Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Cesare Lombroso: Lángész és őrültség_EPUB

Cesare Lombroso: Lángész és őrültség_EPUB
340 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  Amerika és Ausztrália vad népeinél az irás ma se más, mint primitiv festés. Például, ha ezek az emberek azt a gondolatot akarják kifejezni, hogy: «ha én a madár gyorsaságával birhatnék!» - akkor lerajzolnak egy embert, karok helyett szárnyakkal. Két csónak egy emberrel, egy medvével és hat hallal, azt jelenti, hogy a folyóban a halászok egy medvét és hat halat fogtak. Ezeket a jeleket ősi énekek és hagyományok erősitették meg.
  Vannak azonban olyan törzsek is, akiknek az irásjelei nem ilyen kézenfekvők és inkább a mi talányainkhoz hasonlitanak. Pl. az amerikai mayo-indiánok az orvost igy jelölik: lerajzolnak egy embert, aki füvet tart a kezében és a lábain szárnyak vannak. A szárnyak azt jelképezik, hogy az orvosoknak mindenüvé oda kell sietniök, ahol szükség van rájuk.
  A régi kinaiak három asszonyt rajzoltak le, ha ezt a szót akarták leirni: gonoszság. A «világosság» szót egy nappal és holddal jelölték, a «hallgatózás»-t két ajtó közt egy füllel.
  A «Világ urá»-nak nevezett őrült példája, azt bizonyitja, hogy gonosztevők és őrültek gondolataikat nagyon gyakran ugy fejezik ki, mint az ősvilág emberei. Ez az őrült nagyzási hóbortjában azt képzelte, hogy a közönséges emberek irása és kifejezésmódja nem volna méltó hozzá a világ urához és a rendes irásjelek nem is lennének képesek az ő rendkivüli gondolatait kifejezni. Az oroszlánkörmök, a sas csőre, a kigyó nyelve, a villám, a vadak fegyverei, a napsugarak, azok a jelek, amelyekkel élnie kell, hogy a személye mindenfelé tiszteletet és félelmet gerjeszszen.
  Az ilyen irásnak oka abban is kereshető, hogy a betegesen felcsigázott képzelete sokkal elevenebben és szemléletesebben látja a dolgokat, mintsem hogy egyszerü irással ki tudná fejezni gondolatait.
  Egy üldözési mániában szenvedő tanár lerajzolta azt a jelenetet, hogy egy ellenséges tanártársa elektromos vezetéken át miképen üldözi őt egész a tébolydáig. Egy másik őrült, mikor láza a tetőpontjára ért, lerajzolta képzelt ellenségét, tőrrel a kezében, melléje egy szfinksz-formáju asszonyt rajzolt, akinek a szájában egy papir volt, teli válogatott és titokzatos szidalmakkal.
  5. Igen érdekes a lelkibetegek hajlama az iniciálék, arabeszkek, kifestett betük és diszitményes rajzok iránt.
  6. Különösen szerelmi őrültségben és paralizisben szenvedő betegek rajzai teli vannak izléstelen és erkölcstelen vonatkozásokkal.
  7. Az őrültek alkotásai többnyire semmiféle hasznos czélt sem szolgálnak. Egy genfi őrült asszony citromhéjra és tojáshéjra rajzolt igen művésziesen, de ugy eldugta a munkáját, hogy csak halála után találták meg.
  8. Ha már valami hasznos dolgot csinálnak, azt sem a maguk használatára szánják. Egy búskomor kapitány olyan ágyat szerkesztett, amelyben dühöngő őrülteket lehet elhelyezni; egy másik őrült csontokból gyönyörü dobozokat készitett, de egyik sem forditotta hasznára munkáját, mert a világért sem mutatta meg senkinek.
  A kivételek közé tartozik egy gyilkos, aki öngyilkossági mániában szenvedett s ezért nem adtak neki kést és villát; ezért csontból készitett magának evőeszközöket. Egy ötvenéves őrjöngő asszony különös hálósipkát csinált magának, amely egy sisakhoz hasonlitott és az egész fejét a nyakáig betakarta. A szerencsétlen asszony ebben a sipkában elég jól aludt, mig nélküle nem jött szemére álom. Ezekhez a kivételekhez nem sorozhatjuk az üldözési mániában szenvedő őrülteket, akik vaspáncélokat és sisakokat csináltak maguknak, hogy ilyenformán védekezzenek képzelt ellenségeik ellen.
  9. Az őrültek művészi alkotásait kivált az izléstelen és lehetetlen formák és szinek jellemzik. Egy őrült egyszer megfestette a kánai menyegzőt. A képen ott volt valamennyi apostol, Jézust azonban egy óriási virágcsokor jelképezte.
