Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné_MOBI

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné_MOBI
390 Ft

Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak című bohózat Csokonai Vitéz Mihály legjobb vígjátéka. A bohózat műfajának megfelelően a darab valamennyi szereplője nevetséges, torz alak. Ha a megcsalatott Karnyóné sorsa kelt is némi szánalmat, a groteszk öngyilkossági jelenet, majd a halottnak hitt férj érkezése, a tömeges halál, majd a halottakat feltámasztó tündér megjelenése teljesen burleszk hatású. Nem ellensúlyozhatja ezt az a néhány franciaellenes "hazafias" kirohanás sem, amelyet Csokonai az előadáson megjelent előkelőségek kedvéért erőltetett a darab befejezésére. (Legeza Ilona)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  MÁSODIK JELENÉS
  Lipittlotty, Lázár és Samu.
  LIPITTLOTTY
  Jó napot, Lázár!
  LÁZÁR
  Isten hozta az Urat, Isten hozta, tessék leülni, most épen szép újságot halodám.
  LIPITTLOTTY
  Mit, Lázár?
  LÁZÁR
  Gibraltár fővezére Sampiónét várát ostrommal megvette, és hogy mi mostanába igen nagyon megvertük az anglusokat.
  LIPITTLOTTY
  Az elég örvendetes újság, hanem Lázár, itthon van-é az asszony?
  LÁZÁR
  Szolgalatjára az Úrnak, meg most ebédnél is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézségét érzette - a szokott nyavalyája jött rá.
  LIPITTLOTTY
  Micsoda szokott nyavalyája?
  LÁZÁR
  Aval nem szolgálhatok, aztartom aranyér.
  LIPITTLOTTY
  Bizony, nagyon sajnálom. (félreszóllal) Eb sajnálja a vén dögöt, hanem Samuka ezt a levelet vinnéd el Boriskának, hanem meg ne mutasd asszonyádnak. Asszonyádnak pedig mondd meg, hogy én egy kevéssé felfordulok Budára, mihelyt onnét megjövök, így mondd, mindjárt gyűrűt váltok vele.
  SAMU
  Értem, értem, az Úr mindjárt gyűrűt ád ezért a levélért?
  LIPITTLOTTY
  Nem, nem, szegény Samuka, a levelet vidd a Boriskának, én meg asszonyádnak gyűrűt hozok.
  SAMU
  Értem, értem, de hát nekem mit hoz az Úr?
  LIPITTLOTTY
  Ej, csak eredj sietve, mert én nem késhetem - neked fa pénzt hozok.
  SAMU
  Jó lesz biz a’, köszönöm az Úrnak, mindjárt visszajövök érte.
  LIPITTLOTTY
  Siess hamar. (Samu elmegy)
  LÁZÁR
  Akarom mondani, hogy az anglusokat igen megvertük, 600 fregat elesett, másik 600 rabbá esett, minden órán várjuk őket ide Kanizsára, reménylem az Úr többet hallott felőle.
  LIPITTLOTTY
  Azt tudom hogy mostanába sok fogoly francia tiszteket hoztak erre lefelé, Istennek légyen hálá, és hogy még többeket is küldenek győzedelmes seregeink; de hogy anglus fregatákat is hoznának Kanizsára, az még előttem esmeretlen újság. Hanem Lázár, énnekem most el kell sietnem, az asszonyságot tisztelje nevemmel, most annyi időm nincs, hogy elbucsuzzam tőlle, ha Budáról hazajövök, fogok neki újsággal kedveskedni és pedig ollyannal, millyet nem látott, nem is hallott.
  LÁZÁR
  Magam is kikérem, kedves Úr, ha valami újságot méltóztatik halani, legyen szerencsém magamnak is, ott inkább van szerencséje az embernek afélékhez, inspecie ben van-é meg Egyiptomba generál Telegrafus, és hogy igaz-é, hogy a franciák csakugyan feltalálták már azt a meszi lüvö levelet, mely szerént a levelet, ha postán küldik, mikor az ellenség felszakasztja a kopertabol, egymást éri, úgy omlik ki a sok bombi... (félbeszakasztja)

