Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Madách Imre: Az ember tragédiája_EPUB

Madách Imre: Az ember tragédiája_EPUB
340 Ft

Az ember tragédiája cselekménysorozata az Édenből indul: a bűnbe esett két emberi ős, Ádám és Éva kiűzetésével a Paradicsomból (1-3 szín). A lét tudatára ébredt ember ismerni akarja ivadékának, az emberiségnek jövőjét, Lucifer álmot bocsát rá és végigvezeti őt az emberiség történelmén. A 4-14. színek az álomlátás színei, az emberiség történelmének felvonultatása a világtörténelem rendjében a kezdetektől (ókori rabszolgatartól) a Madách szerint elképzelt jövőig. A történelmi színek a hegeli tézis-antitézis-szintézis jegyében pompásan festett miniatűrök, jellemző képét adják az egyes koroknak. Ádám sorsa a történelmi korokban mindvégig bukás; mindegyik jelenet egy-egy kis tragédia, amelyben a hős azon bukik el, ami a legjobb benne, eszményi önmegvalósítása jut zátonyra, eszményeivel bukik. A kor nemes eszmei tartalmát képviselő, a tulajdonképpeni történelmi ember törekvései elakadnak, megtörnek a percemberkék többségéből álló történelmietlen közegben. Ez adja a tragédia főkonfliktusát, azt sugallva, hogy nem lehet úszni a kornak ellenében, a tömeg vezére csupán az lehet, aki hozzá hasonul.

Ádám bukása ellenére a töretlen akarat képviselője; az ő jellemét egészíti ki Lucifer, mint a szabadság, önállóság és az ennek kielégítését biztosító tudás igényének hordozója, Éva alakja pedig mint a költőiség, líraiság forrása, az érzelem megtestesítője. A főszereplők képviselte hármas jellemrendszeren keresztül bontakozik ki a mű leghatározottabb jelentéstartalma: az ember tragédiája az, hogy az akarat, az ész, érzelem diszharmóniája megbontja a tökéletes létezésformát. Az Úr szava a végjelenetben (15. szín) a három egységben jelölt megoldást, s választ ad arra is, mi az értelme az emberi életnek: hogy halandósága tudatában is legyen képes küzdeni végzete ellen, s vállalja a személyiségben rejlő érték érvényesítését. Az ember tragédiája nem a történelmi színekben kezdődik, hanem amikor a tudás és az élet fölötti uralom megszerzésének útjára lép. (Legeza Ilona)
eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet az eKönyvből:

