Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Kuncz Aladár: Felleg a város felett_MOBI

Kuncz Aladár: Felleg a város felett_MOBI
390 Ft

A fiatalon elhunyt erdélyi és magyar írót, Kuncz Aladárt az irodalmi tudat egykönyves íróként tartja számon. Sikerkönyve, A fekete kolostor a két háború közti magyar irodalom egyik csúcspontja, kórusban üdvözli megjelenésekor Áprily, Babits, Kosztolányi és Móricz. Ám hiba lenne ezt az írót valóban egykönyves szerzőként nyilvántartani. Mi éppen ezért most egy másik művét, a "Felleg a város felett" címűt adjuk közre. (a Kiadó)

 • Részlet a könyvből:

  Milyen őrültség! A felkavart képzetek és gondolatok olyan erővel sodorták őket egymáshoz, mintha felszaggatott ajtón és ablakon keresztül vihar tört volna rájuk és egymáshoz vágta volna őket. Ó, igen, ez volt az őrültség! Az egymásra szabadult ölelés, az egymásba forrt csók. Mintha a két vágy a végtelen világürbe fáradhatatlan szárnyalással századok óta repült volna, amíg végre e két remegő, forró ajkon egymásra talált... Beteges, eszefordult képzelődés volt-e, vagy a szerelemnek örök lélekarca, amely vonásait még az emberi korok előtti forró, teremtő rendülések időszakából őrizte meg?...
  E pillanatban világosan érezték mindaketten, hogy többet soha sem szakadhatnak el egymástól. Tamás könyörgött Klárának, hogy többé ne hagyja őt oly hosszú ideig magára. Klára elmondta, hogy miért kellett Bánhidára kijönnie. Andoron súlyos idegválság tört ki. Attól kellett félni, hogy megint öngyilkosságot követ el. Azt az éjjelt követő nap a szegény spanyol táncosnőt rögtön vonatra tette, azután napokig bezárkózott. Még őt sem eresztette magához...
  Klára szavaiból Andor lelki válságának különös tüneteire lehetett következtetni. A koporsóból felemelkedő unokahúga, amennyire megcsalta vágyakozását, képzeletében ugyanolyan mértékben mérges nedveket árasztott el. A tükör, amely eddig a gyermek Klára friss, üdítő arcát ártatlan ragyogással adta vissza, egyszerre megzavarodott s Andort sötét vágyak és borzalmas kísértések kezdték gyötörni...
  Minderről lehetett-e fogalma Klárának? Annyi bizonyos, hogy hősi elhatározással és valamelyes szent bizalommal jött ki Bánhidára, hogy a betegségében elgyermekesedő Andort meggyógyítsa.
  A kétheti itt tartózkodásnak azután meg is volt az eredménye. Andorban a felkavart érzések lassan letisztultak. Klára nagy egyedülvalóságában és magárahagyatottságában, ha csodálatos ösztönnel meg is tudta találni Andor betegségének orvosságát, de a maga érzéseiben, Tamással való viszonyában teljesen segítség nélkül maradt. És ekkor jutott eszébe, hogy Magda grófnőnek levelet ír. Az első rövid írást hosszas levélváltás követte. A lányka világosan nem írt meg semmit, de szavai a maguk egyszerűségükben is megéreztettek mindent, mint a muzsikaszó... És a kótát Alvinczyné olvasta, aki csodálatos ösztönnel érzett ki mindent s a lelkeknek ezekre az egymásba bonyolódó visszás érzéseire készült a maga külön építményeit felemelni.
  Tamás és Klára beszélgetése bizonyára a végtelenségbe nyúlt volna el, hiszen annyi mondanivalójuk volt. De együttlétüket az udvarról az üveges verandába is felhatoló zaj felriasztotta. A bükkösből az egyik erdészlegény vágtatva érkezett lován s Abáty méltóságos úr nevében rendelkezett, hogy haladéktalanul fogjanak be...
  Klára az izgatottan magyarázó erdészlegénytől a veranda egyik ablakán át tudakolta:
  - Mi történt?
  - A méltóságos grófné leesett a megvadult lóról s még most sem tért magához az erdész-házban - adta meg lihegve a felvilágosítást az erdészlegény.
  - Magda ájulva fekszik az erdészházban!... - kiáltott fel sápadtan Klára. - Istenem, csak nem lesz komolyabb baja?...
  Klára a belső szobák felé futott. A ház egyszerre megelevenedett. Tildi és Hildi baronesszek sápítva jöttek elő. A francia teozófus hölgyek fejcsóválva „mon dieu”-ztek. A baleset híre igen érdekesnek ígérkező szeanszukat zavarta meg.
