Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Bujtor László: A császár első katonája_MOBI

Bujtor László: A császár első katonája_MOBI
990 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  Második jelenet
  1859. nyara Magyarország, Pest, a Kormányzó palotája
  Szolidan, katonás egyszerűséggel, sötétre pácolt nehéz bútorokkal berendezett szalon. Az egyetlen luxus, a padlót borító süppedős szőnyegek. A falakon híres magyar hazafiak portréi lógnak. Két férfi ül egy-egy fotel mélyén. Deák pipázik, Benedek szivarozik.
  DEÁK
  Kormányzó úr! Konyhája igazán remek, versenyre kelhet Pest bármely híres vendéglőjével! Pompás estebédet költhettem el Önnél. De... valójában minek köszönhetem ezt a meghívást, amivel érdemtelenül tünteti ki személyemet Ön, kinek katonai hírneve Magyarországon annak ellenére ragyog fényesen, hogy forradalmunk ügyét a császár oldalán követte annak végkifejletéig?
  BENEDEK
  Hírnév és érdem sokféle létezik. Vannak katonai érdemek, melyek a csatatéren szereztetnek, s vannak egyéb érdemek, mik a politika, vagy rethorika mezőin arathatok. Ön eddigi ténykedéseivel aranybetűkkel írta be nevét Magyarország történelemkönyveibe. A rossz emlékű rebellió és polgárháború idejének dicsőséges hónapjaiban nyugodt, s kiegyensúlyozott minisztere volt e tartománynak. Jelenleg a Magyar Tudós Társaságnak az elnöke. Ez elegendő indok arra, hogy a birodalom magyarországi katonai kormányzója asztalához kérje, s vendégül lássa. Rövid pesti tartózkodásom alatt már többen felhívták figyelmemet az Ön megfontoltságára, és lebilincselő szónoki képességeire. Emellett a rebellió volt vezetői közül – talán egyetlenként - az Ön neve sohasem szerepelt Johann Kempen rendőrminiszter Bécsbe adresszált jelentéseiben. Ezen további motívumok szolgáltak indítékul arra, hogy találkozzunk, és az ország dolgairól, azok jelen állásáról eszmét cseréljünk! Ultima rációm pedig az lészen, hogy más alkalom nem nyílhatik erre a találkozóra. Ősszel Őfelsége kegyeskedik újra összehívni a magyar országgyűlést, s azzal küldetésem Magyarországon befejeződik. Visszatérhetek valódi lételemembe, a hadsereg kötelékébe. Őfelsége ugyanis reám bízta az Olaszországban állomásozó seregek főparancsnoki tisztét. Ezért hát, kötelmek nélkül cserélhetünk eszmét.
  DEÁK
  (mielőtt megszólalna, nagyot szív a pipájából, s hunyorítva méregeti Benedeket) Nos, Kormányzó, mindaz derék, mit elmondott. De ha az ország állapotairól kíván beszélni, mondok én egy anekdotát, mi legjobban jellemzi e tartomány mindennapjait. Történt nemrég, hogy egy pesti fuvarost rebellis szitkozódásáért huszonöt botütésre ítéltek. Csöndben tűrte a verést, majd lemászva a deresről, elégedetten közölte a csendőrtiszttel: „így igazságos. Végül is, mint önök most bizonyították, a seggem a császáré, de a szívem Kossuthé!” Hát ilyen e tartomány, Kormányzó.
  BENEDEK
  Ha meg sem történt volna, akkor is „ben trovato”! Ha az én legényem tett volna ilyet, bizony nem huszonöt, hanem száz botütés lett volna a jutalma!
  DEÁK
  Ne botozzuk feleslegesen a pórnépet, Kormányzó! Szenvedett és szenved eleget a nép ebben az országban... Ezért lészen nagy kérdés, Kormányzó, hogy mit hagy örökül utódjára? Bárki is kerüljön e tisztségbe, üzenem, hogy ne várjon alattvalói hűséget attól a néptől, minek forradalmát és szabadságvágyát vérrel, ezrek vérével oltották ki. Tizenegyedik éve szenved, s nyög rabiga alatt e nemzet. S nem felejt!
  BENEDEK
  Szenvedés ugyancsak többféle létezik. Katonaembernek a testi kín, vagy a harctéri sebesülés könnyebben heged, mint a lélek sérülése!
  DEÁK
  Egyetértek. De ez nemcsak kitüntetőleg a katonaemberre igaz. Talán ez volt motívuma a legutóbbi tettének?
  BENEDEK
  Mi ötlik fel Önben?
  DEÁK
  AZ a magyaros virtus, mellyel államférfijaink közül elsőként javasolta, hogy közpénzen állíttassák mellszobor a néhány hónapja szerencsétlen véget ért Széchenyinek!
  BENEDEK
  A Koronatanácsnak beterjesztett memorandumomnak nemcsak politikai, hanem erkölcsi motívumai is voltak. Politikai motívum volt, hogy ezen gesztussal reméltem kifogni a szelet a rebellióra hajló elemek vitorlájából, ugyanakkor megnyerni az ügynek uralkodónkat. Erkölcsi motívumom perszonális. Széchenyi elvei és politikája közel áll hozzám. Nem vagyok híve sem a konfrontációnak, sem a trónfosztásnak. Ezek csak a köznép indulatainak felpezsdítésére alkalmas kebeldagasztó fogások, mivel az ország, s a nép ügye tapodtat sem haladhat előre.
