Új jelszó kérése
Termék részletek


Sören Kierkegaard: Mozart Don Juanja_MOBI

Sören Kierkegaard: Mozart Don Juanja_MOBI
790 Ft

Sören Kierkegaard Don Juan-elemzése a Vagy-vagy I. részének egyik megragadóan szép tanulmánya, melyben azt igyekszik bebizonyítani, hogy az opera hőse mint az érzéki zsenialitás megtestesítője a zene közegében találja meg legadekvátabb kifejeződési formáját. A szerző úgy mutatja be Don Jüant, hogy lélektanilag, esztétikailag - sőt társadalmilag, történetileg — mélyrehatóan elemzi, értelmezi a zeneművet, és közben kitér más Mozart-operák - a Figaro házassága, Varázsfuvola — alakjaira is. A téma kapcsán kifejti, mit tekint klasszikus műalkotásnak; érdekes eszmefuttatást olvasunk a különféle művészeti közegek jellemzőiről — kivált a zene és a nyelv jegyeiről és kapcsolatáról. A Don Juan-tanulmányhoz még egy utólag írt kis esszé is csatlakozik Donna Elviráról — aligha írtak valaha káprázatosabb „beleérzéssel” a szerelmes nő leikéről. A dán filozófus nem csupán analitikai képességeit csillogtatja Mozart Don Juan-jának boncolgatásakor, hanem költőiségével, találó, élettől lüktető metaforáival és személyes hangjával is elbűvöl: elmélkedéseiben ott izzik a Regine Olsennel átélt nagy szerelem emléke, sőt: örök jelenvalósága.
A művet Lontay László műfordításában adjuk közre. (a Kiadó)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  Az első áriának tehát zenei szempontból nagy a jelentősége: közvetlenül-zeneileg fejezi ki Papageno egész életét és történetét, amely — amennyire a zene a teljesen adekvát megkeményedik. Ezt a megkeményedést le kell győzni, de ahhoz, hogy valójában legyűrjük, teljesen ellentétes úton kell haladnunk, nem azon, amely a zenéhez vezet. Ha mármost a zenét alkalmazzák, teljesen helytelen úton haladnak, és még inkább megőrjítik a beteget, jóllehet látszatra már nem őrült.
  Bizonyára nem kell félnem, hogy félreértik, amit Tamino fuvolajátékáról mondottam. Semmiképpen nem áll szándékomban tagadni - amit többször elismertem -, hogy a zenének mint kíséretnek meglehet a maga jelentősége, amennyiben idegen területre hatol be, mégpedig a nyelv területére; a Varázsfuvolá-val pedig az a baj, hogy az egész darab a tudatosságra tör, a darab tulajdonképpeni tendenciája a zene megsemmisítése, és mégis operának kell lennie, és még ez a gondolat sem világos a darabban. A fejlődés céljául az etikailag meghatározott szerelmet vagy a házastársi szerelmet tűzik ki, és ez a darab alapvető hibája, mert — szellemileg vagy világiasan szólva - tőlem bármelyik lehet, csak egyvalami nem, nem zenei, sőt teljesen zeneietlen.
  Az első áriának tehát zenei szempontból nagy a jelentősége: közvetlenül-zeneileg fejezi ki Papageno egész életét és történetét, amely — amennyire a zene a teljesen adekvát kifejezése, éppannyira csak átvitt értelemben vett történet. A harangjáték viszont zenei kifejezése tevékenységének, amelyről ismét csak a zene révén alkothatunk elképzelést: éppen olyan elbűvölő kísértő, csábító, mint annak az embernek a játéka, aki megállította és a zene meghallgatására bírta a halakat.
  A Schikanedernek vagy a dán fordítónak tulajdonítható párbeszédek általában oly tébolyítóak és ostobák, hogy szinte felfoghatatlan, miképpen tudta Mozart kihozni belőlük, amit kihozott. Tűri, hogy Papageno a természet emberének nevezze magát, és így egyúttal hazuggá váljék, ami az instar omnium példájának tekinthető. Kivételt tehetnénk az első ária szövegének azokkal a szavaival, amelyek szerint, ha hálóját lányra vethetné, ő mindet foglyul ejtené. Ha ugyanis valamicskével többet magyarázunk a szövegbe, mint amennyit a szerző feltehetően maga beleértett, akkor a szavak éppen Papageno munkálkodásának ártalmatlanságát fejezik ki, úgy, ahogy erre fentebb utaltunk.
  Most búcsúzunk a mitikus Papagenótól. Az igazi Papageno sorsával nem foglalkozhatunk, boldogságot kívánunk neki kis Papagenájával, és szívesen megengedjük neki, lelje gyönyörűségét abban, hogy egy őserdőt vagy egy egész világrészt csupa kis Papagenóval népesít be.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  978963364770K
Webáruház készítés