Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


William Shakespeare: III. Richard király_EPUB

William Shakespeare: III. Richard király_EPUB
340 Ft

A késő középkori angol király, III. Richard király - testi és lelki torzsága ellenére - igazi reneszánsz figura, az érdek, a hatalom megszállottja. A drámaköltő ezt a teljesen negatív jellemet belülről ábrázolja, és érezteti, hogy jelleme a magány szörnyű poklában ferdült el. "Úgy döntöttem, hogy gazember leszek" - mondja híres, a nézőt is szinte bűnrészessé tevő nyitó monológjában, s véres gaztetteit, melyekkel hatalomra jut, a hidegen kitervelt szerepjátszás eszközeivel hajtja végre. Több uralkodót, testvérét, gyermekrokonokat, főrendek egész sorát gyilkolja és gyilkoltatja le, s közben az ámítás, az álszemérem, az álvallásosság eszköztárából válogatja szavait, mimikáját. Ördögi tetteit azzal tetőzi be, hogy áldozatainak özvegyét, árváját kéri és veszi nőül. Az ötfelvonásos drámában Richárd útját komor asszonyi átkok, jóslatok kísérik, a vérrel szerzett, birtokolt korona körül összegyűlnek a vészterhes jelek, s a jóslatok végül beteljesednek: az utolsó felvonásban Richmond legyőzi és halálba küldi Richárdot, a "csel", a "veszélyes torz logika" megszállottját. (Legeza Ilona)

A királydrámát Szigligeti Ede klasszikus-szép magyar műfordításában adjuk közre. (a Kiadó)

eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet az eKönyvből:

  RICHARD KIRÁLY.
  Mind álljatok félrébb. – Bátyám, Buckingham –
  BUCKINGHAM.
  Kegyes uralkodóm.
  RICHARD KIRÁLY.
  Add kezedet. E polczra ült Richard
  Király, tanácsod s ápolásod által;
  De e dicsőség egy napig ruházzon,
  Vagy örömünkre tartson még tovább is?
  BUCKINGHAM.
  Örökre éljen, mindig tartson az!
  RICHARD KIRÁLY.
  Ah! Buckingham, most próbakő leszek,
  Vajjon valóban színarany vagy-e?
  Ifjú Edvárd él. – Gondold, mit szeretnék
  Most mondani.
  BUCKINGHAM.
  Kedves lord, mondja ki.
  RICHARD KIRÁLY.
  Eh, Buckingham, király szeretnék lenni.
  BUCKINGHAM.
  Hisz már az, hármas hirnevű király.
  RICHARD KIRÁLY.
  Hah! az vagyok? Úgy van, de Eduárd él.
  BUCKINGHAM.
  Való, uram.
  RICHARD KIRÁLY.
  Oh keserű következés,
  Hogy most is él Edvárd! – Való, uram. –
  Rokon, te nem szoktál ily bamba lenni:
  Hát nyilt legyek? Kivánom, haljanak meg
  A korcsok, és azt rögtön végrehajtsák.
  Mit szólasz most? Mondd, röviden, hamar.
  BUCKINGHAM.
  Kegyelmes úr, tegyen tetszés szerint.
  RICHARD KIRÁLY.
  Ho, hó! te jég vagy, kész jóságod elfagy.
  Mondd, egyetértesz, hogy meghaljanak?
  BUCKINGHAM.
  Hagyjon kissé lélekzenem, pihennem,
  Mielőtt határozottan szólanék
  Ez ügy felől: tüstént nyilatkozom. (El.)
  CATESBY.
  (félre).
  Haragszik a király: ajkát harapja.
  RICHARD KIRÁLY.
  (Leszáll trónjáról.)
  Vas eszű bolondok- s nem fontolgató
  Fiúkkal állok szóba: nem való az
  Nekem, ki vizsga szemmel néz belém.
  A felkapó Buckingham óvatos lesz.
  Fiú! –
  APRÓD.
  Mylord.
  RICHARD KIRÁLY.
  Senkit sem ösmersz, kit vesztegető
  Arany reá vesz titkos gyilkolásra?
  APRÓD.
  Tudok egy elégültlen nemest, kinek
  A nagyravágyáshoz kevés a módja;
  Kinél az arany húsz szónokkal fölér,
  S kétségkívül mindenre ráveszi.
  RICHARD KIRÁLY.
  Mi a neve?
  APRÓD.
  Mylord, a neve Tyrrel.
  RICHARD KIRÁLY.
  Úgy felig ösmerem: menj, hivd ide.
  A mély fontolgató szemes Buckingham (Az Apród el.)
  Többé tanácsom megbizottja nem lesz.
  Folyvást kitartó volt fáradtlanul, s most
  Megáll s magát kifujja? – Jó, legyen.
  Stanley jő.
  Mi hir, lord Stanley? mi ujság?
  STANLEY.
  Uram királyom, tudja meg,
  Hogy Dorset marquis, mint mondják, oda
  Futott, a hol Richmond tartózkodik
  RICHARD KIRÁLY.
  Jer ide, Catesby: híreld mindenütt,
  Hogy Anna, nőm veszélyesen beteg;
  Megrendelem, hogy zárkózott legyen.
  Keress ki egy szegény sorsú nemest,
  Rögtön hozzá adom Clarence leányát;
  Nem félek a fiától: eszelős, –
  Ni, tán biz alszol! – Mondom újra, hireld,
  Hogy Anna nőm beteg, halálosan.
  Dologra. Elfojtok minden reményt,
  Minek növése káros énnekem. – (Catesby el.)
  Nőül kell vennem a bátyám leányát,
  Vagy trónusom törékeny, mint üveg –
  Megölni fivéreit s elvenni őt?
  Nem biztos út! De már úgy ben vagyok
  A vérben én, hogy bűnre bűn ragad.
  Szemembe’ nincs könyejtő szánalom.
  Az Apród visszajő Tyrrellel.
  Tyrrel a neved?
  TYRREL.
  Az, Tyrrel Jakab,
  Legengedelmesebb alattvalód.
  RICHARD KIRÁLY.
  Valóban az?
  TYRREL.
  Tegyen próbára, fölség.
  RICHARD KIRÁLY.
  Kész vagy megölni egy barátomat?
  TYRREL.
  Ha tetszik; s még inkább két ellenét.
  RICHARD KIRÁLY.
  Jól eltaláltad: két fő ellenem,
  Nyugalmam, édes álmom üldüzőit;
  Ohajtanám, hogy elbánnál velük.
  Tyrrel, a Towerben a két korcsot értem.
  TYRREL.
  Engedjen útat hozzájok bejutnom,
  S félelme tőlök rögtön eltünik.
  RICHARD KIRÁLY.
  Te édesen dalolsz. Jer ide, Tyrrel:
  Eredj e jellel. – Állj fel, s tartsd füled’. (Súg neki.)
  Nincs másra szükség. Mondd, hogy megtevéd:
  Szeretlek és előmozdítlak.
  TYRREL.
  Azonnal végrehajtom. (El.)
  Buckingham visszajő.
  BUCKINGHAM.
  Mylord, kivánatát megfontolám,
  A mely felől az ímént puhatolt.
  RICHARD KIRÁLY.
  Jó, hagyjuk. Dorset Richmondhoz szökött.
  BUCKINGHAM.
  Hallám a hirt, mylord.
  RICHARD KIRÁLY.
  Stanley, nejének ő fia: vigyázzon.
  BUCKINGHAM.
  Kérem, mylord, a díjt, a megigért részt,
  Melyhez hitét s becsűletét köté: a
  Herford grófságot s ingóságokat,
  A miket, igérte, birni én fogok.
  RICHARD KIRÁLY.
  Stanley, vigyázzon hitvesére: ha
  Richmondhoz ír, ön lesz a felelős.
  BUCKINGHAM.
  Fölség, mit mond jogos kivánatomhoz?
  RICHARD KIRÁLY.
  Emlékezem rá: Hatodik Henrik
  Azt jósolá, Richmond király leend,
  Mikor Richmond még kis bohó fiú volt.
  Király! – talán –
  BUCKINGHAM.
  Mylord –
  RICHARD KIRÁLY.
  Hogy van, hogy a látnok szem nem mondta nékem,
  Ki ott valék, hogy én ölöm meg őt?
  BUCKINGHAM.
  Mylord, a grófságot, miként igérte –
  RICHARD KIRÁLY.
  Richmond! – Hogy multkor Exeterbe’ voltam,
  Az udvarisas mayor, a kastélyt mutatván,
  Rouge-montnak hivta: megrázott e név,
  Mert egykor egy ir bárd mondá nekem, ha
  Látom Richmondot, nem élek soká.
  BUCKINGHAM.
  Mylord –
  RICHARD KIRÁLY.
  Ej; hány az óra?
  BUCKINGHAM.
  Engedje meg, hogy emlékébe hozzam
  Igéretét.
  RICHARD KIRÁLY.
  Jó, hány az óra?
  BUCKINGHAM.
  Mindjárt tizet üt.
  RICHARD KIRÁLY.
  Jó hát csak üsd el.
  BUCKINGHAM.
  Hogy? mért üssem én el?

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633641903
Webáruház készítés