Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Bujtor László: A császár első katonája_EPUB

Bujtor László: A császár első katonája_EPUB
840 Ft

Bujtor László: A császár első katonája

E-könyv EPUB formátumban

 

Benedek Lajos császári és királyi táborszernagy kevéssé ismert személyisége a magyar történelemnek. Sopronban született és a Mária Terézia hadiakadémián végzett, melyre Radetzky marsall jóakarata juttatta el. Császárhűsége ettől megbonthatatlan volt. Tehetsége, szorgalma és kitartása emelte a tábornoki karba. A magyar forradalom válaszút elé állította. Érdekes, hogy Batthyány Lajos, az első független, felelős magyar kormány miniszterelnöke először Benedek Lajost akarta magyar hadügyminiszternek, mivel képességei őt predesztinálták erre a posztra. Ám császárhűsége és a magyar körökben Mészáros Lázár ismertebb személyisége miatt mégsem őt, hanem Mészáros Lázárt kérték föl hadügyminiszternek.
Ettől a ponttól Benedek Lajos pályafutása magyar szempontból szomorú fordulatot vesz. Ugyan a szabadságharc leverésében nem vesz részt, mivel a szőregi csatában megsebesül, ám a császár akaratából Magyarország kormányzója lesz 1862-ben. Innen pályafutása tovább ívelk felfelé. Ő lesz a Custozza-i győző, és hadseregparancsnok. Majd az 1866-dik évi porosz-osztrák háború főprancsnokának nevezik ki...
Ám visszatérve a színdarab témájához: A drámai helyzetet az hozza létre, hogy a magyarnak született, ám császárhű Benedek Lajos, Magyarország kormányzójaként miként válaszol arra a kérdésre, amely Ausztria és Magyarország sorsát befolyásolja majd!
Ha Önök is kíváncsiak erre az érdekes történelmi epizódra, olvassák el ezt a drámát, amely meglepő fordulatokat és történelmi tényeket tár fel a magyar és osztrák történelem lapjain. (a Kiadó)


e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-könyvből:

