Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis haladása_EPUB

Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis haladása_EPUB
540 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  A tudattalan lelki élet felderítése és kutatási módszerének kidolgozása – ami a pszichoanalitikai lélektan legfőbb eredménye – forradalmat jelent nemcsak a pszichiátriában, hanem az u. n. szellemi tudományok csaknem minden ágában is. Váratlan eredményekhez juttatta már eddig is a néplélektant, a pedagógiát, a művészeti alkotás és élvezés lélektanát. A nemzetközi pszichoanalitikai egyesület és annak helyicsoportjai már 1908 óta azon fáradoznak, hogy az uj lélek-megismerési vizsgáló és kutató módszert – mely megindulásakor csupán orvosi gyógyító eljárás volt – hozzáférhetővé tegyék mindazok számára, akik Freud tudományát az elmélet és gyakorlat széles körében alkalmazni szokták.
  A társadalomtudomány pszichoanalitikus reviziójára mindezideig nem vállalkozott senki; e téren csak töredékes kisérletek és általánosságban mozgó irányító dolgozatok jelentek meg. Halaszthatatlannak tartom, hogy ezt a munkát arra hivatott emberek minél előbb elkezdjék.
  De nem szabad várni, mig ennek az uj szociológiai segédtudománynak lassan-lassan lerakják az alapjait és felépítik a tetőzetét. Elsősorban azt a munkát kell programmba venni, aminek előreláthatólag lényeges gyakorlati eredményei lesznek. Ilyen feladat, véleményem szerint, a pszichoanalitikus kriminológia megalkotása.
  Az eddigi kriminológia a bűntetteket elméletileg öröklési és környezet-hatásokra vezeti vissza, gyakorlatilag pedig eugenikus, nevelésügyi és gazdaság reformokat javasol a megakadályozásukra. Ez a programm alapjában helyes és teóretikus tekintetben minden lehetőséget kimerít, de kivitelében felületes és épen a sokat hangoztatott determinizmussal ellenkezik, mikor a bűntettek lelki rúgói közül a leghatalmasabb determinánsokat, a tudattalan lelki élet törekvéseit és azok keletkezési és megóvási módjait teljesen figyelmen kivül hagyja.
  A bűntettesek tudatos bemondása és a bűncselekmények ténykörülményének még oly beható megállapítása sem fogja soha kielégítő magyarázatát adni annak, miért kellett annak az egyénnek az adott helyzetben azt a cselekedetet elkövetnie. A külső körülmények a tettet igen sokszor egyáltalán nem indokolják; a tettes pedig – ha őszinte – be kell hogy vallja, hogy tulajdonképen maga sem tudja, hogy mi vitte rá a tett elkövetésére; legtöbbször azonban nem őszinte még önmagával szemben sem és utólagosan keres és talál magyarázatokat alapjában érthetetlen és lelkileg indokolatlannak látszó viselkedésére, vagyis racionalizálja azt, ami irracionális.
  Mint pszichoanalitikus orvosnak módomban volt néha olyan idegbetegek lelkiéletét is elemezni, akik egyéb kórtüneteken (hisztériás- és kényszerjelenségeken) kivül bűnözési hajlandóságokban vagy impulzusokban is szenvedtek. Sok embernél sikerült azután az erőszakosságra, lopásra, csalásra, gyujtogatásra való hajlandóságot tudattalan lelki rúgókra visszavezetni és e tendenciák erejét épen a pszichoanalitikus kúra segítségével csökkenteni, vagy akár teljesen hatástalanítani.
  Ezek az eredmények érlelték meg bennem azt a felfogást, hogy a bűncselekményeket nemcsak mint az idegbetegségek mellékterményét, hanem külön is beható lélekelemzési vizsgálat tárgyává kellene tenni, szóval: a pszichoanalizist a bűnügyi lélektan szolgálatába állítva, meg kellene alkotni a kriminálpszichoanalizist.
  E terv kivitele – úgy hiszem – nem ütközik leküzdhetetlen akadályokba.
  Elsősorban széleskörű kriminálpszichoanalitikus anyaggyüjtésre van szükség.
  Úgy képzelem a dolgot, hogy hozzáértő pszichoanalitikusnak kellene vállalnia a feladatot, hogy jogerősen elítélt és vallomásban lévő bűntetteseket keressen fel a fegyintézetekben és őket rendszeres lélekelemzésnek vesse alá.
  Az ilyennek semmi oka sincs rá, hogy őszintén ne mondja el minden gondolatát és eszmetársítását, amelyek segítségével a cselekmények és tendenciák tudatalatti motivumai napfényre hozhatók. S ha egyszer megkísérelte: az u. n. indulatáttétel, vagyis az analitikus személyéhez kapcsolódó érzelem, előbb vagy utóbb még kívánatossá és kellemesé is teszi, hogy ilyen módon foglalkozzanak vele.
  Az egyfajta bűncselekmények több személytől gyűjtött lélekelemzési adatainak tudományos egybevétése azután módot fog rá adni, hogy a bűnügyi determinizmus tátongó réseit szolid tudományos anyaggal töltsük ki.
  Ez volna a munkálatok elméleti eredménye. De gyakorlatilag sem tartom a munkát kilátástalannak. Nem szólva arról, hogy csak az igazi bűnözési lélektan alapján fog lehetni a bűntettek nevelési profilaxisának a módját megtalálni, meggyőződésem, hogy a már bűnbe esettek lélekelemző gyógyítása sem kilátástalan, mindenesetre sokkal több kilátást nyújt igazi sikerre, mint a fegyőrök barbár szigorusága, vagy a fegyintézeti papok szenteskedése.
  Nagy perspektivát nyit meg előttünk a bűntettesek pszichoanalitikus gyógyításának, illetőleg utánanevelésének a lehetősége.
  A büntetést eddig sokan a „megsértett jogrend helyreállításával” indokolták, mások elriasztó hatásától vártak kedvező hatást a bűntettek profilaxisa tekintetében; valósággal azonban a mai büntetésmódokban könnyüszerrel felfedezhetünk tisztára libidinózus, a büntető közegek szadizmusát kielégítő elemeket.
  A pszichoanalitikus irány és kezelésmód kiirthatná ugy a végrehajtó közegekből, mint általában a közfelfogásból a büntetésvágy ily kártékony elemeit és ezzel is megkönnyítené a bünösök lelki megújhodását és a társadalmi rendhez való alkalmazkodásukat.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633642214
Webáruház készítés