Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferenc fogsága_EPUB

Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferenc fogsága_EPUB
340 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  KOLONITS
  Jöjjön a rab.
  TISZT
  (bebocsátja Rákóczit)
  KOLONITS
  Nézzék e büszke, kihívó tekintetet, s emlékezzenek a szerény, alázatos ifjúra, s vallják meg, hihettem-e e képmutatónak?
  RÁKÓCZI
  (könnyedén meghajolva) Üdvözlöm nagyméltóságtokat. Óhajtom tudni, mint bírák ülnek-e itt?
  KOLONITS
  Majd megtudja, miért hozatott ide.
  RÁKÓCZI
  Előre kell tudnom. Mert ha ítélni akarnak fölöttem, ünnepélyesen ellentmondok. (Süvegét felteszi, a székre ül.) Ha vétettem, mint birodalmi fejedelemnek, csak a regensburgi országgyűlés lehet bírám; mint magyar nemes pedig - Kolonits úrnak tudnia kellene - csak magyar törvény és magyar bírák elé tartozhatom.
  BUCCELLINI
  (haraggal) Mint felségsértő a császár és király ellen, e vegyes bíróság elé tartozik. Egyébiránt a kérdés minket illet.
  RÁKÓCZI
  Ön nagyon indulatos, udvari kancellár úr, s ezáltal maga is megösmeri, hogy nem bírónak való; mert az indulat elvakítja azt észt, s mint Kolonits úr tanított rá, első foka az őrültségnek.
  KOLONITS
  Nem fogunk önnel vitázni. Hallja a vádat. Összeesküvés fedeztetett fel, s a pártfők már foglyaink. Önök elvégezték, hogy midőn Őfelsége Luxemburgba menend, tízezer harcossal megrohanják, s az egész udvart lekoncolják.
  RÁKÓCZI
  (félre) Gyanúm alaptalan volt, - Longuevall nem áruló.
  KOLONITS
  Tagadja ön ezt?
  RÁKÓCZI
  Tízezer harcos? Hihetőleg gombaként a földből bújt volna ki.
  KOLONITS
  A terv jól ki volt főzve. Őfelsége most háborút visel. Önök a nagylelkű magyarokat akarták játszani; ajánlkozni akartak, hogy önkéntesen saját erszényükből a franciák ellen negyvennégy ezredet fognak kiállítani, s midőn ezek fölött Őfelsége szemlét tartott volna Luxemburg mellett -
  RÁKÓCZI
  A magyarok gyilkosok lettek volna!
  KOLONITS
  Igenis. Mit mondhat erre?
  RÁKÓCZI
  Hogy ezen tervet rosszul főzték ki önök.
  (MIND)
  Mi?
  RÁKÓCZI
  Bocsánat - az urak között katonák is vannak, kikről fel nem teszem, hogy ily ostoba haditervet készíthetének. Vagy annyira elaljasult már népünk, hogy tízezer haramja van közte? Még nem oly régen vagyunk rabszolgák. Megbocsátom önnek, mert nem hazámfia s nem ismeri azon vallásos érzelmet, mely a magyart királyához köti. Tiszteli ő már csak nevét is, másképp tűrne-e annyi törvénytapodást, mely nevében követtetik el?
  TRAUN
  Csak a dologra kérem!
  RÁKÓCZI
  Igaza van gróf úr, hol vannak a tanúk?
  KOLONITS
  A tanúk? Nem lesz azokra szükség.
  RÁKÓCZI
  Azt hiszi ön? Igaz, mire valók is a tanúk? Hiszen én máris rendkívüli kedvezésben részesültem, midőn vallatni méltóztatnak, holott sokan kihallgatás nélkül is holtiglan rabok; például nagybátyám, Zrínyi Boldizsár.
  KOLONITS
  Lesz tanú is.
  RÁKÓCZI
  S oly nagy fáradságot vett magának eminenciád; de hiszen hol tízezer orgyilkos esküszik össze - ott csak lesz vagy ötszáz tanú.
  KOLONITS
  Egy is elég.
  RÁKÓCZI
  S nem tudott ön többet találni? S ön mégis panaszkodik a világ romlottsága miatt? S meri ön még most is állítani, hogy köztünk tízezer orgyilkos van, holott ön csak egyetlenegy gazembert volt képes felfedezni és megvenni hamis tanúul?
