Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas_EPUB

Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas_EPUB
340 Ft
 • Részlet ez e-Könyvből:

  REJTEI
  () Pompás! Ez aztán a meglepetés!
  Mint az ezeregy-éj, ez oly mesés!
  Még tegnap ott valék kézcsókolásra (kezet csókol),
  Ma minden ajtó és ablak kitárva;
  Azt hittem -
  KLÁRA
  Hogy kirablák.
  REJTEI
  Nem; hanem
  Hogy elrabolták szép nagysádtokat.
  GIZELLA
  Ah, ez megint bók!
  REJTEI
  Higgyenek nekem,
  A régi szállás úgy a szívre hat,
  És úgy lehangol, mint üres kalitka,
  Amelynek elrepült vidám lakója.
  KLÁRA
  Ön a madarakhoz hasonlitott.
  REJTEI
  Minthogy az angyalok is szárnyasok.
  Először is fölnéztem az egekbe,
  Nem látok-é fehér galambokat,
  Kik az elárvult ház fölött kerengve,
  Oly híven példáznák nagysádtokat.
  Aztán lenéztem; s ah, az udvaron
  Mit láttam? - equipaget!
  KLÁRA
  Az a mienk.
  REJTEI
  Én elbámultam az összhangzaton,
  Mely a batár s lovak között vagyon!
  Minő lovak, de ah minő kocsis!
  Az a komoly mélázó nyugalom,
  Mellyel szobor gyanánt ült a bakon!
  És hogy tartá a gyeplőt! - Nékem is
  Ilyen leend, ha megházasodom.
  Mig én le-, ő felnézett. Szemeink
  Találkozának; megértettük egymást.
  Ő ostorával gyöngéden legyint,
  Aztán mutatja e királyi szállást,
  S én itt vagyok; de magamon kivül!
  Itt mindenütt fény s pompa vesz körül!
  Én meg vagyok lepetve!
  KLÁRA
  Önre még
  Nagyobb meglepetés vár.
  REJTEI
  Még nagyobb?
  (Némi gúnnyal:) Napfényre jött tán, hogy nagyságotok
  Családja hercegektől származik?
  KLÁRA
  Az ön becses személyét illeti.
  REJTEI
  (félre, megdöbben) Kártyámba lát, s a tromfot adja ki?! -
  Valjon zöld, sárga, vagy veres vagyok? (Hozzá:)
  Szánjon meg! hogyha a hír kellemetlen,
  Kimélve mondja; kérem, meg ne lepjen!
  KLÁRA
  Ah, ez nagyon szomoru jelenet.
  REJTEI
  Rám nézve ilyetén csak egy lehet;
  Ha tudniillik jobb és balfelől
  Kitárt karral felém két ifju jő,
  S ezt mondja: Bátyám, testvérek vagyunk!
  KLÁRA
  Hisz az vig volna.
  REJTEI
  A legszomorubb;
  Mert ez esetben hárman osztozunk,
  S devalválódom kétezer forintra.
  KLÁRA
  Az még nem tenné tönkre.
  REJTEI
  Azt akarja
  Tudtomra adni, hogy váltott fiú,
  S nem a valódi örökös vagyok?
  KLÁRA
  Ön a pénzére szerfölött hiú;
  De a veszélyben nem a pénz forog.
  REJTEI
  Nem? hát mi?
  GIZELLA
  Szíve.
  REJTEI
  Nagysád meg akar
  Hódítni engem is?
  GIZELLA
  Ellenkezőleg,
  Ön az, ki senkit sem hódíta meg.
  REJTEI
  (szelíd nehezteléssel) Nagysád kissé korán ad kosarat;
  Tudván, hogy kapok, nem is kértem azt.
  GIZELLA
  (nevetve) Óh, nálam is megvolt az akarat;
  De most egyszer nem kapja tőlem azt.
  REJTEI
  Bocsánat, úgy látszik, megtévedék;
  Azt hittem, itt laknak Donátfiék,
  S nem a kosárkötők. - Fölötte kár,
  Hogy cégül nincs kitűzve a kosár! (Menni akar.)