  HARMADIK JELENÉS
  Karnyóné és az elébbiek.
  KARNYÓNÉ
  Ezt érdemlettem én az Úrtól? Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szívességemet? el kell-é hinnem, hogy az Úr csalárd, álnok és hitetlen lelkű?
  LIPITTLOTTY
  Mit?
  KARNYÓNÉ
  Azt, hogy az Úr színnel-mézzel angyal, valósággal pedig egy megtestesült kan ördög, ezt érdemlettem én az Úrtól, ezt? Az Úr majd mit is mondok.
  LIPITTLOTTY
  Mi háboríttotta úgy meg az Asszonyt, nem illik az egy ollyan személyhez, az Asszony akar engem vádolni és azáltal érdemtelenné tészi magát arra, hogy én szerettem, mégpedig olly igen szerettem, mint most.
  KARNYÓNÉ
  Mit keres hát ez a levél?
  LIPITTLOTTY
  Levél? az a levél? hogy mit keres már, hogy az a levél mit keres? Isz az a levél csak levél.
  LÁZÁR
  De még elfelejtettem mondani, hogy a franciákra a gallusok is rátámadtak, aminthogy már szinte... (félbeszakasztja Karnyóné)
  KARNYÓNÉ
  Ördög vigye el a Kend franciáit, Lázár! Lipittlotty! így kellett engem a magam szolgálói előtt gyalázatba keverni, szolgáló előtt, phü szégyen, gyalázat, szép ember osztán az Úr, félig magyar, félig német, mégis tetszik, hogy kívánhatja azt tőllem hogy azt elszenvedjem? Az Úr embertelen, érti-é? Ah! mert ha most valamit nem néznék... fizesse le az Úr a kontóját, fizesse, most mindjárt, egyszeribe, ebbe a nyomba, huncfuttság nem emberség, fizesse le az Úr, és ha nem, majd tudom, mit csinálok, disznóság, az Úr egy cudar ember volt, én tenyeremen hordoztam, most mutatja meg, micsoda levél ez? Az Úr nem szóll, szóllok hát én, fizesse le az Úr a kontót, térjen vissza a maga cudarságába, és ne merje olly vakmerő lenni, hogy megcsúfolt nevemről többé emlékezzen. Lázár! hol az a kontó?
  LÁZÁR
  Idd van, nad mint 8 curens, bizon jobb is fizetni.
  LIPITTLOTTY
  Hisz az a kontó csak hadd maradjon, nállam mindég megtalálni, amivel tartozom, hiszen csak nem szököm el, de hogy is szökném én el, egy olly kedves személytől, mint amillyenért az Asszonyságba élni és halni szerencsém van.
  KARNYÓNÉ
  Előttem az ollyan csapodár szók még elárulják az embert. Csak a kontót fizesse ki, Lipittlotty, és azután se éljen, se haljon érettem. Én az Urat mindég szerettem, azt nem tagadhatja, szeretem még most is, ah! jobban szeretem mindeneknél, de hogy az én szeretetemnek hasznát vegye, már arra magát érdemetlenné tette.
  LIPITTLOTTY
  Kedves Asszony! - Az Asszonynak a szobaleánya hűségtelen, és azt régen észre vettem, és nagyon sajnálom, mert olybá tartottam, mint ha magamat sértett volna meg, régen is akartam már mondani az Asszonynak; de hogy meghitt cselédjét fundamentum nélkül gyanúba ne ejtsem, alkalmatosságra várakoztam. - Tudja-é az Asszony, hogy ő azzal a mézesmázos Tipptoppal nagyon öszveszűrte a levet, ha nem tudta, tudja meg most, - észrevettem, hogy a leány kész akármelly legényért az Asszonyt elárulni, hogy ezt saját próbám által tapasztaljam, azért küldöttem hozzá ezt a levelet. - Legyen az Asszony nyugodtan, és higgye el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti, és hogy az ő ígéretei szentek az Asszony eránt, mégis az Asszony a kontóról beszéll. Eb az anyja kontója! hát a mi szeretetünk tiszta napfényét kontó fellegek is ködösíthetik? Én, ha az Asszonynak volnék, most elszégyenleném magamat.
  KARNYÓNÉ
  Édes Angyalom! megengedj gondolatlan bosszúságomnak, megbántottalak goromba gyanúmmal. Egy huncut leány! Ah! a méreg is forr bennem. De hiszen ha nem szerettelek volna, nem is aggódtam volna érted, a szerelem aggsággal jár, megengedj, szeretlek, ah! igen nagyon szeretlek, és ha te is szeretsz, vedd kedvesen tőllem ezt a 3 xxx-et. Kitörli a kontót. Neked többé nincs kontód, nincs nállam egyéb kontód a szerelem édes kontóján kívül.
  LÁZÁR
  De mit is csinál az Aszony, zeb a lelke, ki fizeti, meg kell vizetni, magunk is adosak vagyunk a Becsbe.
  KARNYÓNÉ
  Hallgasson, Lázár, az Úrnak többé nincs contója.
  LIPITTLOTTY
  És tehát többé nekem nincs contóm - köszönöm az Asszonynak, egy szó hát annyi, mint száz, én felmegyek Budára, és azontúl engemet soha nem lát.
  KARNYÓNÉ
  Isten őrizzen! én soha se látnám az Urat - ojje mit gondol az Úr?
  LIPITTLOTTY
  Igenis, én azt gondolom, hogy én az Asszony kontójára semmi számot nem tartok már, az asszony se tartson már semmit az én szívem kontójára.
  KARNYÓNÉ
  És én szegény özvegy... (félbeszakasztja Lipittlotty)
  LIPITTLOTTY
  És a szegény özvegy marad özvegy, mint eddig volt, gondolkodjon a koporsóról s menjen idvezült férje után az örökkévalóságra: mi, ifjak még egy kevéssé itt akarunk mulatni a siralom völgyén, adiő.
  KARNYÓNÉ
  Igen érzékenyen tréfál az Úr - ebbe a materiába nem örömest hallom a tréfát.
  LIPITTLOTTY
  Ne csalja meg magát Asszonyságod, én nem tréfálok. - Értse meg a tréfát. - Én 25 ezer forintnak a lottéria által urává lettem; Asszonyságod pedig egy köz kalmárné. Én egy fiatal gavallér vagyok, akin minden kap, asszonyságod pedig egy ollyan 60 esztendős ütött-kopott vén hasadt hegedű, akit a sátán se tudna már kanforiázni, én eszemmel tudok élni, az Asszony pedig egy vén bolond.
  KARNYÓNÉ
  Hitetlen bestia! még azon feljül csúfolódsz is. - Ó, édes szegény férjem! ha te most élnél, az Isten nyugosszon meg! boldog Egek! miket is kell szenvedni az embernek és kiktől és mikor. Te koldus kutya! aki az én korpámon tanultál meg ugatni, te hetyke kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg. -
  LIPITTLOTTY
  Kukorékó!
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642726
Webáruház készítés