Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Szigligeti Ede: A lelenc_MOBI

Szigligeti Ede: A lelenc_MOBI
390 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  ELSŐ JELENET
  Julcsa (az asztalnál ül és varr), Péter (galambősz, egészen feketében a középajtón jő)
  PÉTER
  (az ajtót félig megnyitva, meghajtja magát) Igenis, nagyságos asszonyom! (Kilép az ajtón, gondosan betéve maga után. Julcsához lép.) Maga az új komorna?
  JULCSA
  Én vagyok, uram.
  PÉTER
  Maradjon gyermekem; folytassa munkáját. (Magában) Mennyire hasonlít hozzá! - Én Péter vagyok, a nagyságos úr komornyika, a ház mindenese. Hogy hívják?
  JULCSA
  Julcsának.
  PÉTER
  Az én lányom is Julcsa volt, de Julie-nek hívták - vajha ne hívták volna! A nagyságos asszony rám bízta, hogy a szolgálatba beavassam. Kedves gyermekem, itt jó helye lesz; becsülje meg. Innen nem egy leány ment már férjhez, s ő nagyságok szép hozományt adtak velök. Mert ők, amily kegyesek és jók, éppen oly jótékony bőkezűek. - Vajha az én szegény Julcsám is itt szolgált volna. - Vannak szülei, vagy talán árva?
  JULCSA
  Nem vagyok árva.
  PÉTER
  Honnan való?
  JULCSA
  Erdélyből.
  PÉTER
  És oly messziről jött Pestre?
  JULCSA
  Nem; atyám most a Tisza mellett lakik.
  PÉTER
  Mi kényszeríté, hogy elhagyja az atyai házat és szolgálatba álljon?
  JULCSA
  A szegénység, a nyomor. Atyám Erdélyben rektor volt, de el kelle hagynia állomását.
  PÉTER
  Elmozdították?
  JULCSA
  Nem, önként hagyta el.
  PÉTER
  De csak volt valami oka?
  JULCSA
  Volt, de azt nem mondhatom meg.
  PÉTER
  Miért?
  JULCSA
  Mert nem akarom, hogy atyámat kinevessék, s az ő története csak ránk nézve szomorú. Ő kenyér nélkül maradt, hajléktalanul s remény nélkül bujdosott; még betevő falatja sem volt. Mi leányai csak terhére lettünk volna, azért nénémmel szolgálni jöttünk, hogy magunkon és rajtuk is segítsünk.
  PÉTER
  Szegény gyermekek!
  JULCSA
  Már esztendeje vagyunk Pesten - még esztendeig akarunk szolgálni.
  PÉTER
  Akkor visszamennek?
  JULCSA
  (szemlesütve) Én - nem tudom - de Erzsike visszamegy; mert atyám azóta ismét kapott állomást. Nem oly jövedelmező, mint az előbbi; - de Erzsike is szerez valamit - én is segíteni fogom - Isten megsegít mindnyájunkat.
  PÉTER
  A leányasszonyka tehát nem megy haza?
  JULCSA
  Nem.
  PÉTER
  (megfogja kezét atyai jósággal) Gyermekem, ha teheti, menjen vissza minél előbb szüleihez.
  JULCSA
  Miért?
  PÉTER
  Ily korban a leánynak legszükségesebb az anyai oltalom. Ön szép, fiatal és tapasztalatlan. Szépsége csábító másokra, fiatalsága magára nézve. S lássa, arcáról olvasom, hogy szíve érzékenyebb és gyöngébb, mint másoké. Az ily szótalan, méla tekintetű leányok hamarább lesznek boldogtalanok, mint azon vidám, pajzán gyermekek, akik mélyebben nem is tudnak érezni. - Belőlem szomorú tapasztalás beszél! - Az én Julcsám is ilyen volt; anyját akkor veszté el, midőn legnagyobb szüksége lett volna rá, ő is szolgálni ment - és - (Szünet.)
