Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Vörösmarty Mihály: Zalán futása_EPUB

Vörösmarty Mihály: Zalán futása_EPUB
340 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  Nyolcadik ének

  Ekkoron a szigetek lakozói csapatba verődvén
  A szaladó sorokat biztatva előbbre nyomultak,
  S állt a harc heven, és harsány zengéssel egyenlőn.
  Kallimachos, s bátor hadi sorsosa Krántor, az álló
  Szittya vezért látván gyalog Alkes fegyveri mellett,
  Összebeszélve reá készűltek menni halálos
  Alkuval, és így szólt legelőbb a krétai bajnok:
  "Most ugyan a legerősb daliát mi veszélybe kerítjük,
  Csak te vitéz bajtárs, velem ellene menni ne késsél.
  Én legelől rohanok, te azonban félrevonulván,
  Vess kopját, s ha talán sebet ejtesz rajta, merészen
  Rátörök én karddal. Te is akkor utánam eredvén
  Támadd meg hevesen; s ha vitézűl ketten elejtjük,
  Így leszen ifju nevünk sok hősnek előtte dicsővé,
  S ketten fegyvereit tartós örömünkre megosztjuk.
  Ha pedig engemet ő leterítve megölne, ne csüggedj,
  Jőj inkább, s nemesebb lélekkel rajta boszúlj meg.
  Én szintúgy, ha talán te ledőlnél holtan előttem,
  Rajta boszút állok, vagy utánad az életi fényből
  Gyászba megyek, s melléd lerakom rövid éltem alakját."
  Így szólott, s amaz elfogadá a vészes ajánlást.
  Bátran elindultak, jó harcot víni remélvén.
  Balgatagok! ki erőt adhat gyengéknek is, és a
  Sokkal erősebbet ronthatja le általok, a nagy
  Mennynek, földnek urát védűl elhíni felejték;
  Őket azért fogadásoknak bal része lenyomta,
  S elhervadt fiatalságok; de dicső vala mégis
  Tettök, az ily romlott nemzetben ritka, s örökké
  Méltó szép hírrel tündökleni a maradéknál.
  Mentek. Elől Krántor, félrébb bajtársa, s hajítá
  Dárdáját; el sem vété, hanem a paizs alját
  Érintvén, Árpádnak övét megütötte hegyével;
  Krántor azonban már közel ért, és Kallimachos sem
  Késve rohant bajtársának pártjára, de tüstént
  Észrevevék. Lehel ott termett, s Krántorra rohanván
  Állban üté buzogányával: megkoccana szörnyen
  Véres szájában minden foga, s halva lefordúlt
  A rohanó ifjú. Árpád pedig a hadi kopját
  Megragadá, és visszaveté gyors Kallimachosra.
  Ment a rettenetes nagy kopja halálos erővel,
  De kikerülte urát, s Perionnak bal szeme fényét
  Érte, s velőig szúrta; legott a bajnok elájúlt,
  S nyögve halódólag lebukott szép szürke lováról.
  Ezt látván gyors Kallimachos megrettene, s máris
  Fordította lovát; de setétes gyászos alakban
  Szörnyen elejbe borúlt Krántornak vérjeles árnya:
  "Vissza! nyögé, haj! Kallimachos, menj vissza boszúlni."
  S az mene halni; de nem társáért állni boszúját.
  Árpád megsujtá őt a nagy szikladarabbal,
  Mely sisakát betöré, és izzadt homloka csontját.
  Kallimachos leborúlt, kelevéze kihulla kezéből,
  S lelke, kidőlt velején, lassú lebegéssel enyészett.
  Így az erős ifjúk egymásnak utána kivesztek,
  S melyet együtt fogadának, együtt is elére halálok.
  Árpád lóra kapott, s rettentőn villoga kardja,
  És leveré Peliast; koponyáját bőrsisakostúl
  Elmetszé, hogy azonnal alélt, s csörrenve lefordúlt,
  A Peneos melléki Leót is elölte, ki hozzá
  Karddal csapdosa; ő fölemelt karjára lecsapván
  Elvágá, s lelöké oldalt rendítve lováról:
  Népe körűl, mint a nagy tenger, zúgva csatázott.
  Most Árpád mellett leverék a gyenge Alexist,
  Aki, midőn feje puszta maradt, s nyaka, melle födetlen,
  Fegyverit elvetvén Árpádnak elébe letérdelt,
  És siralom mosván ajakát, ily szózatot ejte:
  "Nagy lelkű, te, ki mindennél százszorta nagyobb vagy
  És hatalommal erősb, hozzád folyamodni merészlek.
  Nem harcolni jövék, és ártani nem tudok én még;
  Mert gyengék kezeim, s nincsen hadi lángja szivemnek.
  Tempe kies völgyén szült engem az árva Melitta,
  Ott még szinte gyerek társimmal játszva találván,
  Harcba, hogy elvesszek, hurcoltak irígyi szülőmnek;
  De te kegyesb légy, és könyörülj ifjúi napomnak.
  Majd ha időm eljő, hű kísérője vitézid
  Harcainak, fegyvert viselek szakadatlan utánad,
  S megfizetek rövid életemért hűséges eszemmel.
