Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


William Makepeace Thackeray: A sznobok könyve_EPUB

William Makepeace Thackeray: A sznobok könyve_EPUB
340 Ft

A Sznobok könyve William Makepeace Thackeray-nek legvidámabb, de egyben legkeserűbb könyve. A mulatságos eseteknek ezreit vonultatja fel, de mindegyikkel sujtani akar, nem is egy embert, hanem az emberek egész csoportját, egy fajt vagy egy típust, egy osztályt vagy egy réteget. Kicsinyke tükörében a gyarlóságok és vétkek egész sorozatát mutatja elénk. Vajjon csak mulattatni akart persiflage-ig fokozódó szatirájával, vagy megjavítani is bennünket? Nem tudom. De szégyenkezve, lesütött fővel megvallom, hogy olvasva ezeknek a furcsa nevű angol gentlemaneknak tetteit, nem egyszer magamra ismertem: mintha csak én ültem volna modellt Thackeray-nek. Fog-e rajtam a tanítás - a jövő titka. De a hiba beismerése az első lépés, s ezt megtettem. Kövessetek ti is! (Császár Elemér)

 

Thackeray méltán világhírű könyvét az első magyar kiadás alapján, Császár Elemér előszavával és Gál Andor fordításában adjuk közre. (a Kiadó)

eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet a könyvből:

  Elfogyasztottuk a halat, amelyet, mint a kedves olvasó még emlékezni fog, mint figyelmes ember hoztam le Mrs. Ponto részére, hogy változatosabbá tegyem az étrendet és valóban hal és osztriga, sózott hal és sózott osztriga szerepeltek ezután jó ideig az étlapon, amíg csak derengeni nem kezdett bennem az a felismerés, hogy a Ponto-familia - éppúgy, mint néhai tiszteletreméltó uralkodónk, II. György - előszeretettel viseltetik a romlott hal iránt. Körülbelül ugyanez idő alatt fogyott el a disznó is és ettől kezdve egy juhot kezdtünk el fogyasztani.
  De hogyan felejthetném el a második nap pazar fénypontját, amelyet Stripes nagy hűhóval ezüsttálban és ezüstfedő alatt szolgált föl, kétszer körülcsavarva egy szalvétát piszkos újjai körül. Ez a fénypont egy szalonkából állott, amely nem volt sokkal nagyobb, mint egy jól megtermett veréb.
  - Drágám, nem óhajtasz egy kis vadat? - kérdezte Ponto csodálatos méltósággal és beleszúrta villáját ebbe a kis ételszigetbe az ezüstök tengerén. Stripes is időközönként olyan méltóságteljesen húzta ki a dugót a Marsalából, hogy az egy herceg főkomornyikjának is becsületére vált volna. Egyébként a Barmacidák ebédje, amelyet Acabac tiszteletére adtak, csak egy fokkal maradt el ettől a nagyszabású estélytől.
  Minthogy azonban a közelben sok kedves vidéki hely volt, néhány kellemes vidéki város, amelyben néhány rendes nemesember lakott, továbbá egy szép öreg plébánia is volt, közel ahhoz a templomhoz, ahová jártunk (és amelyben a Carabas-családnak voltak faragott és monumentális, ősi gótikus templomi ülései) és minden jel arra mutatott, hogy a szomszédságot jó társasághoz tartozó emberek lakják, meglehetősen csodálkoztam azon, hogy a szomszédok soha nem jönnek látogatóba az Örökzöld-villába és ezért e felől kezdtem érdeklődni.
  - A mi társadalmi állásunk nem engedi meg, hogy az ügyész családjával érintkezzünk, amint ön azt elképzelheti - jelentette ki Mrs. Ponto bizalmasan. - Természetesen nem - válaszoltam, a nélkül, hogy tudtam volna, miért nem. - Na, és a doktor? - kérdeztem.
  - A doktor igen kiváló és érdemes ember, - felelte Mrs. Ponto - aki megmentette Máriánk életét; valóban nagy tudós, dehát mit tehetünk a mi társadalmi helyzetünkben? Hiszen igaz, hogy az ember meghívhat egy orvost az asztalához, de a családja, drága Mr. Snob!...
  - Féltucat kis ágrólszakadt - szólt közbe Miss Wirt, a nevelőnő. - Hihihi! - és a fiatal hölgyek is kórusban nevetni kezdtek.
  (Azóta azt hallottam, hogy ennek az arisztokratikus hajlandóságú hölgynek az apja libériagomb-készítő volt St. Martins Lanen, ahol nem ment ugyan az üzlete, de leánya ott sajátította el a heraldika iránti előszeretetét. De el kell ismerni, hogy keresetéből eltartotta betegeskedő, öreg, tönkrement apját, mégpedig nagy kényelemben és nagy titokban Pentonville-ben és kifizette öccsének kadéti felszerelését, akit patrónusa, Lord Swiglebigle neveztetett ki, amikor a felügyelőbizottság tagja volt. Ezt az információmat egy közös ismerősünktől kaptam. Ha az ember Miss Wirtet hallgatja, azt hihetne, hogy papája egy Rotschild és hogy egész Európa pénzpiaca megrendült, amikor neve belekerült a Hivatalos Közlönybe.)
  - Mi csak a vidéki nemességgel érintkezünk - folytatta Miss Wirt felszegzett fővel. - A herceg azonban elutazott, Carabasékkal haragban vagyunk, Ringwoodék pedig csak karácsonykor költöznek le a birtokukra. Tényleg senki sem lesz már itt egészen, a vadászati szezonig - abszolút senki.
  - És kié az a nagy vörös ház a város szélén?
  - Micsoda? A Kalikó-kastély? Hih-hi! Az a pénzére büszke egykori vászonkereskedőé, Mr. Yardley-é, aki inasait sárga libériában, feleségét pedig vörös bársonyban járatja. Hogyan is lehetett ilyen gúnyos, drága Mr. Snob! Ennek az embernek a kapaszkodása felénk már valóban túllép minden határt.
  - Nos, akkor hát itt van a lelkész, dr. Chrysoston. Ő csak mindenesetre úriember!
  Mrs. Ponto most Miss Wirtre nézett. Miután tekintetük találkozott és miután egymásra bólintottak, mindketten felpillantottak az ég felé. Ugyanezt tették a fiatal hölgyek is. Látnivalóan megborzadtak. Kétségtelen volt, hogy valami rettenetesen borzalmasat mondhattam. Talán ez is egy fekete bárány az Egyházban, gondoltam magamban egy kis szomorúsággal, mert nem tagadom, hogy van bennem némi tisztelet még a papi ruhával szemben. - Remélem... remélem, nincs semmi baj vele?
  - Baj? - felelte Mrs. Ponto tragikus gesztussal összecsapva kezeit.
  - Ő! - mondta Mrs. Wirt és a két leány is kórusban szörnyülködött.
  - Nos, - mondtam - igazán sajnálom. Egyébként ritkán láttam még kellemesebb külsejű öreg urat, rendesebben vezetett iskolát és ritkán hallottam még jobb prédikációt.
  - Ezeket a beszédeket az ördög sugallja - sziszegte Mrs. Ponto. - Ez az ember eretnek, Mr. Snob!
  - Szentséges atyám! - mondtam, csodálva e női teológusok tiszta hitbuzgalmát, majd Stripes szerencsére bejött és behozta a teát. A tea náluk olyan gyönge, hogy nem csoda, ha nem zavarja meg Ponto álmát.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633640975
Webáruház készítés