Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Gárdonyi Géza: Egri csillagok_EPUB

Gárdonyi Géza: Egri csillagok_EPUB
540 Ft

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

E-könyv EPUB formátumban

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének a cselekménye közel két évtizedet fog át: 1533-ban Dél-Bakonyból indul, s az 1552-es hatalmas túlerővel szemben aratott egri végvári győzelemmel zárul. Bontott, sokszor párhuzamos vezetésű az első három rész cselekményszála, melynek során a jobbágyfi Bornemissza Gergely felcseperedik, Cecey Évában párra talál, királyi hadnaggyá emelkedik. Kalandregény, hősi és szerelmi történet, színes és széles tablókban kibomló histórikus korrajz keveredik a bevezető részekben. A két fő részben előadott, tömbszerűen megformált egri események viszont prózai hőskölteményekre emlékeztetnek. Gárdonyi Géza a fiatal olvasót a hadi események tárgyszerűségével, s főként Tinóditól merített dokumentumokkal, a hősiességgel, árulással, titkokkal, csataleírásokkal és hősök monumentalitásával egyaránt megragadja. (Legeza Ilona)

e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  A török lovasok eltűntek. Bizonyos, hogy a fölmentő had közeledik. A király hada! Hova ment volna a török lovasság, ha nem az elé?
  S a dobosok még vígabban zörgették el a be-bekiáltó hangokat. A vár nagydobosa fel-felugrott a falra, amerről kurjongattak, s elbumbumozta a kiáltó szavát.
  De cédulák is hulltak a várba. Nyilakon röpítették be. Nem olvasta senki. Aki érte, az dobta a tűzbe. A nyilat meg vitték Ceceynek.
  Az öreg napestig a tömlöcbástyán ült, és ahányszor a közelben török bukkant fel, rányilazott.
  Csak a Dobó arca volt változatlanul komoly.
  Hol az egyik, hol a másik toronyba hágott fel, és kémlelte az ellenséget. Olykor sokáig nézett az Eged-hegy felé. Olykor a fejét rázta.
  Egyszer csak beszólítja Mekcseyt a palotába.
  - Kedves öcsém - mondotta leülve. - Az a Hegedüs nem tetszik nekem. Vigyáztasd.
  - Már vigyáztatom.
  - Akivel beszél, ahova néz, ahova lép, tudnom kell minden órában.
  - Tudni fogjuk.
  - De neki nem szabad ezt megorrintania, mert akkor meglep valamivel.
  - Nem tudja meg.
  - Ha lázadás lenne a várban, akkor végünk. Megtehetném azt, hogy elzáratom, de nekünk tudnunk kell, hogy hányan és kik tartanak vele. Úgy kell kivágnunk a rothadt részt, hogy semmi se maradjon. Kivel vigyáztatod?
  - A cigánnyal.
  - Megbízható?
  - Megbízható. Tegnap a kassaiak között dolgozott, ma újra ott fog dolgot találni. Megmondtam neki, hogy egy teljesen ép, felszerszámozott, pompás lovat kap, ha a szolgálata ebben az ügyben hasznos lesz. Inkább színlelje, hogy velük tart. Tudni fogjuk, ha a sor rákerül.
  - Más megbízható embered nincsen?
  - Nekem volna, de a kassaiak nem bíznának benne. A cigányt sokkal inkább csekélylik, hogysem előtte tartózkodnának.
  - Csak azt kell megtudnia, kik a kolomposok!
  - Így mondtam neki én is.
  - Hát akkor jó. Mehetünk.
  - Főkapitány uram - szólott más hangon Mekcsey -, a jelek arra vallanak, hogy a király hada jön.
  Dobó vállat vont.
  - Lehet, hogy jön - felelte szomorún. - De azok a jelek, amiket ti mindnyájan erre magyaráztok, nekem nem a király hadát jelentik.
  Mekcsey elámultan nézett Dobóra.
  Dobó a kezét terjegette:
  - A jaszaulok mind itt vannak. A két vezért együtt láttam lóháton az Almagyaron. Az ágyúk közül egyet se vittek el. A két bandájuk is itthon van.
  - Hát mi volna? - kérdezte Mekcsey röstelkedve.
  Dobó ismét vállat vont.
  - Nem lehet egyéb, öcsém, csak az, hogy az erdőre mentek.
  - Az erdőre?
  - Oda meg a szőlőkbe. Azt gondolom, hogy a két vezér a fal magasságát akarja megrövidíteni. Rőzsét és földet hordatnak. Be fogják tömni az árkunkat, és dombot emelnek a romlásoknál. Hanem, édes Pistám, ezt csak neked mondom. A várbeliek hadd örvendezzenek annak, hogy jön a fölmentő had.
  A kezét nyújtotta a kapitánytársának, és szeretettel nézett reá.
  Aztán abba a szobába fordult, ahol Pető feküdt.

