Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


William Shakespeare: János király_EPUB

William Shakespeare: János király_EPUB
340 Ft

Shakespeare János király című királydrámája Arany János ma is élő nyevén szólal meg magyarul. (a Kiadó)
eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet az eKönyvből:

  JÁNOS KIRÁLY
  No szólj, Chatillon, mit kíván a Fransz?
  CHATILLON
  Frankhon királya, üdvözlés után,
  Ezt mondja fölségednek általam,
  Az álfönségnek, Angliában itt -
  ELEONORA
  Ez furcsa kezdet! Álfönség, ugyan?
  JÁNOS KIRÁLY
  Békén, anyám: halljuk, mi a követség.
  CHATILLON
  Fülöp, franszok királya, néhai
  Bátyád, Godofréd kiskorú fia,
  Plantagenet Arthur jogán s nevében,
  Törvényes ígényt formál ellened
  E szép szigethez s tartományihoz,
  Mint: Irland, Poitiers, Anjou, Touraine, Maine;
  S kivánja, hogy tedd félre kardodat,
  Mellyel bitorlod mind e címeket,
  S add azt ifjú öcséd, Arthur kezébe,
  Urad-királyodéba jog szerint.
  JÁNOS KIRÁLY
  Mi lesz belőle, ha ezt megtagadjuk?
  CHATILLON
  Hát büszke, véres háború daca,
  Visszacsikarni a csikart jogot.
  JÁNOS KIRÁLY
  Had ellen itt lesz had, dac a dac ellen,
  Vér ellen is vér: mondd a Fransznak ezt.
  CHATILLON
  Vedd hát királyom harcüzenetét,
  Mely küldetésem véghatára volt.
  JÁNOS KIRÁLY
  Vidd az enyém is; járj Isten hirével.
  Légy mint a villám fransz urad szemébe;
  Mert míg jelentést tennél, hogy megyek,
  Ágyúm dörejje fog hallatszani.
  Most menj! Te légy haragunk harsonája
  S önpusztulástok gyász előjele.
  Kövesse illő kíséret; te láss
  Utána, Pembroke. Jó utat, Chatillon.
  Chatilion és Pembroke el.
  ELEONORA
  Nos hát, fiam? nem mindig mondtam-e,
  Hogy e kevély Constantia nem pihen,
  Míg fel nem gyújtja Frankhont s a világot
  Fia jogáért s pártja érdekében?
  Ezt elkerülni, s jóra hozni, könnyű
  Lett volna eddig szíves alkuval:
  Most két királyság fölszerelt hada
  Mond benne szörnyü vér-itéletet.
  JÁNOS KIRÁLY
  Részünkön a jog, s a birtokba tétel.
  ELEONORA
  A birtok jóval inkább, mint a jog;
  Baj volna másképp mind neked s nekem:
  Füledbe öntudatom ezt sugallja;
  Rajtunk kivűl csupán az Isten hallja.
  Northampton megye sheriffje jő s valamit súg Essexnek.
  ESSEX
  Királyom, itt a legfurcsább perügy
  Van a megyéből s vár itéletedre;
  Sohsem hallottam olyat életemben;
  Előállítsam a két fél perest?
  JÁNOS KIRÁLY
  Hadd jöjjenek.
  Sheriff el.
  Monostorink, apátságink fizessék
  E had költségeit.
  Visszatér a sheriff, meg Faulconbridge Róbert és Filep,
  ennek természetes bátyja.
  Kik vagytok?
  FILEP
  Én
  Felséged hű jobbágya, e megyéből
  Való nemesfi, és ha jól gyanítom,
  Faulconbridge Róbert öregebb fia,
  Egy bajnoké, kit harcmezőn ütött
  Lovaggá Cordelion hős keze.
  JÁNOS KIRÁLY
  S ki vagy te?
  RÓBERT
  A mondott lovag fia,
  És örököse.
  JÁNOS KIRÁLY
  Ő az idősebb, s te az örökös?
