Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya_EPUB

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya_EPUB
340 Ft

A magyar felvilágosodás világirodalmi rangú, Robert Burnshöz fogható költője Csokonai Vitéz Mihály Somogyban vendégeskedve 1799 telén vetette papírra "furcsa vitézi versezetét".
A Lilla iránti tisztelet egy idő után valamiféle nő-megvetésbe csapott át a költőnél, részben ennek, részben egykori szatírikus kedve újáéledésének eredményeként született meg a komikus eposz, melyben az idegenmajmolást, a nemesség üres életmódját kitűnő, realisztikus figurák történetében bírálja. Legnagyobb értéke a burleszk történeten és rokokó mitológián minduntalan átütő, diákos és népi ihletésű lírai realizmus: a kis magyar kánaán, a somogyi úri-nemesi társaság parlagi "édes életének", lelki ürességének szatirizálása. A szerző nemcsak az idegen divatszokások másolásán gúnyolódik, hanem magát a léha és pazarló nemesi életformát is célba veszi. Kiváló alkalmat ad erre a farsangoló nemesi társaság viselkedésének, életmódjának aprólékos ismertetése, amihez a hősök hiteles beszédstílusa, az eposz sokszor és méltán dicsért képei adnak szemléletes hátteret. A Dorottya vagyis a Dámák diadalma a Fársángon című vígeposz előbeszédében Csokonai a művészi ábrázolás törvényszerűségeit, a költészet céljait elemzi, a tartalom fontosságát hangsúlyozva a formával szemben. (Legeza Ilona)
eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet az eKönyvből:

