Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Osvát Ernő: Az elégedetlenség könyvéből_EPUB

Osvát Ernő: Az elégedetlenség könyvéből_EPUB
640 Ft

Osvát Ernő: Az elégedetlenség könyvéből

E-könyv EPUB formátumban

Vannak szobrászok, kiknek kezén a lovasszobor is levélnyomtatékká silányul, s vannak, akiké alatt a virágcserép is monumentummá magasztosul. Ilyen monumentum Osvát Ernőnek minden mondása, még játszi elméssége is — s monumentum e könyv, mely a maradékra átviszi emlékezetét. Nem vádolom magammal a kortársakat, hogy e nagy gondolkodót és nagy írót, ki itt élt szeretetünkben s tiszteletünkben, valójában nem ismertük - nem rajtunk múlt. Nem vádolom őt sem, hogy nem volt önmagánál erősebb s az életnek nem tudott változtathatatlan ura lenni másképp, mint a buddhai fogással, hogy letett róla. „A beteg - végezte mondásait - várja a halált, az egészséges elébe megy.” Osvát Ernő élete csak előbemenetel volt a halálnak, de lába nyomán kivirult a föld és sírján innen nemcsak az ő ápolta magyar gyümölcsös marad, hanem benne, magános terebélyül, a saját tudása fája is. Egy életen át hallgatott magáról, de az utód az ő szavával fog beszélni.

Bécsben, 1930 húsvétján.
IGNOTUS

 

e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  Nincs felemelőbb látvány, mint mikor egy nagyobbnak tetsző erőt megfékez egy kisebbnek tetsző. Mint az indulatot az akarat.
  Anélkül, hogy magunkat szeressük, senkit sem szerethetünk.
  Az igazságkeresésnek nincs más erkölcsi törvénye, mint a megismerés bátorsága.
  Senki sem olyan szép, mint a szépsége.
  Boldogságérzés: „mintha minden, amiből állok, minden sejtem, minden vércsöppem külön s együtt örült volna, hogy bennem összetalálkozott.”
  Erkölcsi lény: Olyan lény, aki annak a rettentő és nagyszerű rögeszmének az isteni kínjában él, hogy ő az oka mindennek.
  A törvények keresése és a törvények elleni lázadás - ez tölti ki az ember életét.
  Senki sem próféta a hazájában. Ha ez igaz, nem azt jelenti-e, hogy: félreismert s mellőzött fiainak műveiből áll a nemzet
  kincse?
  Szabad ember a börtönben is szabad ember.
  Az útbaigazítás nem feladata annak, aki tökéleteset alkot.
  A mű: az élő egész, ami kezdettől, csíraparányiságától fogva élő egész; nem készül, csak nő, csak kibontakozik, csak kinyújtózik — az első pillanat szülte arányokban. Porszemben az egész föld, minden örömével és szenvedésével, mindennel. Ha semmi sem az, ami, akkor semmi sem igaz: akkor az igazság: tévedés.
  A legnagyobb terrorista: a logika.
  „Idealista”, „realista”. A megkülönböztetés gyakorlati értelme, hogy: ami van é: amit szeretne valaki - nagyobb vagy kisebb távolságban van-e egymástól.
  Az író legértékesebb ajándéka: Lehet a világot másképp is látni. És: lehet a világot így is jobban látni.
  Van, akinek a javítás a művészete. Van akinek a megbánás a gondolkodása.
  A pesszimizmus: az egyetemes bizalmatlanság, amivel a világba néz: a legnagyobb indiszkréció. Az ismeretlennel, az érthetetlennel, a titokkal az élet szűnnék meg. A tudatban a tudatlan tartja a lelket.
  Szépség igéző ikerprofilja: Ihlet! Kísértés!
  Ateizmus: istentől elhagyott világfelfogás.
  Ha az eszmék felébrednének megvalósultságuk kábult álmából... Nem képzelhetünk szomorúbb ébredést.
  Bűnbeesés nélkül nincs erkölcsi érzés. Csak kissé sűrűn járul vissza felfrissülni a forráshoz.
  Hiszem, hogy a filozófia egymásutánja nem fejlődés. De lehet azt mondani, hogy az idő és tér bármely pontján gondolkodni kezdők helyzete összecserélhető volna? Hogy a filozófia története mint történet akár fordítva is elbeszélhető? Világtalan az a képzelet, mely sohasem téveszti magát össze a valósággal. Egyre látni a határvonalat a lehetséges és lehetetlen között, le nem venni a szemünket a korlátainkról, önismeretünk fikciójába fojtani magunkat - olyan ez, mintha a védő szemhéj a szem láthatárává merevednék.
  ítéletek önállósága. Láttam már gúnymosolyt áhítatos átszellemültséggé átjátszódni.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  978963364759O
Webáruház készítés