  Klára legelőbb nyerte köztük vissza nyugodtságát. Tamás csodálkozva látta rajta, hogyan alakul át egyik pillanatról a másikra. Intézkedni kellett. Tildi és Hildi képtelenek lettek volna erre. Klára rögtön kiadta a rendelkezéseket. Befogatott a könnyű fedeles kocsiba s egyben utasításokat adott, hogy az egyik vendégszobát alakítsák át betegszobának.
  Szerencsére Magda grófnő balesete nem fordult tragikussá. Ez a töretlen erejű asszony már mosolyogva ült a kocsin, amely őt visszahozta s a gyámolt betegnek inkább Andor látszott, aki végtelen izgalmakon ment keresztül, amíg a halálos aléltságba merült Magda grófnőt sikerült életre hívnia... Ezuttal nem olyan megjátszott életreébredésről volt szó, amilyeneket ő a kápolnájában megrendelni szokott, vagy legalább is Andor igazán nem gondolhatott erre... Úgy is ült Magda grófnő mellett a kocsin, az óvásnak és féltésnek akkora feléje sugárzó szeretetével, mintha maga mellett életének megmentett nagy csodaművét őrizte volna... Arcukról valóban kettőjük közül valamelyiknek nagy csodaműve félreismerhetetlenül sugárzott le.
  Magda grófnő kutatva pillantott végig Klárán és Tamáson. De ezek az ő színjátékának nem voltak nézői. Valószínüleg azért, mert a magukéba voltak annyira beleveszve.
  A bánhidai látogatás után Tamás mindennap találkozott Klárával. Eleinte Alvinczy grófnénál jöttek össze. Ezeknek a találkozásoknak alig volt több tartalma és értelme, mint hogy lássák egymást. Klára néha csak pár percig maradhatott. Legtöbbször arra sem volt alkalmuk, hogy négyszemközt beszélgethessenek. De azért mégis felejthetetlen gyönyörűséget nyújtottak mindkettőjüknek ezek a napok.
  Amikor Tamás érkezett, rendszerint csak Magda grófnő volt egyedül otthon. Hosszas beszélgetéseik alatt egészen közel került ehhez a kivételes asszonyhoz. Tamás mindjárt megérezte, hogy itt az ő és Klára ártatlan idilljének paravánja mögött nagy szerelmi regény készül Magda grófnő és Andor között. Közvetlenül erről soha szó sem esett kettőjük között, de azért minden mondanivalójukat tulajdonképpen az egyéni helyzetükből származó érzések árnyékolták vagy világították át. Magda grófnő harcolt. Harcolt elsősorban önmagáért, de nem kevésbbé Andorért is.
  Tamás lassanként rájött, hogy ezt az asszonyt szerelmi érdeklődéseiben is valamely közéleti szereplési vágy vezeti. Mintha nagy politikusi képességek korcsosultak volna benne el asszonyi tulajdonságokká; azért szeretett, hogy szerelmén át felszabaduljanak közéleti nagyravágyásai. Számára Andor több volt érdekes férfinál. Ki akarta gyógyítani beteges halálvágyából, életet, erőt akart bele önteni s felélesztett életkedvét nemcsak pusztuló osztályának, hanem az egész elalélt Erdélynek szolgálatába akarta állítani.
  Ezeken a beszélgetéseken a grófnő és Tamás között lassanként barátságos összeesküvés alakult ki. Alvinczy grófné sokat elfogadott Tamás forradalmi elveiből és Tamás valahogy mélyebben belepillantott azokba a titkos tartalékerőkbe, amelyeket valakiben a vérségi kötelezettség, a családi hagyomány és a történelmi öntudat képes táplálni. Rájött arra, hogy benne sok az elmélet, ami mindenesetre lassabban tud életté elevenedni, mint a jellemekben megbújó ösztön.
  Sok mindenről tudtak beszélni, mert mindkettőjük érdeklődését hasonlóan csak egyetlen egy nagy kérdés töltötte ki, Tamásét Klára és Magda grófnéét Andor.
  Klára és Andor bensőségesebben voltak jelen a grófnő szobáiban, amikor nem voltak ott, mint amikor megérkeztek. Klára lényét és rejtélyét Magda grófnő szerette magyarázni s ilyenkor Tamás sugárzó arccal figyelt rá. Andorról viszont Tamás beszélt sokat s Magda grófné karosszékébe süppedve, lábait szoknyája alá felhúzva, kitágult, fénylő szemekkel hallgatta.

 • Cikkszám
  9789633641293
Webáruház készítés