  Így szólott a gyenge fiú, siralommal elöntvén
  A véres földet; de felelt a párducos Árpád:
  "Haj nyomorúlt! Inkább ne születtél volna, vagy első
  Lépted után a sír mélyébe letéve nyugonnál.
  Itt hol szörnyü halál villong a fegyverek élén,
  Hol nincsen kegyelem, nyomorúlt itt kérsz-e kegyelmet?
  Mégis hasztalanúl ne remélj Árpádnak előtte,
  Menj be, ha élni akarsz, seregem már bántani nem fog."
  Erre felállt a bús gyermek, s jól hátravonódván,
  A rohanó hadak érc sora közt rettegve megállott.
  Úti Lehel pedig, eltelvén hadi lelke haraggal,
  A sziget ifjait, és kiket ellentállva talála,
  Mint lecsapott mennykő, buzogánnyal sujtva fogyasztá.
  Általa nagy Médon, s a spártai Dáres elesnek.
  Elvész gazdag Araxesnak magzatja Leo is,
  S a beszakadt mellből vérét feketedve okádja.
  A nagy erő téged, Klonios, nem mente haláltól,
  Téged sem gyönyörü külsőd, fénylepte Nikátor,
  Mind leütött titeket hadrontó karja Lehelnek.
  Ő most a sebesen szaladó Lükaonra rohanván,
  Vállban üté, kinek is leszakadt nagy válla vasastúl,
  És maga hirtelenűl jajgatva, zörögve lefordúlt.
  Ennek alatta serény pejkanca szökik vala, szügyben
  Csillagos, és bíbor takaróval büszke, holottan
  Hímes aranyszálak széltében tűzve valának,
  A szép ifju tavaszt képezvén tarka mezőben.
  Ezt mikoron elfogta Lehel, meglátta Lebőt a
  Súlyos fegyver alatt bajosan gyalogolni, feléje
  Vágtata, s általadá, hogy rajta csatázzon. Az a szép
  Lóra legott föl is ült, s a fegyvert, s gyenge Alexist
  A seregek sora közt besietvén, bátyja kezénél
  Hagyta, dicső agg Kárelnél, ki nyugodtan az első
  Harci szekéren volt, istenhez az égbe sohajtván.
  Ehhez járult most, s így szólt ifjabbik Izárfi:
  "Bátya, te jól teszed azt, hogy kérleled a magas istent,
  Áld az tégedet, és a nemzetet áldja meg érted.
  Mégis nézz ide most, siető szavaimra figyelmezz.
  Itt e gyenge fiút, s e fegyvert küldi, hogy őrözd,
  A rohanó seregek fejedelme, dicséretes Árpád.
  De mostan ne kivánd, hogy többet mondjak, erősen
  Ver szivem a had után, veszedelmek szelleme huzza."
  Ezt mondván, a vasfegyvert otthagyta, s Alexist.
  Kárel örömkönnyel nézett öccsének utána.
  Szólna, de szélvésznél gyorsabban visszafutott az,
  S a harcok közepébe merűlt. Ott messze világló
  Fegyverrel sok időig ütött, elhagyva vezérét,
  Megsebzette Biast, nyakszirten vágta Philémont,
  És agyas Áressel egyszerre leverte: halálos
  Lévén minden ütés, melyet keze szóra; de végre
  Őtet is a hadi sor díszetlen porba temette.
  Ossa vidéki Timon jött, és megszúrta derékon
  Nagy kelevézével, mely béleit összeszakasztá.
  Erre ledőlt, s vele szinte rogyott a díszes ajándék,
  Jó lova; mert bal combja fölött nyíl érte keményen.
  Igy ezek itt egyszerre megütve a földre zuhantak.
  Zajt üte rajta Timon, s biztatta barátit is egyben:
  "Társaim, ezt látván ne remegjünk harcba rohanni,
  Gyenge halandók ők, mint mink, kik szinte, ha éles
  Fegyvereink nyomják, a földet rágni lehullnak."
  Így szólott, s dicsekedve leszállt, hogy szedje vitézi
  Fegyvereit, s a lótakarót megtartsa haszonra.
  Ekkoron Árpád a seregeknek előtte ragyogván,
  Nem sejté, mi esett, s a rémült népeket űzte.
  Nagy Bulcsú mellette nyomúlt, s a nemzeti zászlót
  Vitte magas karral. Lehel is bal részen erősen
  Harcolván a még későket nyomta vasával,
  S mint a mennykövező isten, ment közben, erősebb
  Földi halandóknál, a győző párducos Árpád.
  De mikoron szemlélte Lebőt, hogy büszke örömmel
  Fosztják a görögök, s bátrabban is állanak ellent,
  Fájdalom érte szivét, s iszonyú harag űle szemébe,
  És odavillámlott, odacsattant kardja legottan.
  Megfélemle Timon, sietett paripára szökelni;
  De mikor immár kelt, combját elvágta, s lováról
  Visszalöké Árpád s elhúnyt fegyverneke mellé
  Még sokat eltemetett, s még nem szünt búja, haragja.
  A görögök pedig elvesztek nyomorultan az ádáz
  Szittya vezérnek kardja miatt; de Philo is azonnal
  Ellene jött számos népnek közepette ragyogván,
  S a szaladók seregét fölfogta hatalmas erővel.
  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633641965
Webáruház készítés