  Az agybénulásban szenvedő emberek a tárgyakat a legkülönösebb arányokban és formákban ábrázolják: a tyukokat olyan nagyságuaknak rajzolják, mint a lovakat; a cseresznyéket, mint a dinnyéket - és amellett valamennyi azt hiszi, hogy rendkivül művészi alkotást hozott létre. Volt egy őrült, aki a világ legnagyobb festőjének tartotta magát és egy lovat négy vonallal és egy farkkal ábrázolt. Egy másik minden alakot a feje tetejére állitott. Vannak olyanok is, akik, - mint a beszédükben, - elfelejtenek bizonyos fontos alkotórészt, pl. volt a pesarói őrültekházában egy beteg, aki elég jól rajzolt le egy ülő tábornokot, csak a széket felejtette el oda rajzolni.
  10. Még érdekesebb az őrültek műveinek az a sajátsága, hogy rajtuk bizonyos mellékes részek rendkivül finoman, a legapróbb részletekig ki vannak dolgozva, mig más fontos részek alig látszanak. Egyik őrült tájképe olyan volt, hogy minden fűszálat meg lehetett rajta különböztetni, de tökéletesen hiányzott rajta a perspektiva (távlat). Ezek a képek hasonlitanak a kinai, vagy a régi egyiptomi képekhez, ugy, hogy ezen a téren valóságos visszafejlődést tapasztalhatunk. A reggiói tébolydában volt egy festő, aki egy olyan alakot festett, amelynek rendkivül nagy kezei és lábai, kis arca és merev tagjai voltak, ugy, hogy, a kép tökéletesen hasonlitott a 12. század szentképeihez.
  11. Sok lelkibeteg mindig ugyanazt a fogalmat rajzolja le. Pl. egy őrült örökösen csak méheket rajzolt. Egy másik, akinek az volt a rögeszméje, hogy agyonlőtték, folyvást lőfegyvereket rajzolt.
  Rendkivül érdekes jelenség az is, - amint különben már érintettük is, - hogy az őrültek valóban látni vélik azt, ami a képzeletükben megjelenik. John Clare, a különös félőrült angol költőnek az volt a mániája, hogy ő részt vett az előző évek háboruiban és látta I. Károly, angol király kivégeztetését. Ezeket a jeleneteket aztán olyan elevenen és hűen festette, mintha valóban jelen lett volna; amellett a festészetben soha oktatást nem nyert. Az őrültek képzelőereje sokkal hatalmasabb és korlátlanabb, mint a rendes agyu embereké. A képzelődésnek és hallucinatióknak a józan ész a legnagyobb ellensége. Ilyenformán a józan ész ellensége a művészi alkotásoknak is.
  Ilyenformán meg lehet érteni azt a különös jelenséget is, hogy a művészi képesség kifejlesztheti az emberben a lelki betegségeket. Egy Spinelli nevü olasz festő például egy alkalommal megfestette Lucifert. Álmában ugy képzelte, hogy Lucifer megjelent előtte és megfenyegette, amiért olyan rut formákat adott a képének. Ez a látomás éveken át üldözte a festőt és végre egészen megőrjitette és a sirba vitte.
  Verga elmeorvos irja, hogy egy ember addig rajzolt kigyóvonalakat, mig az a rögeszméje nem támadt, hogy ő is kigyóvá változott. Ez a gondolat annyira üldözte, hogy a vizbe ugrott.
  A zenei hajlam általában elhomályosul az őrültség hatása alatt, főkép olyanoknál, akik betegségük előtt hivatásképen foglalkoztak a zenével. Donizetti, a nagy olasz zeneszerző megőrülése után teljesen elveszitette tehetségét. Az őrültség hatása Schumann utolsó művein is meglátszik.
  Viszont az őrültség sok emberben, aki azelőtt soh’se foglalkozott zenével, zenei tehetséget fejleszt. Volt egy betegem, akit a lelkizavara megfosztott beszélőképességétől, ez a legnehezebb zenedarabokat első hallásra eljátszotta. Egy nagy tehetségü matematikus, aki búskomorságba esett, gyönyörü melodiákat improvizált. Egy nagyzási hóbortban szenvedő asszony, izgatott állapotában igen szép áriákat énekelt, egyidejüleg két - az áriától teljesen független, - különböző melódiát improvizált a zongorán.
  Raggi-nak volt egy betege, aki kiugrott az ablakon és összetörte a lábát. A gyógyulását az akadályozta meg, hogy folyton a Troubadour-ból énekelt és a beteg lábával verte hozzá a taktust.
  Azoknak, akik valaha tébolydában voltak, bizonyára feltünt az, hogy az őrültek legnagyobb része folyton énekel és kiabál és veri a taktust hozzá. A természetben mindenütt első sorban a ritmus uralkodik, amint azt Spencer bebizonyitotta. Innen van az is, hogy a vademberek olyan rendkivüli hajlammal viseltetnek a zene iránt. Egy amerikai misszionárius beszéli, hogy az indiánok első hallásra megtanulták a legnehezebb zsoltárdallamokat.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9786155295874
Webáruház készítés