  Amint bealkonyodott, előcsengtek a török lovasok.
  Egy világító golyónál látni lehetett, hogy mindenik lovas a kantáránál fogva vezeti a lovát, s minden ló meg van rakva rőzsével.
  A tevék hosszú sora meg tömött zsákokat hozott. Amint lekanyarodtak a Bajusz-hegyről, egyenként jöttek a tevék, egyik a másik után.
  Dobó lefelé fordította a szakállasok és mozsarak száját, s közéjük lövetett.
  De az éj mindinkább sötétedett, s a lovasok száma nem ritkult. Dobó abbahagyta az ágyúzást, és csak a puskásokkal lövetett olykor közéjük.
  A török pedig nyüzsögve dolgozott alant. Ropogott az egymásra szórt rőzse s venyige. Közben-közben hangzott a rendelkező jaszaulok kiáltása.
  Dobó a várbeli lámpások nagy részét a falak réseibe hordatta. Úgy rakták le a lámpásokat, hogy a falat kívülről mindenfelé megvilágítsák, de alulról se nyíllal, se golyóval meglőni ne lehessen.
  A vár belölről sötét volt. Csak imitt-amott égett egy lámpás. Az Ókapu kerületét a sütőkemencékből kiáramló fény világította meg. Az asszonyok akkor is dalolva dolgoztak.
  - Csak hadd daloljanak - mondotta Dobó. - Ahol dalolnak, onnan nem távozik a jó szerencse.
  Mekcsey éjféltájban a Bolyky-bástya tornyából vigyázta, hogy mozgolódik-e a török éjjeli ostromra.
  A tisztek is szanaszét oszoltan virrasztottak.
  Mekcsey a két kezét a füléhez tölcsérezve hajolt alá, s a tekintete áthatolni iparkodott a sötétségen.
  Valaki megrántotta hátulról a dolmányát.
  A cigány volt.
  Janicsársaruban jött fel. A fején kakastollal körültűzködött sisak. Az egyik oldalán kard, a másik oldalán fehér markolatú török jatagán.
  - Pst... - mondotta titokzatosan. - Pst!...
  - Mi kell?
  - Markomba érzsem már a jó ló kantársárát.
  - Tudsz valamit?
  - Haj-haj!
  - Van bizonyítékod is?
  - Van, csak meg kell fagni.
  - Hát fogd meg, ebadta.
  - Én fagjam meg? Tessék velem jönni, ost megvan. De tistédes-tistént!
  - Hova?
  - A vizstartóho. Oda ereskedett le Hegedüs. Hajhaj!
  - Egyedül?
  - Három katonája strázsál a vizstartó ajtajában.
  Mekcsey szinte bukdácsolva sietett le a lépcsőn.
  A torony aljában hat katonát szólított magához.
  - Fegyvertelenül jöjjetek! A csizmátok vessétek le. Szíjat vagy kötelet hozzatok!
  A katonák szótlanul engedelmeskedtek.
  Mikor leérték a bástyáról, Mekcsey továbbmondta a parancsot:
  - A víztartóhoz megyünk. Három katona ül ottan, vagy hogy áll, vagy hogy fekszik. Hátulról megrohanjátok őket, és megkötözitek. Elvezetitek a tömlöcbe, és beadjátok a tömlöctartónak, hogy zárja be őket. Semmi kiáltás! Semmi hang!
  A víztartó tájéka sötét volt, csak egy rossz cölöpnek a tetejét érte világosság. A katonák onnantól négykézláb mentek tovább. A cigány hányta magára a keresztet.
  Néhány perc múlva csörömpölés, huppanások, káromkodások hangzottak a víztartó tájékán.
  Arra Mekcsey is ott termett.
  A három katona le volt gyűrve.
  A víztartónak mind a két ajtaja tártan állott. Mekcsey belehajolt. Lenn csendes sötétség.
  Visszafordult.
  - Itt van? - kérdezte halkan a cigánytól.
  - Magam láttam, mikor lement.
  - Hegedüs hadnagy? Nem tévedtél?
  - Az, az!