  KLÁRA
  Ön félreért; ön mindig szívesen
  Látott vendégünk; én önt pártfogoltam -
  GIZELLA
  S én kosarat nem adtam sohasem,
  Ha táncra hívott, s ott mellette voltam.
  REJTEI.
  Hogyan köszönjem?
  KLÁRA.
  Ön házunk barátja;
  Ha tőlünk függne, teljesülne vágya.
  GIZELLA
  Mi önt becsüljük.
  REJTEI
  Épp azért csak egy
  Könnyű kosárkát adnak - mennyi kegy!
  KLÁRA
  Minthogy becsűljük, meg kell mondanom,
  Hogy minden fáradsága hasztalan.
  GIZELLA
  Vigasztalódjék, nem kivétel: ő
  Mást sem szeret; ő férfigyűlölő.
  KLÁRA
  Nyiltságomért ön megbocsát nekem.
  GIZELLA
  Ugyé, ezentul is táncol velem?
  REJTEI
  (felkacag)
  KLÁRA
  Ön még nevet?
  GIZELLA
  Így Lear király nevet.
  A színpadon, midőn kétségb’ esett.
  REJTEI
  Szabad megmondanom, min nevetek?
  Nagysádtokon, s e visszás helyzeten.
  Mint művelt ember, néhány köznapi
  Bókot találtam itt-ott mondani;
  Im, azt Etelka készpénzül veszi;
  Könnytelt szemekkel így szól: “Ah, mama,
  Rám nézett a tyúk, az a Rejtei;
  S én nem szerethetem soha, soha!”
  S én kosarat kapok, még mielőtt
  Szabály szerint megkértem volna őt.
  S nagysádtok vígasztalni szívesek,
  Pedig sajátlag bút sem érezek.
  Kérlelnek, s én nem is bosszankodom.
  Meg is marasztalnak nagylelküen,
  Pedig ha küldenek sem távozom.
  S ha én nem oda néztem, ahová
  Céloztam? - Én már a báró előtt (Gizellára tekint)
  Udvarlottam. Ha ez csak csel vala?
  Ha a hatalmasb ellenség előtt
  Csak egy flankenbevégungot csináltam?
  Mert győzni nem reméltem, retiráltam.
  KLÁRA
  Valóban, ön pompásan retirál!
  Még megszalasztva is bókot csinál.
  GIZELLA
  (tréfásan) Engem szeret? mért nem vallotta be,
  Mielőtt a báró a házhoz jöve?
  REJTEI
  Sőt inkább várok, míg eltávozik.
  GIZELLA
  Úgy? - tartalék gyanánt maradt ön itt?
  REJTEI
  Óh nem! a második hadoszlopul.
  Első rohamra a báró nyomul;
  S az rendszerint lehull a vár faláról,
  Mint a férges gyümölcs az almafáról.
  Előnyomulni akkor én fogok,
  S a vár fokán az én zászlóm lobog.
  KLÁRA
  Csakhogy a báró nem siet rohamra.
  REJTEI
  Még nem nyilatkozott? - Ezer rakéta!
  E harcban engem illet a vezénylet,
  És én azonnal rohamot vezénylek.
  Ha majd jövend, nagysádtok elvonulván,
  S én mintha nagysádtokra várakoznám, -
  Hadd jőjjünk össze itt véletlenül.
  Majd megleckézem én őt emberül.
  Nincs kedvem oly sokáig várakozni! (Gizellára:)
  Ok nélkül őnagyságát hírbe hozni!
  GIZELLA
  (ijedve) Mit? - hírbe hozni!?
  REJTEI
  Másról nem beszél
  Most senki, minthogy a pár összekél,
  S im, ő még száját sem tátotta fel!
  KLÁRA
  (elégedett mosollyal) De ugye, a világ nem hitte el?
  GIZELLA
  (negédesen) És hátha semmi sem leend belőle?
  REJTEI
  Azért, bárócska, vissza! vagy előre!
  Nyilatkozzék ma, kapjon kosarat,
  Vagy jobbra át! ne állja utamat.
  KLÁRA
  Csak nagy bohó ön!
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642436
Webáruház készítés