  JULCSA
  (szorongva) Mi történt vele?
  PÉTER
  (tompán) Elcsábították - megcsalták - elhagyták.
  JULCSA
  (aggályosan nézi) Lehet-e oly gonosztevő?!
  PÉTER
  Szeretett - hitt - s meghalt.
  JULCSA
  (elszorult lélegzettel) Meghalt bánatában?...
  PÉTER
  Óh nem! - A szégyen ölte meg - meghalt a szégyen miatt. - Anyjának tán megvallotta volna, nekem nem merte. - Hogy szégyent ne hozzon fejemre, a Dunába ölte magát.
  JULCSA
  Óh, Isten! (A székbe roskad.)
  PÉTER
  De önt ez nagyon is meghatja; - óh, bocsásson meg. Ha fiatal lányt látok, nem állhatom meg, hogy el ne mondjam e gyászesetet. Lelkiismeretem parancsolja!
  JULCSA
  Köszönöm szíves részvétét, (magát megnyugtatni akarva, vidáman feláll) de nem minden férfi oly semmirekellő - nem, nem! Hisz akkor a világ sem volna más, mint egy nagy kígyófészek!
  PÉTER
  (szelíd jósággal) Kedves gyermekem, míg fiatal, ám higgye a világot paradicsomnak; örüljön az életnek, szakassza ártatlan virágait; de ne feledje, hogy a paradicsomnak is volt egy fája, mely mindnyájunknak halált termett. - Elég ennyi!... Aztán néha nézzen ősz fejemre is, s jusson eszébe, hogy nem a kor fehéríté meg - hanem boldogtalan leányom!
  JULCSA
  (elfordította róla szemét, magában már előbb megdöbbenve) Ha úgy volna!
  PÉTER
  (egészen más hangon, vidáman és élénken) S most hallja kötelességét. A család három tagból áll. Cseléd sincs több a háznál. Az urat én szolgálom egyedül. Ő fényes hivatalt visel, de a fényűzést nem szereti. Nem hivatala után él, de hivatal nélkül nem élhet, mert megszokta a munkát. A leányasszonyka csupán a nagyságos asszonyt és a kisasszonyt szolgálja. Ne féljen, sok dolga nem lesz. Korán kelnek, gyorsan öltöznek. A tisztogatás sem sok fáradtságba kerül, mert itt senki sem szemetel, s a rend és tisztaság folytonos. Ekkor aztán leülhet varróasztalához, s ha tetszik, varrhat pénzért másoknak is. Ezt őnagyságuk nem ellenzik, sőt szeretik. Ha csengetnek, bemegy, ha jő valaki, bejelenti. Sem barát, sem barátnő nem járhat a házhoz - természetesen Erzsikét kivéve. Őnagyságuk minden este a színházba mennek. Ez a házirend. Hogy a nagyságos asszony a legkegyesebb úrnő s a kisasszony valódi angyal, azt mondanom sem kell, azt tapasztalni fogja. Ha pedig tanácsra lesz szüksége, tekintsen úgy, mint édesatyját. (El balra.)
  JULCSA
  (magában; mintha rossz eszméitől szabadulni akarna, néhány lépést tesz) Ah, mily dőreség! - benne kétkedni? Ez volna a legnagyobb bűnöm. E jó öreg nem ismeri őt; nem nézett szemébe, mely lelkének tükre; nem hallá esküit, melyek a legbuzgóbb imádkozások. - S végre is könnyű ősz fejjel, fagyos szívvel tanácsolni; de ah, ha az ő szavát hallom - ha kezemet fogja - nem, nem, elég hallanom lépteit, hogy feledjek kívüle mindent; mindent, mintha csak ketten volnánk e világon. (Csókolja.) Ujjamon a gyűrűje - az égben az esküje s én ne higgyek neki?! (A munkához ül, megnyugtatván magát.) Szegény jó öreg, szánlak, de én bízom s nem rettegek.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642382
Webáruház készítés