Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Wesselényi Miklós: Útinapló 1821-1822_EPUB

Wesselényi Miklós: Útinapló 1821-1822_EPUB
340 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  Egy borzasztó történet nyilvánodott most itten ki. Egy uraság kocsisa a lotterián 400 ft.-ot nyer, hogy el ne költödjön félreteszi s feleségének is arról semmit sem szól, de egy biztos barátjával közli a titkot. Ez amazok hon nem létében a házba megy a három bennlevő gyermekét a házigazdának, hogy tette tanui ne legyenek, egy nagy üresen álló ládába bujtatja s a nehéz fedelet rájuk zárja. Keresni kezdi az elrejtett pénzt, megkapja, de nyughatatlan félelme rebegteti, nehogy valaki jöjjön, kimegy az ajtón széjjelnézni s az ajtó önként pattanó kilincse belölről utánna bezáródik. A három gyermek a ládába zárva. Akarna bémenni, de a becsukott ajtón dörömbözni elárulta volna. A lelkiismeret borzasztó hangja s a vétek sulya rémülésbe hozza, haboz s a pokol győz, ő zavarodva elfut. - A nehány órák mulva hazajövő anya a három szerencsétlen gyermekét nem kapja, sok keresés után a ládában megfulva találja. Földre sujtja a rettentő eset s apa, anya egy hosszas, veszedelmes nyavalyába esnek, melyből felgyógyulva, de szolgálat és minden pénz nélkül lévén a férj utolsó segitséghez, az elrejtett pénzéhez siet, - sehol nincs. A szerencsétlen új betegségbe esik. A dolog vizsgáltatik, a pénzről csak az az egy tudván, ámbár reá a legtávolabb gyanu sem volt, elövétetődik. A pol. tiszt kemény hangon a pénzt s a három gyermek halálát tőle kéri számba. Ez elsárgul s egyberogyik. Feleszmélkedve elbeszéli az egész rettentő borzasztó esetet.
  Hazunnan kapék, este hazajövén, leveleket. Kelemen irja, hogy a sibói v. d. mgtrnek a nagyobbik leánya meghalt s még kettő nagyon beteg. A meghaltat nem akarja eltemettetni, amig a másik kettő betegsége el nem válik s akkor nem is fog külön koporsókat csináltatni, hanem egybe akarja tenni, mert úgymond, életükben is olyan nagyon szerették egymást. - A fősvénységnek classisch példája. Ugyanő egykor szemfájásba lévén, a szemére sülttojást tettek. Hogy ez kárba ne menjen, a szeméről levevén, megette, de gazdáskodásáért egy jó csömör derekasan meglakoltatta. - Édes anyám kérésemre küldi az adósságaink lajstromát, nemkülönben a bevétel és kiadások jegyzését. A bevétel pro 821 22 m. egynehány száz. Az adósságok listájában nincsen minden feltéve. Ez már a második conspectus, amit édes anyám velem közöl s egyik nem egyezik egészen a másikkal. Csodálatos, hogy ezt előttem titkolni kivánja s a status passivusunkat nem akarja előttem nyilván felfedezni. Egy megvétett kimélés ennek az oka. Az volt a célja, reménysége és büszkesége, hogy a tenger adósságokból kivergődve engem egészen rendelt állapotba helyheztessen. Most a viszontagos környülményektől ettől egészen eltartoztatva, felette való delicatesseből átalja nekem voltaképen megmutatni, hogy még mennyi teher nyom. - Az adósságok sulya igaz, hogy terhes, de soha is el nem csüggesztett, csak azáltal válik keservessé, hogy látom, mennyire fáj jó anyámnak is, hogy aggódik miatta. Nemesen érző anyai szive pedig a legmegnyugodtabban lehetne, mert az általvett adósságokból sokat s vagyonunkhoz mérsékelve szőrnyü nagy summát fizetett le. Érzem, s hálaadó szivvel ismerem meg forró anyai törekvéseit s áldom kegyességét. Ha maga által csinált adósságok akármicsoda terhe alatt hagyna is, zúgolódás nélkül s örömmel hordanám egy ily jó anyáért, de minden adósságok vagy régiek, vagy édes anyám által értem csináltak.
  5-én. Tegnapelőtt invitált Trautmansdorf mára a csász. Reitschulba, ahol a mecklenburgi herceg előtt productio volt. Ilyen rossz dögöket, nem tudom megfogni, hogy nem szégyelik producálni. Egy b. pej Neapolitanot lovagolt M. Weyhrotter, melyre sok mesterség van vesztegelve, de sem formája, sem inai, sem csontjai nem arra valók, hogy jó és szép oskolás ló lehessen. Egy fakó springer Maestuoso szabadon meglehetősen, lovassal igen rosszul ugrik. A parádé szekereket, régi aranyos gála branquardokat s cifra szánokat mutatták az equipageokat Trautmansdorf valósággal császári módra állitotta helyre. A külső istállókban a hámos lovak jók. A paripák csekélyek. A 40 vagy 50 klepperen a lovagló lovászok egyszerre belovaglottak, 4 Bereiter vezérlése alatt együtt jól néztek ki. Egy jó huszárnak való kis szürke Lippen kivül majd mind rossz. A kopcsányi, Grimalkin, Antonio s arabsok csikóit többnyire vagy a long limbering and spider leggedség vagy a superfluity of flesh characterizálja.
