Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Mikszáth Kálmán: Urak és parasztok_MOBI

Mikszáth Kálmán: Urak és parasztok_MOBI
390 Ft

Ebbe a kötetbe szerkesztve található az a novella is, amely gyermekkorunk alsó tagozatos irodalomkönyvében szerepelt, és bizony igencsak megfogta fantáziánkat. Igen, a Balóthy-örökség elherdálásának története, és az a keserédes íz, amellyel Mikszáth Kálmán képes volt megörökíteni a dzsentrivilág dínomdánomos letűnését és mélybe süllyedését. Arra a novellára gondolunk, amelyben a legifjabb Balóthy (még csecsemőként) rúgja le apái uradalmából megmaradt egyetlen cserép földet. Ma is szórakoztató, jó novellák ezek, amelyek egy-egy metróutazás idejére nemcsak az utast repítik tova célja felé, de az olvasót is vissza egy letűnt időbe, amelyről jó tudni és senki sem vágyja azt vissza. Pontosan ezért kell e-könyvként is kiadni és olvasni. (a Kiadó)

  • Részlet a könyvből:

    Hát éppen abban a pillanatban megcsikordult alul a nehéz kapu a sarkaiban.
    - Ki jött? - kérdé Mária harsányan.
    - Egy rahói paraszt Kürthynét hozta elfogva.
    - No ez az én ügyem - kiáltá Mária a dühtől elsápadva s leszaladt az udvarra.
    Egy délczeg parasztlegény állt ott a puskásoktól körülfogva, árvaleányhajas kalappal, tulipános szűrrel a vállán, erősen fogva egy nőszemélyt, ki inkább czigányasszonynak nézett ki, mintsem Kürthynének. A ruha czafatokban lógott le róla, az ingváll végig volt hasitva, egy helyen a hátán láttatni hagyva fölséges márvány nyakát. Nagy beszélő szemeit lesütötte szeliden.
    - Ez az, ez az! - súgta Máriának az a sajátszerü ösztön, mely csak a nőknél van meg.
    - Ereszsz el, - kiálta most a czigánynő merészen, megvillogtatva azokat a gyémánt ragyogású szemeket. - Mit akarsz velem?
    - Kik vagytok? - kérdé Mária, lázas reszketéssel szemlélve a czigánynőt, kinek barna arczán a fürkésző tekintettől átgyult a pirosság s kimondhatatlan széppé tette. Szebb volt, bizony isten szebb volt még Máriánál is.
    - Ez Kürthy Ferenczné - felelte a legény, ki majd elnyelte szemeivel Széchy Máriát. - Elhoztam ide, hogy fölvegyem érte Széchy Máriától a száz aranyat. Melyik az a Széchy Mária, hol találom.
    - Én vagyok.
    - De Kürthyné meg nem én vagyok, - vágott közbe a szép fogoly.
    Fehér kézi kosár volt a karján, piros pettyes kendővel betakarva, azt meglóbázta, megzörgette haragosan.
    - Ez az ember megfogott útközben. Bolonddá akar téged tenni, nagyasszonyom.
    - Te akarsz bolonddá tenni, - förmedt rá Mária, - mint a hogy már egyszer elámitottál. Te Kürthyné vagy!
    - Czigány-leány vagyok, könyörgöm. Bár lehetnék úri asszony, nem bánnám, - s újra lesütötte a szemeit. - Ide igyekeztem reggel óta a várba, egy kis korán érő uborkát akartam néked hozni, kegyelmes asszonyom. Mert tudom, a várban három héttel érik későbben, mint a mi kertünkben!
    S ezzel nagy kecsesen meghajtotta magát, átnyujtván a kis kosarat.
    - Hisz ez az uborka már túlérett - szólt Mária, olyan arczczal nézvén meg a kosár tartalmat, mint a biró szokta a bűnjeleket.
    - Csak az egyik túlérett, a mit a magja végett hoztam, kegyelmesen. Vágd szét s nézd meg, mikor egyedül leszel!
    Ingerlő titokzatosság volt a leány szavaiban, Mária kiérezte azt s önkénytelenül befutott a kosárral szobáiba. Ott a mint a nagy sárga uborkát megfogná, egyszerre szétvált a közepén magától és egy levél hullt ki belőle «Széchy Máriának» czimezve.
    Wesselényi Ferencz kézirása. Szerelmet, házasságot igér neki és találkozót kér tőle valahol a mezőn, hogy ott megbeszélhessék a «többit».
    A «murányi Vénus» elrejtette a levelet keblébe s aztán kiöntötte az uborkát a kosárból, benyúlt a szekrény fiókjába, betett az uborka helyére ő is egy levelet és letakarta a kendővel.
    Mire visszament az udvarra, akkorra már a szegény leány arcza volt sápadt és az övé biborpiros.
    - Itt a kosarad, lányocskám - szólt nyájasan. - Köszönöm az uborkát. Te pedig fiam - mond a legényhez fordulva - ne légy olyan bolond, hogy minden személyt Kürthynének nézel. Itt van három arany ajándékba. Elmehettek! Őrök, ereszszétek ki őket!
    Megcsillant a legény szeme, a nyájas hangtól-e, vagy az aranyoktól, de a czigány-leány is megörült odakünn, mikor megtalálta kosarában a gonosz életű, erkölcstelen Bozók Klárának a halálos szentencziáját, aláirva I. Rákóczy Györgytől. Milyen mulatság volt azt most dirib-darabra szakgatni, fris nyári szellőnek enyelgő szárnyaira adni, hadd hordja, hajigálja szét virágok s füvek közé...

  • Cikkszám
    9789633640906
Webáruház készítés