  - Fuss a főkapitány úrhoz. Az Új bástyán keresd. Kéretem, jöjjön ide! Útközben mondd Gergely főhadnagy úrnak, hogy küldjön azonnal öt drabantot!
  A cigány elnyargalt.
  Mekcsey kivonta a kardját, és a víztartóból felvezető lépcsőhöz ült.
  Lent ekkor mintha hangok hallatszottak volna.
  Mekcsey fölkelt, és leeresztette a csapóajtónak azt a szárnyát, amelyik a lépcsőt takarta.
  Fönt hallatszott, hogyan érkezik az öt drabant s velük csaknem egy időben Dobó és Kristóf apród.
  Az apród lámpást lógatott a kezében, s világított vele Dobónak.
  Mekcsey intett, hogy siessenek. A hangok lenn a víztartóban már akkor erősödtek.
  - Erre, erre! - hangzott egy tompa hang a mélységben.
  Dobó felvonatta a drabantok puskáját. A víztartó szélén kellett tartaniuk, csővel lefelé.
  - Kristóf - mondotta aztán -, még húsz embert hozz Gergely úrtól!
  A lámpást elvette tőle, s letette a cölöp mellé, de úgy, hogy a víztartóba nem világított bele.
  A mélységben fegyvercsörgés, léptek ropogása.
  - Erre, erre! - hangzik erősebben.
  Egy nagy csobbanás... Nyomban egy másik csobbanás... Ej vá! Meded! kiáltások... Újabb csobbanások...
  A lépcsőtakaró ajtó megkoppan. Valaki felbukkan. Dobó felkapja a lámpást. Belevilágít az arcába.
  Hegedüs hadnagy az, ólomszín sápadtan. Mekcsey galléron ragadja.
  - Fogjátok meg! - kiáltja Dobó.
  A hadnagyot erős kezek kapják meg. Kirántják a mélységből.
  - Vegyétek el tőle a fegyvert!
  Lent még egyre hangzik a csobogás, a zűrzavaros kiáltozás:
  - Jetisin! Jetisin! (Segítség!)
  Dobó letartja egy pillanatra a lámpást. Hát ott kepickél a sok fegyveres, turbános török a nagy, fekete vízmedencében, míg egy oldallyukon egymást nyomva özönlik a többi.
  - Tűz! - kiáltja Dobó.
  Az öt puskás a lyukba tüzel.
  A víztartó ürege akkorát szól, mint az ágyú. Bőszült ordítás rá a felelet.
  - Maradj itt - mondja Dobó Mekcseynek. - A lyukakat be kell járni. El kell menni addig, ameddig lehet. Ha túlterjed a váron, beomlasztjuk, be is falazzuk. Egy őr mindig ott álljon a fal mellett.
  S a katonákhoz fordult. Rámutatott Hegedüsre és a társaira:
  - Vasat rájuk! Külön-külön zárjátok el őket!
  S visszatért a bástyára.
  Mekcsey a mélységből magyar hangot hallott:
  - Segítség! Emberek!
  Letartotta a lámpást. A fulladtakon ott vergődött egy bőrsapkás török, az kiabált.
  - Vessetek alá egy kötelet - mondotta -, hátha ez is a várból való.
  A vödörhúzó kötél ott hevert. Aláeresztették vödröstül. A fuldokló belekapott a vödörbe. Három katona fölhúzta.
  Mikor az ember följutott, úgy tátogott, mint a partra jutott harcsa.
  Mekcsey az arcához tartotta a lámpást. Nagy bajuszú akindzsi volt. A víz csurgott a bajuszáról és ruhájáról.
  - Magyar vagy? - kérdezte Mekcsey.
  Az ember térdre borulva:
  - Kegyelmezz, uram!
  Hogy így tegezte Mekcseyt, török mivolta ebből kitetszett.
  Mekcsey majdnem visszalökte. De mégis meggondolta, hogy jó lesz tanúnak.
  - Szedjétek el tőle a fegyvert - mondotta a katonáknak -, és zárjátok be a levélhozó parasztok közé.

  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633641613
Webáruház készítés