  Nem egy anyától vagytok eszerint.
  FILEP
  Egytől bizony mi, felséges király,
  Sőt egy apától, én úgy gondolom;
  Azonban e részt a való iránt
  Az Éghez utasítlak, és anyámhoz;
  Én kétkedem, mint bárki más fia.
  ELEONORA
  Píh, durva ember! e kételkedéssel
  Anyádat sérted és becsűletét.
  FILEP
  Én, asszonyom? Nekem nincs rá okom;
  Öcsém használja érvül azt, nem én,
  Mit ha bepróbál, hát engem kiüt
  Éventi ötszáz fontból, legalább.
  Ég, óvd anyám erényét s földemet!
  JÁNOS KIRÁLY
  Be jó bolond fickó. - De mért igényli,
  Ifjabb létére, a te örököd?
  FILEP
  Hát tudom én? Csak hogy föld kell neki.
  Csúfolt, tudom, hogy zabgyerek vagyok:
  Azonban, oly híven fogantam-e
  Mint ő, anyámnak lelke rajta, mondok;
  De hogy csakoly derékul megfogantam
  (Áldás a csontra, mely fáradt velem!),
  Vesd össze arcaink, s itélj magad.
  Ha vén Sir Róbert nemze engem, őt is,
  S rá, mint apára, e fiú ütött:
  Ó, vén apám, Sir Róbert, térden, ím,
  Adok hálát, hogy arcod nem enyim.
  JÁNOS KIRÁLY
  Mi dőre fickót külde ránk az Ég!
  ELEONORA
  Vonási közt egy Cordelioné;
  Rá emlékeztet hanglejtése is.
  Nem látsz ez ember vaskos termetén
  Fiamból, Cordelionból valót?
  JÁNOS KIRÁLY
  Szemügyre vettem jól vonásait:
  Richárd, tökéletes. - Fickó, felelj,
  Te mért igényled bátyád földjeit?
  FILEP
  Azért la, hogy félképű, mint apám,
  S e fél pofához kén’ egész vagyon:
  Félarcu pénznek ötszáz font bevétel!
  RÓBERT
  Felséges úr, míg élt szegény apám
  Szolgálatával bátyád sokszor élt.
  FILEP
  De hé, így nem kapod meg birtokom:
  Arról beszélj te: hogyan élt anyánkkal.
  RÓBERT
  S egyszer követnek elküldötte volt,
  Hogy a német császárral bizonyos
  Fennforgó államügyben értekezzék.
  Használta távollétét a király,
  S atyám lakásán tölté ez időt;
  Hogy boldogult ott, szégyen elbeszélni,
  De a való való: sok messzi tenger
  Sok part feküdt apám, anyám között
  (Apám tulajdon ajkáról tudom),
  Midőn e drága úrfi megfogant.
  Halálos ágyán, véghagyásul írta
  Földjét nekem; s haló hitére mondá,
  Hogy nem övé anyámnak e fia;
  Másképp tizennégy héttel hamarább
  Jött vón világra, mint természetes.
  Add meg tehát, felség, mi az enyém,
  Apám földjét, apám hagyásaként.
  JÁNOS KIRÁLY
  Fickó, a bátyád törvényes fiú:
  Apádnak szülte, nász után, neje;
  Ha csalfa volt az asszony, lelke rajta;
  Ennek kitéve minden férj, ki nőt
  Veszen magának. Hátha már az, aki
  Szerinted e fiúval fáradott
  Visszaperelte volna, mint övét?
  Bizony, barátom, a kerek világér
  Sem adta vón apád üszője borját;
  Bizony, nem az. Hahát bátyám, fia
  Levén, nem kívánhatta jog szerint:
  Apádnak sincs kizárni őt joga,
  Bár nem övé is. Egy szó annyi mint száz:
  Apád utódot nyert anyám fiától:
  S apád utódja nyerje birtokát.
  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  978963364_Shakespeare_Janos
Webáruház készítés