  Első jelenet
  1859. ősze, Ausztria, Bécs-Schönbrunn, a császári udvar
  Nagyvilági pompával berendezett miniszteri fogadótermet látunk. Balról és jobbról nehéz bársonyfüggönyökkel keretezett ablakok. A mennyezetről velencei csillárok lógnak. Az előtérben barokk irodabútorok. A császár egy íróasztal mögött ül, olvas. Nyílik az ajtó és belép rajta Rechberg. Meghajol, majd csöndben várakozik.
  FERENC JÓZSEF
  Halljuk, nagyra becsült miniszterelnökünk, s egyben külügyminiszterünk, milyen híreket hozott színünk elé a mai napon?
  RECHBERG
  (elfogódottan) Esterházy Bálint követ ez év nyarán készített jelentése szerint Sándor cár növekvő kedvvel, s szaporodó gyakorisággal idézi apja egykori kijelentéseit, mely szerint: - idézem a követ szavait - „Lengyelország két leghülyébb királya az egész történelem során Sobieski János, aki visszafoglalta Bécset a töröktől, és I. Miklós voltak. Mindketten megmentették a Habsburg uralkodóházat! ”
  FERENC JÓZSEF
  Ezt mondta volna rólunk a cár? Hm... Majd megbékül. Vagy megbékítjük, ugye, Rechberg? Most úgyis leköti a krími háború okozta sebek gyógyítgatása. Nekünk a cár mérgénél most sokkal fontosabb, hogy nyugati, és főleg déli területeinket biztosítsuk. Az olasz kérdés nem hagy nyugodni. Ez a sok Olaszországban pöffeszkedő tábornok, mint Gyulay, Clam-Gallas, no meg a magát összerondító Liechtenstein herceg... Solferino alatt kiengedték kezükből a győzelmet! És amit a katonák elvesztettek a csatatéren, azt a politikusok csak óvatosan szőtt nagyhatalmi játszmákkal szerezhetik vissza. Immár fehér asztal mellett kényszerülünk megteremteni azt a kényes ekvilibriumot, amellyel ki tudjuk fogni a szelet Cavour és Viktor Emánuel sodródó bárkájának tépett vitorláiból. Nem engedhetjük meg Piemont és Lombardia elvesztését. Nem! Egyetért velünk, Rechberg?
  RECHBERG
  Felséged kegyeskedjék megengedni, hogy figyelmét elirányítsam ezen kérdésekről a magyar ügyre, melynek diszkussziójára rendelt Felséged ide.
  FERENC JÓZSEF
  Hja, persze! Nem elég a nagypolitika, itt vannak a belügyek is... Vezesse föl a témát, Rechberg!
  RECHBERG
  Ügynökeink jelentése szerint, mint azt Joseph Alexander Hübner báró, párizsi követünk is megerősíté, az emigráció mozog, s szervezkedik. Kossuth igen aktív, már Velencében izgat, holott kémeink jelentése szerint neki most Oláhországban kellene az Erdélybe való betörést előkészítenie. Velencében megalakult a „magyar légió”, de a szárdok nem engedik csatába avatkozni!
  FERENC JÓZSEF
  (mosolyogva) Azt nem csodálom, Rechberg! Bár jelen állás szerint ellenségünk, Viktor Emánuel azonban nem bolond. Tudja, hogy ha akár csak egyetlen egy rebellis magyart is a csatatérre engedne, győzelme kicsorbulna. Az sincs ínyére, hogy újabb részvevővel osztozzon a sikeren, a magyar ügy ordas fekélyét tovább terjesztvén. így is egyezkednie kell III. Napóleonnal. Tovább!
  RECHBERG
  Külhoni híreink közül ezek volnának a legfrissebbek. Felség, bátorkodom magas figyelmét ismét a magyar ügy belföldi vonatkozásaira irányozni!
  FERENC JÓZSEF
  Nem sok kedvünk van ezzel a ribillióval vagy rebellióval foglalkozni. Bár ha a magyarokról van szó, e két fogalom értelme, s jelentősége egybemosódik... Ám igaza van, foglalkoznunk kell e kérdéssel. Néha úgy érzem, hogy fontosabb a belhoni magyar kérdés rendezése, mint a vesztett csata, s annak következményei Piemontban (nagyot sóhajt) Hallgatjuk hát, Rechberg!
  RECHBERG
  Felséged haragjának korbácsa vaskézzel tanította rendre és alázatra a rebellis tartományt. A fegyverek elhallgattak, Haynau vérbe fojtotta a lázadást. Megtette sötét kötelességét. Ezután nem volt már reá Felségednek szüksége. De emléke, évek múltával, a sírból fölnyúlva elérte Bach övét, melynél fogva magával rántá a mélybe. Ám Bachnak is mennie kellett, mert oly időket élünk, amikor a következetesség és erkölcsi tartás elkopnak, s egy arc újdonsága elég a pórnép nyugtatására. A disznó sem eszi meg a dohos korpát! A magyarnak sem lehet többé a Haynau-, Kempen-, vagy Bach-féléket lenyomni a torkán. Új embert kell találnunk, ki e nehéz helyzetben kisegíti a koronát. Ne feledjük, hogy Albrecht főherceg immár írásban is Felséged elé terjesztette, hogy az általa büntetésnek felfogott magyarországi kormányzatról lemondani vágyik!
  FERENC JÓZSEF
  Van már javaslata?
  RECHBERG
  Természetesen van! Odakint várakozik...
  FERENC JÓZSEF
  Ki ő?
  RECHBERG
  Mielőtt bevezetném, engedje meg Felséged, hogy gondolataim titkos szövőszékét bemutassam Felségednek, mely műszeren szőttem tervem vásznát!
  FERENC JÓZSEF
  Ne játsszon az időnkkel, Rechberg! Más államügyek is nyomasztanak megoldásra várva!
  RECHBERG
  Felség! A személy kiválasztása során, nyilvánvalón, elsőként főhercegeink ötlöttek eszembe. Ám Albrecht főherceg tovább már nem maradhat. Feliratai mellett mélyen le is járatta magát. Álnéven közzétett röpiratai súlyosan kompromittálták. Hírneve tönkre veretvén áll. El kell fogadnia lemondását. Miksa főherceg ellen Felséged kegyeskedett nyomozást elrendelni Piemontban. Az ő személyét is elhagyhatjuk tehát. Ebből fakadóan megfelelő személyt Felséged családjából nem ajánlhatok. Főrendjeink között pedig senki sincs, ki ezek után, státusát kockáztatván, lőporos hordóra ül, hogy egy kényes átmenetben Felségedet szolgálja a rebellis tartományban. Oly nyakas nép fölött, amit a Bach-Kempen párosnak tíz esztendő leforgása alatt sem sikerült betörnie.
  FERENC JÓZSEF
  Kerítsen politikust, Rechberg, s hagyjon bennünket az államügyeknek hódolni!
  RECHBERG
  Ugyan kit, Felség? Schwarzenberg halott, Metternich herceget a minap temettük, Bachot, Kempent és Buolt elsodorta a múltja és Felséged haragja. Ki álljon hát a magyar vártán? De... egy, a Habsburg-Lotaringiai háztól távol álló egyén, esetleg egy katona!
  FERENC JÓZSEF
  Nem! Most mondta, hogy a Haynaukból elég! Lejárt az ideje a túlzott erőszaknak. Mivel egyet is értünk...
  RECHBERG
  Nem, nem osztrákra gondoltam!
  FERENC JÓZSEF
  Hát kire? Az emigránsok közül valakire? Netán annak a pórkedvenc Kossuthnak a köréből valakire? Szó sem lehet róla! Mészáros Lázár minapi angliai halála is csak olajat ontott a tűzre! Ezek a bitóra való magyarok újra zajonganak, pödrik a bajszukat és rázzák a láncaikat! Vagy valamelyik főrendiházi magyar arisztokratára gondol? Nix! Albrecht főhercegben személyünket sértették meg, mikor tüntetőleg maradtak távol a főherceg budavári báljától. S ezen túl, a múlt évben szerkesztett lipcsei beadványukat sem feledhetem... Vagy a pompakedvelő Gyulay Ferenc neve ötlött tán eszébe, ki jobban kedvelte a bálokat és a fogadásokat, mint a csatákat, és elveszítette koronánknak Piemontot? Nem, nem! Ez sem erősíti hitünket a magyar arisztokráciában!
  RECHBERG
  Egyikükre sem, Felség! Jelöltem nevében magyar, de szívében osztrák, és Felségedhez mindenben hű. Beszéde, és egyénisége a főhercegéhez képest olyan csak, mint szódavíz a champagne-hoz képest. Van pezsgése, ám aromája hiányzik. Viszont a pórnép sem champagne-t kever borába, hanem szikvizet. Most Pesten és Budán ilyen jellemre van Felségednek szüksége. Olyas szikvízre, mely ugyan pezseg, de kiontván könnyeden lehűti a parazsat. Benedek Lajosra gondolok!
  FERENC JÓZSEF
  Azt mondta, hogy hűséges?
  RECHBERG
  Igen, Felség!
  FERENC JÓZSEF
  Úgy érti, hogy hozzám hűséges?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644119
Webáruház készítés