  CATULUS
  Nézd, Sergiolus, mily serény, ügyes
  Ez a piros szalagú gladiátor,
  Mernék fogadni, hogy amazt legyőzi.
  ÁDÁM
  Nem, Herculesre!
  CATULUS
  Ah, mit, Herculesre,
  Ki hinne még közöttünk istenekben?
  Mondd Júliádra, jobban elhiszem.
  ÁDÁM
  Legyen.
  LUCIFER
  Erős alapra esküszöl:
  Álistent tévén, álisten helyébe.
  De mondd, hogy értsük mégis azt az esküt,
  Szépségét értsük-é, szerelmed-é,
  Avagy tán éppen hűségét irántad? -
  CATULUS
  A báj muló, s ha még nem volna is,
  Unott lesz holnap, ami elragad ma,
  S kevesb kecsű nő csábít tőle el
  Az újdonság bűbájos ingerével.
  ÁDÁM
  Hűségit értém. Vagy ki pazarol
  Hölgyére többet nálam?
  HIPPIA
  Óh, bohó!
  Hát bírod-é őt vég nélkűl ölelni?
  S ha bírnád is, te, aki telhetetlen
  Gyönyörre vágysz s haszontalan csapongsz,
  Mert a kéjnek csak egy-egy elszakadt
  Részét birod egy-egy nőben találni,
  Mig a szépség s kéj eszményképe mindig
  Elérhetlen varázsként leng előtted,
  Hogyan tudod, hogy szintén egy szeszélye,
  Egy ábrándkép nem csábitandja-é el?
  Egy gladiátor roncsolt izmai - -
  ÁDÁM
  Igaz, igaz, ne többet, Hippia.
  Miért is vonz az a kéj Tantalusként,
  Ha Herculesnek ereje hiányzik,
  Ha Proteusként nem változhatunk,
  S egy megvetett rab, kínos hét után
  Oly órát élvez, millyet hasztalan
  Ohajt ura. - Vagy a gyönyör csak egy
  Ital viz-é hát a meglankadottnak,
  S annak halál, ki habjaiba dűl?
  LUCIFER
  Ah, mily dicső erkölcsi tanfolyam
  Szép lányok keblén, fűzéres pohárnál. -
  De hát fogadástok? -
  ÁDÁM
  Ha veszteném,
  Úgy Júlia tiéd. -
  CATULUS
  S ha nyersz?
  ÁDÁM
  Lovad
  Enyém. -
  CATULUS
  Négy hétre visszaveheted,
  Vagy bétaszítom ángolnás tavamba. -
  LUCIFER
  Nézd, Júlia, e szép kövér halat:
  Egyél, hiszen majd hizlalsz másikat.
  ÉVA
  S nem dőzsöl-é rút féreg rajtad is?
  Örüljön, aki él, vagy hogyha nem
  Tud is örülni, legalább kacagjon. (Iszik.)
  ÁDÁM (a gladiátorhoz)
  Jól tartsd magad, hé! -
  CATULUS
  Rajta csak, vitézül.
  (Catulus gladiátora elesik, s életéért esdve, ujjait fölemeli. Ádám a kegyelmi jelt akarja adni, de Catulus lefogja kezét, s összeszorítva markát, hüvelykét a gladiátor felé tartja.)
  Recipe ferrum! - Gyáva korcs. Elég
  Rabszolgám van még, nem vagyok fukar.
  Ki sajnálná e kis felzaklató
  Jelenetet, szép hölgyek, tőletek,
  Midőn a csók oly sokkal édesebb,
  Forróbb a vágy, ha egy kis vér ömölt.
  (A gladiátort ezalatt ellenfele kivégezte.)
  ÁDÁM
  A ló enyém, jőj Júliám, ölelj meg.
  Vigyék ki azt a hullát. - Táncosok!
  Csináljatok most már komédiát,
  Ebből elég volt mára.
  (A hullát kiviszik, az emelvényt táncosok foglalják el.)
  CATULUS
  Clúvia!
  Jőj hát te is, nem nézhetem soká,
  Ha más ölelkezik.
  LUCIFER
  S mi, Hippia,
  Követjük-é szintén példájukat?
  De nyald meg ajkad, nincs-e rajta méreg,
  No úgy, most már mulathatunk, galambom.
  ÁDÁM
  Mit is dobog szived olyannyira,
  Nem nyughatom fölötte, Júlia. (Suttognak.)
  LUCIFER
  Halld, e bolond még a szívről beszél! -
  CATULUS
  Ládd, kedves, én nem bántom a tiédet,
  Tehetsz vele akármit, csak ne tudjam,
  Ha csókod forró s mindig kész nekem.
  CLUVIA
  Nagylelkü kedves! ím, javadra e bort. (Iszik.)
  CATULUS
  Jól van, jól, Clúvia, de lágy karod,
  Puhácska kebled tőlem el ne vond,
  Füzérem is lesiklott, ládd, fejemről. -
  (a táncosnőkhöz)
  Ah, ez remek fordúlat táncotokban,
  Mi buja tűz, kellemmel egyesülve!
  CLUVIA
  Szemed befogom, ím, ha ott leled
  Azt, amiért én is versenyt futok,
  S csak egy jó szót sem bírok érdemelni. -
  (Luciferre mutatva)
  Ezen savanyu arcot nézzed inkább -
  Miért is ennek az a szép leány,
  Ha már különb hasznát se tudja venni,
  Mint hogy szunyadni hagyja, míg maga
  Gúnyos mosollyal és hideg szemekkel
  Kisér száz édes, bárha dőre dolgot,
  Mi a társalgás illatát teszi. -
  CATULUS
  Valóban, egy ily arc egész körök
  Költészetére fagylepelt borít.
  Ki ellenáll a perc igézetének,
  S nem hagyja lelkét ártól elragadni,
  Nem is jó ember, s bár maradna otthon. -
  HIPPIA
  Valóban szinte félek, hogy szegényben
  Már megfogant a fekete halál,
  Mely a várost pusztítja. -
  ÁDÁM
  El vele,
  E gyászos képpel. Pajzán dalt nekünk,
  Ki tudja a legszebbet köztetek.
  HIPPIA (énekel)
  Borral, szerelemmel
  Eltelni sohsem kell;
  Minden pohárnak
  Más a zamatja.
  S a mámor, az édes mámor,
  Mint horpadt sírokat a nap,
  Létünk megaranyozza.
  Borral, szerelemmel
  Eltelni sohsem kell,
  Minden leánynak
  Más a varázsa.
  MIND
  S a mámor, az édes mámor,
  Mint horpadt sírokat a nap,
  Létünk megaranyozza.
  CATULUS
  Jól van biz az, nos, Clúvia, te mit tudsz?
  CLUVIA (énekel)
  Bolond világ volt hajdanában:
  Lukréciát az özvegy ágyban
  Hogy megkereste szép gavallér,
  Nem lángol ajka, több kéjt nem kér,
  Tárt szűvel nem fut bordélyházba,
  Hideg vasat merít magába. -
  Örüljünk, okosabb világ van,
  Örüljünk, hogy mi élünk abban. -
  Bolond világ volt hajdanában:
  Brutus nem ült szép villájában,
  Kardot fogott s harcolni méne,
  Mint hitvány zsoldos, s még mivégre?
  A rongyos nép jóléte végett,
  S tar földön érte el is vérzett.
  MIND
  Örüljünk, okosabb világ van,
  Örüljünk, hogy mi élünk abban. -
  CLUVIA
  Bolond világ volt hajdanában,
  Rém járt fel a hősek agyában,
  Szentnek hivék, mit kacagunk ma,
  S egy-két ily őrült, ha akadna,
  Cirkuszainkban éppen elkel,
  Nekünk látvány, a vadnak étel.
  MIND
  Örüljünk, okosabb világ van,
  Örüljünk, hogy mi élünk abban.
  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633641774
Webáruház készítés