Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Tömörkény István: Ló nem való kocsmaszobába_MOBI

Tömörkény István: Ló nem való kocsmaszobába_MOBI
390 Ft
 • Részlet a könyvből:

  Mihály megint csak bent van a hetipiacon, megint csak egy kocsi dinnyével. Szép aszfaltos piac ez, temérdek kocsi elfér rajta, de vannak is meglehetősen.
  Ez baj. Ha sok a kocsi, olcsó az áru, s még mindig megvan az az aggodalom, hogy hátha még vevő sem akad. Még a dinnyével csak istenes az ilyen dolog, ha van valami ismerős városi lakos. Annak engedelemmel berakják az udvarára az el nem kelt dinnyét, s másik hetivásáron érte jönnek kocsival. S kocsival viszik ki a piacra, mintha most hozták volna azon a frissiben a földről. Csak előbb minden dinnyének az indáját bicskával egy kicsit lemetszik - a tudatlan városi nép ilyenkor mindjárt frissnek nézi.
  A dinnyével így megy a dolog. De bizony a káposztával más. Van eset rá, hogy annyit hoznak be belőle, hogy néhány emberé csakugyan a nyakán marad. A kintvaló ember ilyenkor szomorú is, meg mérges is. Hát eztet érdemli a paraszt? Hiszen, ha a paraszt nem termesztene, az úrféle nem enne. Hát termeszt - aztán ez a hála, hogy nem veszik. A tanyai magyar mérgesen ugrik fel a kocsijára, lerugdalja róla a szép káposztafejeket, s mérgesen elvágtat. Ilyenkor bizonyosan a hosszabbik úton megy haza, hogy a méreg csillapítása okából imitt-amott megálljon.
  Azonban az eset ezúttal nem olyan nagyon bajos. Lám, máris jön Mihály felé egy kalapos nagysága. Valami finom nagysága, szép szíves beszéde van neki.
  - De sok dinnyéje van, bácsikám - így adja föl a szót.
  - Annyi van - feleli derülten a szép szóra Mihály -, hogy még el is adok belőle.
  - No, én meg veszek, bácsikám. De csak valami jó vastag héjút.
  Mihály megütődve néz rá:
  - Hát már maga is, nagysága?
  - Mit már, hogy még én is?
  - Hát maga is főzi?
  - Főzöm hát. Befőzöm.
  - Mibe főzi? - aggodalmaskodik Mihály.
  - Cukorba, bácsikám. A haját. Aztán eltesszük télire. Télen aztán megesszük. Nem adok én a belére semmit, csak a héja legyen vastag.
  Mihály akar valamit mondani, de azután mégsem szól semmit. Csak magában gondolja, hogy ha ez az új divat kikerülne a tanyákra, a lovak közé, akkor furcsa világ lenne. Azok sem a zabot ennék meg, hanem az abrakos tarisznyát.
  Fölvesz hát egy dinnyét a nagyobbacskákból, s azt mondja:
  - Hát ennek vastag a haja. Harminc pénz az ára.
  - Az árát nem bánom, de igazán vastag-e a haja?
  - Ha én mondom - feleli Mihály -, akkor vastag.
  Ott áll egy ember is, amolyan se úr, se paraszt-forma városi (se ló, se szamár), az beleszól:
  - Hát pedig annak nem vastag a haja.
  A nagysága aggodalmaskodik.
  - Jaj, bácsika, akkor nem veszem meg. Csak vastag héjú kell.
  Mihály kissé ingerülten feleli:
  - Hát hiszen az ez!
  A városi ember beleszól:
  - Nem az biz az. Ismerem én jobban a dinnyét, mint maga, aki termeszti. Fogadjunk egy forintba, hogy nem az.
  Többen is jönnek oda, mert érdekes az ilyesmi. Ingyen mulatság a piacon.
  - Egy forintba? - gondolkozik Mihály. - Az sok.
  - Hát egy koronába - biztatja a városi.
  - Az is sok. Hanem a dinnye árába - feleli Mihály, aki most már egészen meg van sértődve.
  A nagysága nem bánja a dolgot, neki is mulatság ez, azonfelül legalább biztos lesz abban, hogy csakugyan vastag a héja a dinnyének.
  Azt mondja a városi ember:
  - Úgy is jó. Ha kend nyer, megfizetem a dinnye árát, oszt enyim a dinnye. Ha én nyerek, ingyen az enyim a dinnye.
  Mihály nem szól semmit, csak magában gondolja, hogy ejnye, de furfangos vagy. Hanem hiszen majd elviszlek én téged a Tiszára itatni, de szomjan jössz vissza.
  Előkotorássza a zsebéből a csillagos bicskát, s kicsattantja:
  - Ez az a bizonyos dinnye - mondja.
  - Ez.
  Mihály fölveszi a dinnyét és meglékeli. Szép négyszögletes léket vág bele. Azután beledöfi a lékes darabba a bicskát, s azon fogva kiemeli.
  Azután csalódottan néz bele a dinnyébe a lyukon keresztül.
  A dinnye csakugyan vékony héjú.
  - Nyertem! - kiáltoz a városi ember. - Az enyim a dinnye! Ide a dinnyét!
  Mihály ránéz. A dinnyét fölteszi a kocsira, a bicskát becsattantja. Azt mondja éktelen nyugalommal:
  - A tied, ha mögfizetöd az árát...
  A városi ember mérgesen kezd kiabálni:
  - Hát micsoda beszéd ez? Hát nem fogadtunk? Ilyen a tanyai gazda becsülete, mi? Hát nem itten történt a fogadás?
  A körülálló tanyai népek lesve-lesik, hogy no, most mit szól erre Mihály bácsi.
  Mihály, mint városi nyelven mondani szokás, vállat von. Tanyai nyelven úgy mondják az ilyen foglalkozást: panyókára rázza a vállát. Azután azt mondja, megvetőleg legyintve:
  - Nem vót marokba csapás...
  Az emberek bólogatnak s nevetnek. Mihálynak tökéletes igaza van. Kézfogás nélkül fogadás nincsen. Még a nagysága is nevet, hogy nahát, ami csakugyan, az csakugyan. Ami úgy van, az úgy van. A városi ember megszégyenkezve eloldalog. Mihály büszke, s azon jár a gondolata, hogy most már melyik úton menjen haza, hogy még ezt a furfangot is elhiggye neki az asszony.

 • Cikkszám
  978963364812T
Webáruház készítés