  DEÁK
  Ha motívumai eddig rejtve voltak előttem, ezen tettével nemcsak Pest városában, de vidéki népünk körében is sok barátot szerzett magának.
  BENEDEK
  (pöfékelve) Mit hagyok örökül utódomra? Nos, a bécsi miniszteri értekezletének küldött memorandumban, sürgettem volt a kormányzatot a nagy horderejű reformok azonnali bevezetésére. A szabad nyelvhasználat, s a vallásgyakorlás terén tett engedmények jelen konstellációban már nem elegendők. Ezek engedélyezését már túlhaladta az idő, s a történelem. Ha Bécs vissza akarja szerezni magyar alattvalóinak elvesztegetett bizalmát, úgy ennél több kell. Bizonyos feltételek mellett le kell oldani a nép lábáról a béklyót. Szoros szimpátiát táplálok kezdeményezéseikkel, ha azok nem haladnak túl egy határon. E határ számomra Ausztria-Magyarország szétszakítása, s a liberalizmus eszméinek hajszolása. Tudja… én katona vagyok, nincs sok érzékem a politikához. Ez nem is várható el egy tiszttől, ki egész életét a hadsereg zárt és kommandírozó légkörében töltötte. Ám fenti elvek mentén a jó, s a rossz elválik, és oly könnyen elválasztható, mint epe a májtól.
  DEÁK
  Felettébb érdekes az álláspontja, Kormányzó! Jóval liberálisabb - még ha Ön e szónak, száműzve szótárából, még jelentését is üldözi - mint amire számíthattam, (a pipafüstön át Benedekre sandít) Lehet, hogy félreismertük Önt?
  BENEDEK
  Nem értem! Hogy lett volna erre módjuk?
  DEÁK
  Lehet, hogy félreismertük a jellemét, s tettei alapján ítéltük meg, holott szívét egész más érzelmek töltik meg.
  BENEDEK
  Magyar vagyok, mindig büszke a magyarságomra, véremre, és magyar virtusomra!
  DEÁK
  S mennyit tud e hazáról, annak híres virtusán túlmutatólag?
  BENEDEK
  Keveset… semmit éppen. Apám Ödenburgban… azaz Sopronban volt orvos. Ott nevelkedtem gyermekként. Majd a kadétiskola, és Mária Terézia hadiakadémiája következtek. Tizennyolc évesen kerültem Taljánföldre. Innen az uralkodó Stájerországba, majd Galíciába szólított. Magyarországra legközelebb a polgárháború évében léptem.
  DEÁK
  No, akkor magyarként nem ismeri azt a szülőföldet, mely után az emigrációban ezrek epednek hasztalan, legyőzhetetlen honvágytól hajtva. Felettébb furcsa...
  BENEDEK
  Mi oly furcsa?
  DEÁK
  (nagyot szív a pipájába, s annak füstjébe burkolózik. Vívódik) Hm… lehet, hogy eben gubát cserélek, s nem vall túl nagy politikai bölcsességre sem részemről... mégis elmondok Önnek valamit, mi nem csupán „ben trovato”, hanem igaz, s megesett történet, lévén, hogy részese voltam. Mikor tizenkét éve, a független magyar kormány tagjainak kijelölésére került sor, az akkori pesti közvélemény Teleki László grófot látta volna legszívesebben a tárca élén. Ő azonban visszautasította a felkérést. A kényes kérdést megoldhatni csak úgy látszott kivitelezhetőnek, ha katonát jelölünk a posztra. Mindössze három név merült föl. Az egyik gróf Teleky Adám ezredesé, a Nádor huszárezred parancsnokáé volt. Ellene szólt középszerű pályafutása és arisztokrata származása, hiszen addigra már túl sok főrendi jelölt lett a kabinet tagja. A másik név e listán, és a legismertebb a három közül, Mészáros Lázáré, a Radetzky huszárezred parancsnokáé volt, aki had- és gazdaságtudományi munkáival korábban nevet szerzett, ismerte Széchenyit, sőt, a Pesti Hírlap előfizetőjeként Kossuth köreibe is bejárt. Ellene szólt, hogy átlagos katonai pályafutása során sohasem vétette észre, vagy tüntette ki magát vitézségével. A listán szereplő harmadik név az Öné volt, Kormányzó! Mindenki ismerte lembergi és Pizzighettone-i hőstetteit, katonai szaktudása megkérdőjelezhetetlenül állt a másik két jelölté fölött. Ön mellett szólt még polgári származása is. Mindezek ellenére udvarhűségét sziklaszilárdnak és megingathatatlannak láttuk, olyannyira, hogy az leküzdhetetlen akadályként tornyosult elibénk. Ezért hosszas viták után néhai miniszterelnökünk, Batthyány gróf Mészáros Lázár mellett döntött, s terjesztette föl a nevét a kabinet többi tagjával együtt a császárnak.
  BENEDEK
  (maga elé révedve suttogja) Mindössze két hónappal a Custozza-i diadal előtt... Ez lehetetlen, nem, ez csak a sors furcsa fintora!
  DEÁK
  Rosszul van, Kormányzó?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644126
Webáruház készítés