Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Bölöni Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában_EPUB

Bölöni Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában_EPUB
340 Ft

Bölöni Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában

eBook kiadás EPUB formátumban

  • Részlet az eKönyvből:

    Az érseki kastély főbéjárója a Notre-Dame háta megett van, midőn odaértünk, már az udvart elfoglalta volt a National Gárdának egy része, a más része a kastély hátulsó részénél küzdött, hol a magos kőkertről a rostélyt már húzta le a nép, s rontott bé az ablakokon. A kapunál, ahol mü állottunk, három helyt ostromolt a nép, kétfelől a Concierge ablakait rontotta bé, s ott akart bémászni, a nagy rostély kaput és kertet megmászták, belől nyomta a kaput a katonaság, kívül a nép nyomta, és hágott fel minden erőlködése mellett is a belsőknek. A tolongás temérdek volt, hogy nem lehetett belőle kiverekedni, rengett a levegő a kiáltástól: à bas les Prêtres! à bas l’Archeveque! à bas les Jésuites! [Le a papokkal! Le az érsekkel! Le a jezsuitákkal!] Azonban a hátulsó rész bérontott az ablakokon. Egyik az érsek képét egy karóra akasztotta, s kurjongatva hordozta a csoport közt, melyre új erőt kapván a kapunál lévő csoport is, végre ez is bérontott, s akaratunk ellen is bésodródtunk az érseki udvarra. Ekkor egyszerre nekiesett a kastélynak minden ember. Ablakon, ajtón bérontottak, vége volt minden katonai erőnek, s a gárdák kéntelenek voltak hátravonulni. Leírhatatlan volt a rontás, dúlás, kurjongatás. Elébb az érseki mobiliáknak estek neki, melyeket 120 ezer frankkal állított volt helyre újonnan az érsek a júliusi revolúció után. Semmi sem maradt épen, mindent darabra törtek, s kihánták az ablakon, az utcán lévők pedig mindent hánytak a Szajnába. Azután a bibliothékába rontottak. Itt mintegy ötvenezer darab régi könyv volt, a legpompásabb kiadása az ecclesiasticus munkáknak, mind drága békötésbe, és az érseki archívum, ezt mind egy darabig széjjelszaggatták; amit a belsők nem győztek, öllel hányták az utcára, s az utcaiak tépték széjjel, s hányták a vízbe. Azután a papi köntösököt, crucifixusokot dúlták és szaggatták. Ajtó, ablak, parquét, a legutolsó szegig az utcán hányódott. Amint a darabokot kivetették az utcára, ezek újra nekiestek, s ami még ép volt, széjjeltörték, s vetették a vízbe. Mindenfelé: à l’eau! à l’eau! [a vízbe! be a vízbe!] kiáltás hallott. Lehetetlen volt bámulással s megdöbbenve nem nézni a Seine széles vizét, mely egészen lepve volt mindenféle portékákkal. Könyvdarabok, drága veres bársony kanapék, székek, papi köntösök, drapériák, ajtók, ablakok s mindenféle házi eszközök lebegtek a Seine vizén egész estig. Rakva voltak a partok nézőkkel. Csónakok fogdostak ki holmit, s annak is némely részét a szárazon triumphussal elégették. Azután az érsek házi kápolnáját dúlták, s hánytak ki mindent belőle, midőn egy nagy, mintegy embermagosságnyi crucifixust vetettek ki az ablakon, az egész nép ujjongatva rárohant, azt minden ember akarta fogni, közönséges kiabálás lett: à l’eau! s egyszerre belézúdították a vízbe, s tapsolt a salak nép, mintha nevezetes tettet vitt volna véghez. Oltári edényeket, szentek képeit, papi köntösököt, elébb mind egybetépve, bévetették a vízbe. Különös szisztéma volt ezen pusztításban az is, hogy senkinek sem engedtek egy darabot is elvenni, azt mindentől elvették, s a vízbe hányták. Midőn belölről, a pádimentum deszkáig s ablakrámáig le mindent egyberontottak, s vízbe hánytak, azután a kastély fedelének estek neki, s mintha elrendelt szisztémával dolgoztak volna, minden ponton dolgoztak, a fedelezet, s még a kéményeknek is egy része egy óra alatt le volt hányva. A kastély végében lévő kőkert vasrostélyait levonták, a szép kert egy óra alatt semmivé lett; az exotis fákot tőből kitekerték, a puszpántig le, mindent kitéptek, s a kert közepén nagy tüzet raktak, s elégették a deszkákkal, crucifixusokkal s megmaradt könyvekkel együtt. Az alatt egy más csoport a nagy templomba is bé akart rontani, hajgálták az ablakot, döngették az ajtókot. Némelyek valamely ajtón bé is mentek a templomba, s a sanctuáriumból a papi köntösöket s crucifixusokot felhordták a kastély egyik szegletén lévő melléképületre, s ott széjjelszaggatva a köntösököt, hányták le a népnek. A crucifixusokot elébb lepökték, s úgy hajtották fel a levegőbe; s onnan a vízbe. Végre a templom tetején lévő nagy keresztre kiábáltak, s annak is le kellett jönni. Rettentő merészséggel felhágtak néhányan a kereszthez, köteleket kötöttek reá, a kereszt alját lefűrészelték, s eszerint meggyengítve, a kötelekkel lehúzták. Ekként ment a pusztítás egész délután 4-ig, midőn aztán nagyobb katonai erő jött, s sok dulakodás után kinyomták a népet pusztítása helyéről. De már a kastély s annak mindene prédává lett. Megbecsülhetetlen volt a kár, nevezetesen a bibliothéka és archívumra nézve! Papot egyet se kaptak meg. Bizonyosan azok a nép dühének ki lettek volna téve. Minden templom bé volt zárva, katonaság őrizte, valamint a papi szeminariumot is, s a papok elvonták magokot. Még több helyt történtek ily szcénák a városon, az egész Párizs mozgásban és rémületben volt. Sok helyt véres dulakodásra került a dolog a nép és katonaság közt; mindenütt Bánffival voltunk, s egymást el nem hagytuk; ha el akartunk volna is jönni a kastélyból, lehetetlen volt a tolongás közt, míg végre lassankint a katonaság kitolt a szabadon lévő utcákra; ámbár a nép hajgálta, szidta s fütyölt a katonaságnak. Midőn jöttünk hazafelé, a Châtelet piacon nagy tüzet láttunk. Odatolakodtunk, s íme, itt azon crucifixus, papi köntös s érseki mobiliák darabjait, amit a vízből kifogtak, tűzre rakták s égették, s templomi gyertyákkal ujjongatva jártak a tűz körül. Mindenfelé lehetett olyanokot látni, kik papi köntösdarabokat övedztek magokra, misemondó süvegeket tettek fel, s csúfolódva jártak széjjel. A Szajnán még most is lebegtek könyv- s mobiliadarabok. Mindenfelé csoportokra találtunk. Katonaság járta az utcákot. Proklamációk voltak a falakon. A Deputátusok Házát temérdek katonaság őrizte, oda is bé akart rontani a nép. Dupin députátus házára rárontottak, de őt nem kapták otthon. Ekként végződött ezen nap, teli még más, ezer történetekkel, melyeket el nem felejthetek, s amelyek nekem különböző elmélkedésekre adtak okot a párizsi nép, a revolúció s a vallás iránt! Szomorú fársáng vége!

    eBook a Digi-Book kiadásában

  • Cikkszám
    9786155306051
Webáruház készítés