Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Arany László: A délibábok hőse_EPUB

Arany László: A délibábok hőse_EPUB
340 Ft

A délibábok hőse (1872), melyet Arany László névtelenül adott be a Kisfaludy Társaság pályázatára, a magyar realizmus legfőbb büszkeségei közé tartozik. Zártabb légkörű, kerekebb kompozíciójú, teljesebben saját világú és eszközű mű kevés van irodalmunkban. E verses regény alkalmi mű – a szónak goethei értelmében. A benne bírált és javallott közéleti magatartás, a benne kifejezett személyes életérzés, a szokásosnál is szorosabban kötve van szerzőjének adott fejlődéséhez – azaz egykorú társadalmi állapotokhoz.

A délibábok hősének két főszereplője van: Hübele Balázs az egyik, a másik maga a költő. Csakhogy tulajdonképpen egyik sem az igazi fő szereplő: az igazi egy nem létező, csak a háttérben és kiíratlanul jelen levő harmadik. A mű építménye ugyanis elsősorban nem az említett, e két magatartás-típus ellentétén, hanem sokkal inkább egy fölöttük álló, illetve összeütközésükből keletkező harmadiknak a javallásán nyugszik. Épp e javallások érdekében született meg a mű s lett Balázs magatartásának szatírájává, a költő eltemetett (eltemetni kívánt) vágyainak ironikus elégiájává, a javasolt, új magatartásnak pedig apológiájává. Balázs magatartását életútjának megrajzolásával mutatja be a regény (Hegedüs Géza)

e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  A nap hanyatlik, kezd az est leszállni,
  De hang se hallszik távol és közel;
  Az ég borul, eső is kezd szitálni,
  Bőrig ható, hideg szemcséivel;
  A sáros útat már alig találni,
  A lóra hagyják, az tán nyomra lel;
  Míg végre egy megváltó ebvonítás
  Jelzé, hogy a helység csak egy hajítás.
  De még odáig rozzant gát vezet be;
  Magyar mac-ádám munka: sár saron.
  Kerék agyig, lovuk csülkig sülyed be,
  S az éj meg oly sötét, mint a korom.
  Unott álom jön a fáradt szemekbe:
  De jó a sors, segít a vándoron,
  S hogy felfrissítse őket egy kicsit.
  Bedönti egy árokba a kocsit.
  A sár megóvj a testök lágy kebellel,
  Csontjuk se tört, habár itt-ott sajog;
  S bévonva csokoládészínű lepellel,
  Tovább haladnak a gáton gyalog;
  A pesti kis cipő a híg mederrel
  Cuppanva, csókot váltva, társalog;
  S legyőzve egy kuvasz-had támadását.
  Elérik végre így nénjök lakását.
  Már alszik a háznép. Sok döngetésre
  Kidugja egy szolgáló végre orrát,
  S rátartva lámpását egy deszkarésre,
  Kinéz: “Ni, Jézus, a szemem ha jól lát,
  A pesti téns uram... Hé, Borcsa, Perzse!”...
  És felzavar gazdát, szakácsnét, szolgát,
  Tesz, vesz, szalad, fejét is majd elejti. -
  De a kaput kinyitni elfelejti.
  A gazda is kel, és pipára gyujtván,
  Kényelmesen szétnéz: “No, hát ki jött?”
  Így végre a vendégek is bejutván,
  Lőn köz-sopánkodás a baj fölött;
  Etelkét nénje pelyhes ágyba dugván,
  Majd megfulasztja a dunyhák között:
  “Galambom! ó csuronvíz a ruhája!
  Csuda lesz, ha nagy baj nélkül kiállja.”
  De Etelkét az álom nem kerűli -
  Ó, Álom úrnak jó ízlése van:
  Vénasszonyokra csókját nem fecsérli,
  De szép leányt ha lát, hozzásuhan.
  Enyhíti szívét, könnyét letörűli,
  Ajkára csókokat lop finoman. -
  Irígylésre méltó cudar kamassza!
  Míg a kelő nap - úgy kell! - elriasztja.
  Réfalvy visszatér, s Etelke másnap
  Szokatlan, új szerepkörébe fog;
  A környezet s a házi jó szokásnak
  Sok ága-boga szörnyen új dolog;
  Nincs vége-hossza ajtócsapkodásnak,
  Szekér zörög, kútostor nyikorog;
  És mindezekhez a hű-hó sava:
  A néni perlő és pergő szava.
  Mert Zsófi néni, ő mindenben ott van,
  Künn és belül, mindenkinek nyomán;
  Pöröl, hogy férje mért ül oly nyugodtan.
  Senkit se szid le és semmit se bán;
  De Gerzsi bácsi csak hallgat szokottan,
  És szívja egy pipát a más után;
  Jó gazda ő künn a tanyán, de otthon,
  Gondolja, hadd vezényeljen az asszony.
  S ezt bölcsen gondolá: így jól megosztván.
  Kinek-kinek saját hatáskörét,
  Nyugodt családi éltet éltek aztán
  S a házi szent békét meg nem törék;
  A bácsi künn bíráskodott a pusztán,
  A néni otthon végezé pörét;
  S húsz éve múlt, hogy a vidék csudálja
  Ez egyetértést, melynek ritka párja.
  De volt is a családnak sok barátja,
  Jártak sokan vendégek, tisztelők;
  A szép leányt bizony mindenki látja,
  Hiába bujnék a világ előtt;
  Imádja ifja, véne, s egy-egy “bátyja”
  Átkapva csípején két kézzel őt,
  S szemébe nézve, meg-megbillegette:
  De szép vagy, édes húgom, szedte-vette.
  Etelkének soká “fád” volt ez élet:
  A délibáb-honból alábukott,
  Alföldi szép idillje szerteszéledt,
  Mit ő eszményileg megalkotott;
  Kedélye ily keretbe még nem illett,
  Zajához is nem oly könnyen szokott,
  S mást lelve, mint előre képzelé,
  Lassan, nehéz szívvel törik belé.
  Nehány napig sokat sír, rejtve, titkon,
  Megbánja, hogy miért is jött ide;
  Mily boldog és nyugodt volt élte otthon,
  Mily csendes a ház s kertjök mily üde.
  De bezzeg nénje ezt nem nézi nyugton,
  Ily mélabúra nem jut itt idő;
  Sürög, forog, ront-bont, őt is szorítja,
  S pörölni is szépecskén megtanítja.
  S míg megtanul egy háztartást vezetni,
  E lecke a legjobb vigasztaló;
  Megszokja egyszerű körét szeretni
  S szépnek találni azt, ami való;
  És kezdi észrevétlenül feledni
  Eszményhonát, mely fényes, ám csaló,
  S nem érve rá merengni most felette,
  Még azt is, hogy csalódik, elfeledte.
  S miként az ábránd lassan széjjeloszlott,
  A visszatetszés sem tartott soká,
  A képzeletből szőtt fátyol lefoszlott,
  De boldogsága titkát felfogá,
  Jókedve megtért, arca megpiroslott,
  És a falut szeretni megszoká,
  Friss légkörén megedzött teste, lelke,
  - Így lett tűzről pattant leány Etelke.
  S mint a Tiszának csendes, halk folyása,
  Folyt észrevétlenül a vén idő;
  Sok régi emléknek szinét levássa;
  Ront és tenyészt; pusztító s éltető;
  Etelke vár-vár hasztalan; Balázsa
  Ki tudja hol jár, róla hír se jő,
  Míg végre álmai közé sorozza,
  S képét új érzelem halványra mossa.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642658
Webáruház készítés