  KOLONITS
  Ez egy is képes lesz a vádat bebizonyítani. Jöjjön a tanú. (Tiszt el.)
  RÁKÓCZI
  És vádló ugyanazon személyben.

  MÁSODIK JELENET
  Longuevall, előbbiek
  RÁKÓCZI
  (bámulva feláll székéről). Longuevall!?
  KOLONITS
  Látják, mint halványodik - a szó ajkán fagyott.
  RÁKÓCZI
  (remegő hangon) Ön lép fel ellenem?
  LONGUEVALL
  (lesütött szemekkel, remegve) Én.
  TRAUN
  Csak ne reszketne úgy az a tanú. - Látják, mint halványodik? A szó ajkán fagyott.
  RÁKÓCZI
  Ön? Hálátlan!
  KOLONITS
  Mondja ön szemébe a vádat, mert tagadja.
  LONGUEVALL
  Beadtam írásban.
  RÁKÓCZI
  Ó kígyó! Kit házamba vettem... Ha egy kutyával... Nyomorult kém!
  KOLONITS
  Reméljük, most csak nem tagadja.
  RÁKÓCZI
  (felegyenesedve, határozottan) Mit tud ön? Kivel esküdtem én össze?
  LONGUEVALL
  Az iratban megneveztem.
  RÁKÓCZI
  A király élete ellen?
  LONGUEVALL
  Igen.
  RÁKÓCZI
  Hazugság ördöge, még nem ismertelek; most már hiszem, hogy tanotok igaz volt, ti bölcs oktatóim; mert ím, az ördög ily álarcot ölt magára, midőn kísérteni akar - midőn romlásunkra esküdött. Ó sejtelem, mi szent valál bennem! Midőn ez emberre néztem, őrangyalom intett, hogy ne higgyek neki.
  KOLONITS
  Tehát nem tagadja?
  RÁKÓCZI
  Mit nem tagadok? - Mit bizonyít ez ember?
  KOLONITS
  Hogy június elsején önnél az összeesküvés megtörtént - éjjel tizenkét órakor.
  RÁKÓCZI
  Gyalázatos hazugság! S kik esküdtek össze?
  LONGUEVALL
  Ön, Bercsényi gróf, Szirmai, Okolicsányi és a három Vay.
  RÁKÓCZI
  Hah, megfogtalak ördög!... Uraim, én be fogom bizonyítani, hogy ez koholmány, mert be fogom bizonyítani, hogy ezen urak együtt nálam sohasem is voltak, s hogy a mondott éjjel másutt kelle lenniük. S én kívánom, hogy ez ember fogassék el.
  KOLONITS
  E levél megment a fáradságtól. Ismeri? Ön írta alá, az ön pecsétje.
  RÁKÓCZI
  Olvassa ön, mert abból megtanulhatja, mennyi sérelmet, jog- és törvénytapodást, mennyi égbekiáltó bűnt követtek el. Abból sohasem fog ön semmi fölségsértést, semmi hazaárulást kicsikarni, bár a csűrés-csavarásban mesternek ismerem.
  KOLONITS
  Tehát mindent tagad?
  RÁKÓCZI
  E levélen kívül nincs mit vallanom.
  KOLONITS
  Vezettessék el. - Távozzék!
  RÁKÓCZI
  (Longuevallhoz) Mit adnak önnek fejemért?
  LONGUEVALL
  Én csak az igazságot...
  RÁKÓCZI
  Hazudjék ön, mert az igazságért egy fabatkát sem adnak. Hazudjék ön, mert az igazság engem úgy sem szabadít meg. (El.)
  KOLONITS
  (feláll, Longuevallhoz) Ön gyáva! Báró lesz, ezredet kap, de több tanút keressen. Elmehet.
  LONGUEVALL
  (el)
  TRAUN
  Előre mondtam: egy tanú semmi tanú.
  KOLONITS
  De levele!
  TRAUN
  Kár, hogy nem világosabb. (El.)
  OETTING
  Önök elhirtelenkedték a dolgot. - Magamat ajánlom. (El.)
  BUCCELLINI
  De hát éppen nem lehet szerezni több tanút a cselédei közt.
  KOLONITS
  Azok mit sem tudnak.
  BUCCELLINI
  De az arany?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642450
Webáruház készítés