  Éris sem henyéle a többi társával,
  S minden rést és útat megrakott minával.
  Most pedig (ki tudná még meg is gondolni!)
  Álommézzel kezdi Izráelt locsolni.
  Izráelt a bőgőst, kit altató méze
  Mindjárt a legméllyebb álomra ígéze.
  A bőgője mellől feldűle Izráel,
  Helyét alattomba Eris foglalá el,
  S ollyan vén zsidóvá válék azon nyomban,
  Amillyen rabbi nincs lembergi templomban.
  Felveszi a vonót, kapja a húrokat,
  Széjjel igazítja s tekeri azokat.
  Rajtok száz discordánt hangzatokat csinál,
  Mellyek bérohanván a fül dobjainál,
  A nyúgovó lelket úgy felháborítják,
  Hogy gondolatjait egymásra zúdítják,
  A szép hármónia, melly a hólt húrokról
  Az érző-inakba szállong, és azokról
  A lélekbe felhat, s a szívbe bényomúl,
  Hogy azt az erkőlcsnek szentelje templomúl,
  Egyszerre elhagyá a húrt, az inakat,
  A lelket, a szívet, - s a jó rend megszakadt.
  Jól tudta azt Éris, hogy a szív útjának
  Birtokán hatalma van a muzsikának! -
  Mint a zőld Hortobágy kövér mezejében
  A csintalan betyár, ha a szél mentében
  Süvegmocskot éget a szalmán vagy pipán,
  Maga meg odébbáll gyalog vagy paripán;
  Hiába hangicsál a duda, furulya,
  Összebőg a marha, megszalad a gulya,
  Tehén, üsző egyre szalad a cserénynek,
  Van baja, van mérge a szegény legénynek:
  Így ama szédítő hangok bűbájára,
  Az Éristől titkon húzott muzsikára
  Tódúlt a dámáknak nagyjok és aprajok.
  Zűrzavar lett, kiki bámúlta, mi bajok?
  Szintúgy törték, nyomták az ajtón magokat,
  Otthagyták a táncot s a gavallérokat.
  Dorottya már szintén ugrott örömében,
  Tajtékba lábbogó szíve reményjében,
  S köröskörűl nézvén az amazon hadat,
  Győzött már előre! nyúzta is a vadat.
  A bosszúállásnak, truccnak kívánsága
  Benne a legfelsőbb garádicsra hága;
  Carnevált már saját lábánál képzette,
  S mint csókolják kezét az ifjak mellette. -
  Gyenge, kevély cipő, ugyan mit nem tennél,
  Ha te a süvegnek főhelyére mennél?
  Most is te szabsz törvényt ezer galántoknak,
  Akik imádói a piciny láboknak:
  Sok férjfiész saját Kapitoliomát
  Elhagyja, s csókolni leszáll lábad nyomát.
  Mihelytt tanácskoztak együtt egy keveset,
  Amelly is sok szóval, kevés sóval esett,
  És minden bibéjét gyarló szép nemeknek
  Illették (de amit a kűlső füleknek
  Nem lehet most nékem előtrombitálni,
  Szent titkok! mellyeket tilos profánálni): -
  Dorottya kiválaszt egyet nagy felhanggal,
  Aki a szálába menjen követ-ranggal
  S mondja meg az ottan lévő vendégeknek,
  Mi a kívánsága a dámaseregnek.
  Rebeka vala ez, a tisztes Rebeka,
  Kinek ősz a haja, görbe a dereka,
  Ki hajdan magának, most pedig másoknak,
  Sok próbán általment kerítője soknak.
  Ékesenszólóbb ő, mint akármelly kofa,
  Meg is van edződve orcáján a pofa.
  Ezt választották ki Dorottya s a szépek.
  Hogy az ifjak előtt legyen az ő képek.
  Ki is állt nyúlbőrös szalupban a dada;
  Melléje Dorottya még kilencet ada.
  Kongott már a szála: nem tudták odaki,
  Hogy a szép nimfákat mi a kő hordta ki?
  Bent egy-két ifjasszony csak úgy csilleng-filleng,
  Mint a szedés után az elhagyott billeng.
  S midőn éppen immár azon töprenkedtek,
  Hogy a sok dezentír szépek hová lettek,
  S egy kurázsis ifjú szinte már értek ment:
  Rebeka s az egész követség megjelent. -
  Kacagtak az urak és brávót tapsoltak,
  Mert ebből egy jeles maskarát gondoltak.
  Carnevál maga is (nem tudta) vígadott,
  Hogy a dámasereg illy szép tempót adott.
  De midőn azokat különös gálával
  Látták vala lenni szeriőz minával,
  Nem tudták a dolgot egybe mire vélni,
  Mígnem missz Rebeka így kezdte beszélni:
  “Uracskáim! engem azok kűldöttenek,
  akiket az Urak meg nem érdemlenek,
  Azok, kiket ide hozott ma a szánka,
  Az a sok ifjasszony s drága szép leánka,
  Kiknek, bár magokat olly nagyra nézik is,
  Lába kapcája sem lehetne egyik is.
  Mért vágynak olly nagyra a gavallér névvel
  Ha úgy bemocskolják azt a szilvalével?
  Phi! arra a névre fel sem nyitnám számat,
  Vagy a zsibvásárba vetném a pundrámat. -
  Mit ér a fodroshaj? a mándzsét? a tászli?
  A zsinóros nadrág, ha az ember bászli?
  Pedig melly kényesen-feszesen-begyesen
  Járnak az uracskák végig a Pártesen?
  Az Úr is Pozsonyban eleget fentergett:
  Mért nem produkál hát itthon is Schlossberget?
  Azért, mert nem szabad? azért, mert nem illik? -
  Azért, mert az Urak mind csak kákompillik!
  Magok elcsergetik másutt súgárjokat,
  S itthon még csúfolják a szegény lyányokat.
  Kereken kimondom: az urak s Úrfiak
  Csak ahon nem kéne, ott csintalan fiak. - -
  Ez a locsperdi is, az ebágyról esett,
  Mit tesz? mért jött ide? nálunk mit keresett?
  Léhűtni jött ebbe a kompániába?
  Diktom, faktóm! vesszen pokol-kurvanyjába!
  Fársángnak hívatná ő is magát hogy már,
  Pedig pernahájder, gézengúz, koszlobár.
  Mégis ő mér hányni a dámáknak fittyet:
  De megtanítjuk ma ezt a kótyonfittyet.
  Meg! és minden leány fülébe pesel ma;
  Néked szól a lecke, te gizgaz, te selma! - -
  De, hogy követségem hosszason ne essék:
  Idejöttöm okát meghallgatni tessék.
  Minden rangú dámák egyes akarattal
  Engemet kűldöttem olly parancsolattal,
  Hogy kívánságokat adjam elő pontban
  Az Uraknak; melly is áll e három pontban:
  Elsőben az Urak szabad tetszésünkre
  Ezt a gaz Carnevált adják ki kezünkre;
  Másodszor haladék nélkűl felkeressék
  A nagy mátrikulát, hogy megégettessék:
  Harmadszor, valakik most is nőtelenek,
  Minket solenniter mind megkövessenek.
  Ha e kívánságot a szála felhagyja
  S követő-levelét nékem ki nem adja,
  S a mátrikulával ezt a gaz spicbubot:
  Ellenségnek tartsa az asszonyi klubot.” -
  “Ellenségnek tartjuk az asszonyi klubot;
  Magunk közt egyet sem esmerünk spicbubot;
  (llyen választ ada Bordács Rebekának)
  Szüksége van nálunk a mátrikulának;
  Eb, aki Kenteket, néném! megköveti;
  Diktom! s az öreg fart visszacepelheti.”
  E szókra az urak mind kacajt ütének,
  De a lyány-követek felmérgesedének. -
  S mihelyest az egész követség-csoporttal
  Rebeka visszatért a kerek réporttal:
  Seregét Dorottya mindjárt összeszedte,
  S egy rendes ármáda formájába vette. - -
  Nyílj meg most, Helikon! nyílj meg; s ti magatok,
  Szép istenasszonyok, előttem dalljatok.
  Ti elmondhatjátok, jut is eszetekbe,
  Kik állottak belé a leányseregbe.
  Kik vóltak vezéri az amazonoknak,
  S örök egri nevet kik nyertek magoknak. -
  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633641576
Webáruház készítés