  6.-án. Nemesnél ebédeltem, Fogarasi Cristóf volt ott s vele egy ugyan szép, de ügyetlenecske húga. Nemes Susa festette a császárt és császárnét olajba s nem rosszul. De hogy éppen ezen tárgyakat választotta, nem nagy dicsérete izlésének. - Este Cs. Sándorral Cs. Tonihoz mentem. Én nagy pipás vagyok, de mégis alig állhattam ezt a várdai dohány füstfelleget ki.
  7.-én. A legcsodálatosabb idő jár, tiszta szép, meleg napok, a hónak hire sincs.
  8.-án. Sz. P. Nagy Palival s Somsitssal a Praterben sétáltunk. Somsits az unalomig szeret disputálni s gyakran ellentmond önnön állitásainak. N. P. előhozta, ami már régen nemcsak kedves ideám, de célom is, hogy jó és szükséges volna egy nehány praemiumot a legjobb magyar eredeti könyvekre egybeszerezni s remélé, hogy talán a Lótenyésztő Egyesülettől lehet későbbre ezt várni. Somsits igen szembetünő s szemetszúró dolognak látja ezt most főként nagyban tenni. Én próbálám mindjárt négyünk közt a kezdetet megtenni, de nem sült el. N. P. a jövő tavaszon, vagy ha diaeta lesz, akarja a dolgot mozgásba hozni. Adja Isten, hogy megelőzzön, de azt hiszem, hogy bátran nekem fog maradni ez a kezdés szomorú dicsősége. Szomorúnak nevezem, mert csak az a fájdalmas dolog ad egy ilyen magában kicsiny érdemü dolognak nagy külső érdemet, hogy hazánkban senki semmit sem teszen. Célom, mihelyt környülállásom enged 100 frt. esztendei jutalmat fundálni a legjobb statistico-historicai m. munkára. Remélem, hogy Erdélyben privatusoktól s a vmegyétől egybecsikarhatók egynehány jutalmat más reális tudományokra.
  Délután Szegedynél pipázánk. Ez ügyes s jó magyar hazafinak látszik lenni. Ő most Somogy v. megyében v. ispán s valami szabad beszédéért van felcitálva.
  9.-én. Cs. Sándor és Eszterházy L.-val künn valék a Fechtig lovainál. A Sámhánra nem aplicálják az én rendelt orvosságomat, mert az öreg Fechtig megtiltotta, mivel fél, hogy rossz hirbe jő a ló. Az ifjú Fechtig most Pesten van. - Justinus is künn vala, egy nehány csodás itéletet hallék tőle ezen lovakról. A nagy szürkének preciz járását dicsérte, pedig rokkant s első térdeiben lőcsös is. Ezt s a sárgát lovagoltam. Most hoztak be Schönauból egy ifju 3 eszt. pejt. Jó forrású, rövid lábú, kemény csontú, de nem nagy ló. A feje s nyaka szép, de nagyobb testhez való. Marja az itt levő arabsokhoz képest nem rossz, lapockái nem rossz állásúak, karja (Arm) szép s elég hosszú, lábszára rövid. Ha szügye, fara még elegendőleg kiszélesedik, jó ló válhatik belőle. Kár, hogy első siklóiból befelé jár. Ez a hiba pedig, mivel mind térdiben, mind siklójában egészen egyenesen áll, csupán az ellenkezőleg munkálkodó, azaz a be- és a kifelé húzó inak (antagonisták) nem egyforma erősségüktől kell, hogy származzon. Mégis Justinus éppen a siklóinak jó musculaturáját dicsérte leginkább. Úgy veszem észre, ő is már úgy van, mint a vén hegedüs.
  10.-én. A csász. születése napja lévén a ceremonia nézésére Csáky Sándorhoz mentem. Jól champagnereztünk s ausztrigát s hideg pastetumot ettünk frustukra s ez szinte többet ért, mint amit láthattunk. Mindazonáltal a főlovászmester Einzugja a sok udvari cselédekkel s minden istállói personáléval, a gazdagon felkészitett vezetékekkel szép volt. Ő is jól nézett ki, csakhogy a maga s ura szégyenére egy strupirozott, meredt, toldottfarku anglus tulajdon lovát lovagolta. A sok pompás s éppen oly sok rüdeg equipageok közt igen kevés jó lovat lehetett látni. - Este iránk Feketével egy törvényesen megismerő levelet arról, hogy Kékes tökéletesen az édes anyám zálogos birtoka. Ezt itt illendőleg expediálva el fogom küldeni, hogy azáltal K. az executióktól mentté tétetődjön s történhető halálommal édes anyámra nézve annak birtoka securizáltatódjon.
  11.-én. Nagyon hideg szél lévén többnyire itthon ültem, csak délben mentem Széchenyi Pállal egy kevéssé a Jägerzeil végéig sétálni. - Tegnap d. u. hala meg az öreg Hertz Albert. Azt beszélik, hogy most, vége felé mind malagával kristélyezték és hogy a Sz. Dávid melegitő curájat is próbálták rajta. - Ma vevém a pesti proc. Kubinyinek válaszát. Nagyon zugolódik a familia tehetetlenségéért s még inkább fizetésének hátra való maradásáért s tavaszra két, mégpedig hámos lovat kér.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9786155312953
Webáruház készítés