebújnak.
  VÁRKONYI
  Cigányt kellene hozatni!
  SIMON
  Épp én is ezt gondoltam.
  VÁRKONYI
  Nem ér semmit így a mulatság.
  SIMON
  Hát hozassál!
  VÁRKONYI
  Az a feneség, hogy nem tudtam pénzt keríteni.
  MAYER
  Mi az, fiúk?
  VÁRKONYI
  Arról beszélünk, hogy cigányt kellene hozatni. Érthetetlen, hogy Kálmánnak nem jutott az eszébe. Illenék megtáncoltatni az asszonykát.
  MAYER
  Én már hozattam. Majd együtt fizetjük.
  BUKVICS
  (közben Horváttal a kis asztalhoz ült, és enni kezdett. Csámcsog): Arról van szó, barátom, hogy tegnap Zomborban voltam. Érted?
  HORVÁT
  Igen.
  BUKVICS
  Dolgom volt a tanyámon. Ott mutatták nekem a megboldogult gyámapád földjét. Érted?
  HORVÁT
  Igen.
  BUKVICS
  Nagyon szép földek. Nagyon szépek. Mennyi az egész tulajdonképpen?
  HORVÁT
  Igazán nem is tudom pontosan.
  BUKVICS
  Mit? Nem tudod pontosan?
  HORVÁT
  Azt hiszem, kétszáz hold lehet.
  BUKVICS
  (eszik. Kis szünet. A hölgyek közt halk nevetés): Hát, öcsém, én nem kerülgetem a dolgot. Meg szeretném venni tőled. (Ránéz.)
  HORVÁT
  Nagyon sajnálom, kedves Tosko bátyám, de már nem az enyém.
  BUKVICS
  Nem a tiéd? Hát kinek adtad el?
  HORVÁT
  Egy zombori bank vette meg.
  BUKVICS
  És hogy adtad? (Csámcsog.)
  HORVÁT
  Holdanként négyszáz forintért, ha jól emlékszem.
  BUKVICS
  (fölugrik): Az istennyila üssön bele! (Vörös a dühtől.)
  HORVÁT
  (nevetve): De miért?
  BUKVICS
  Mert becsaptak! Húszezer forintot dobtál ki az ablakon, barátom. Én szívesen adtam volna neked holdanként ötszáz forintot.
  HORVÁT
  Tudom, hogy olcsón adtam el, de nézd csak, Tosko bátyám: az örökséget nem kaphattam meg mindjárt, nekem pedig pénzre volt szükségem. A bank lekötötte magának a vétel jogát, éspedig holdanként négyszáz forintért, viszont hajlandó volt a pénz jó részét rögtön folyósítani.
  BUKVICS
  (szemrehányóan): Hát nem tudtál várni. (Majdnem siránkozva.) Hát nem tudtál hozzám gyünni, hogy a... (Nagyon dühös.)
  HORVÁT
  Ha ismertelek volna, Tosko bátyám. A gimnáziumban is csak egyheti szabadságot kaptam, s ezalatt kellett elintéznem a dolgot.
  BUKVICS
  De minek? Hiszen úgy tudom, hogy azután mindjárt lemondtál az állásodról.
  HORVÁT
  (zavartan): Ez igaz, de sürgősen ki akartam fizetni régebbi apró adósságaimat.
  BUKVICS
  Mi a fenének kellett azt kifizetned? Vártak volna szívesen. Adj inni, mert nem tudom, mit csinálok veled! (Horvát kiszalad borért.) Hogy vagy, direktor komám?
  IGAZGATÓ
  Köszönöm, Tosko, jól.
  BUKVICS
  Most van a te vakációd. Jó neked. Nekünk gazdáknak meg most van a konferencia. Hahaha! (Annyira nevet, hogy kivörösödik.)
  IGAZGATÓ
  Nagyon találó megjegyzés. Hehehe! (Horvát tölt Bukvicsnak.) Hallottad, mama? (Feleségéhez fordul, aki Patakinéval beszélget.) Tosko azt mondja...
  BUKVICS
  Hogy van a kedves tatája, nagyságos asszonyom?
  HORVÁTNÉ
  Bizony, szegény papa gyenge bőrben van.
  BUKVICS
  Hm. Hm. (Csóválja a fejét. Iszik. Horvát visszaül.) Hát szóval nincs már semmi a földedből?
  HORVÁT
  Más földem nincs, mint ez az udvar és ez a ház.
  BUKVICS
  Igazán sajnálom, hogy így becsaptak, igazán sajnálom (iszik), mert jóképű magyar gyerek vagy. Hanem még visszanyerheted, amit elvesztettél. Ha befekteted a pénzedet, visszakaphatod azt a húszezer forintot. Érted?
  HORVÁT
  (léhán): Nagyon örülnék neki, Tosko bátyám. Miről van szó?
  BUKVICS
  Az a kérdés, bízol-e bennem?
  HORVÁT
  Igen.
  BUKVICS
  Hát bízhatsz is, mert úgy nézz rám, hogy én még soha életemben se seften, se kártyán nem vesztettem. Érted? Hát hallgass ide. De van még egy kérdés.
  HORVÁT
  Mi az?
  BUKVICS
  Tudsz-e, illetve akarsz-e befektetni harmincezer forintot?
  HORVÁT
  (meghökken): Harmincezer forintot?
  BUKVICS
  Annyit, annyit. No!
  HORVÁT
  Nézd, kedves Tosko bátyám, ne vedd rossz néven, de nem szándékozom kockáztatni.
  MAYER
  Kedves Piri, ha belehalok is, meg kell magát ma este csókolnom.
  Kis szünet.
  HORVÁTNÉ
  Majd ha átmegyek a másik szobába, jöjjön utánam.
  BUKVICS
  Nem kockáztatsz semmit. Mindjárt elmondom neked az egészet. Kockázatról nincs szó. Az a kérdés, akarod-e befektetni. Visszanyerheted, amit a zombori bank kiszedett a zsebedből.
  Nagy nevetés Horvátné körül.
  HORVÁT
  Igazán ne érts félre, de (zavartan) harmincezer forintot nem akarnék belevinni.
  BUKVICS
  (kis szünet után): Jó, hát akkor nem beszélünk többet róla. (Iszik.) Szervusz! Mondd csak! Azt hallottam, hogy ezért a házért húszezer forintot adtál, és tizenötezret költöttél a berendezésre.
  HORVÁT
  Igen.
  BUKVICS
  Az igaz, hogy szépen laktok. Ez a szoba csakugyan gyönyörű. (Körülnéz.) Hanem a menyecskét (a tiszteket és Horvátnét nézi), úgy látszik, nem nagyon félted. (Koccintanak.)
  HORVÁT
  Mit féltsek rajta?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644287
Webáruház készítés