Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Hevesi Sándor: Császár és komédiás_EPUB

Hevesi Sándor: Császár és komédiás_EPUB
340 Ft

Hevesi Sándor: Császár és komédiás

E-könyv EPUB formátumban

 • Részlet az e-Könyvből:

  CRISPUS
  Adass korbácsot, ha vétettem.
  GENESIUS
  Hahaha! Úgy-e, vesszőztesselek meg, - mert én érdemlem a korbácsot... Ne félj, nem bántalak azért, mert igazad van... Csak ezt a bolond fejemet szeretném bezúzni! Miért vállaltam föl azt, amihez semmi közöm. Miért gyalázom a keresztényeket és az ő megfeszített Istenüket? Mindenki azt hiheti és imádhatja, ami neki jól esik!... És minek magasztalom Dionizioszt és az ő részeges pereputtyát? És mi közöm a házasságtörő és vérfertőző Jupiterhez? Áldozok neki, ha a véletlen úgy hozza magával, mint ahogy köszöntök egy régi ismerőst, akinek már a nevére sem emlékszem! Én embereket ábrázolok a színpadon és semmi közöm az istenekhez! (Fölkapja a pergament az asztalról.) Látod ezt a rongyot, két heti éjszakázás nyomorék fattyúját? Oh, ha széjjelszaggathatnám, - és hogyha jön a császár embere, szemébe vághatnám, hogy összetéptem, eldobtam, hogy nem tudom megcsinálni, nem, nem, nem és nem!
  CRISPUS
  Félsz te a császártól?
  GENESIUS
  Nem félek!
  CRISPUS
  Azért engedelmeskedel hát neki, mert szereted?
  GENESIUS
  Nem szeretem.
  CRISPUS
  Vagy azt hiszed, hogy joga van a lelkedhez?
  GENESIUS
  Nem!
  CRISPUS
  Akkor tépjed szét ezt a pergament s mondd a császárnak azt, hogy nem!
  GENESIUS. (Elhülve.)
  A császárnak! Én - a komédiás?!
  CRISPUS
  Nem vagy te ember? És a császár is nem ember? Csak olyan ember, mint te vagy.
  GENESIUS. (Hitetlenül.)
  Olyan?! Miket beszélsz?
  CRISPUS
  Vagy olyan sem. Ne ijedj meg a szótól. Augustus császár istennek hirdette magát és ágy alá bujt, ha dörgött az ég. Aki igazán ember, nem félhet embertől. Aki mégis fél, az rabszolga, uram. Rabszolga vagy! Lélekben rabszolga!
  GENESIUS
  Hallgass!
  CRISPUS
  Rabszolga vagy és én vagyok a szabad ember, - mert nem félelemből, nem kénytelenségből, de jószántomból, szívből szolgállak.
  GENESIUS. (Fölkiált.)
  Crispus! (Néz rá hosszan, csudálkozva és valami nagy, szinte ijedező bámulat kél benne.)
  CRISPUS
  Bocsáss meg!
  GENESIUS
  Te nem tehetsz arról, hogy én kontár vagyok. (Kezébe veszi a kéziratot.) Se erő, se velő, se szépség nincs benne.
  CRISPUS. (Lassan.)
  Tudod-e miért?
  GENESIUS
  Nem.
  CRISPUS
  Mert sohasem ismertél, sohase láttál keresztényt. - Ha látnád saját szemeddel, ha éreznéd a lelkeddel, milyen az igazi keresztény, vér ömlenék a hideg szavakba, föllángolnának a betük.
  GENESIUS
  Ismerem az Irást - az igéiket - a csodáikat.
  CRISPUS
  Szók, szók, szók! Mint mikor a fáktól nem látni az erdőt. De mikor a szó tetté lesz, - az ige testté válik, - mikor a sárban fetrengő emberből angyalt csinál s a koronás fejedelemből veszett férget, - mikor a hit megmozdítja a hegyeket, - mikor az igétől megrendülnek birodalmak, megváltoznak világok -
  GENESIUS
  Nem! Nem!
  CRISPUS
  Félsz?!
  GENESIUS
  Az ácsmester fiától?... Erősebb istenektől sem félek...
  CRISPUS
  Ha igaz, hogy az egész világ bűneit magára vette: akkor mégis ő a legerősebb isten.
  GENESIUS
  Mi az? Ki háborgat? (Szolga belép jobbról.)
  SZOLGA. (Ijedten.)
  Kegyelmes uram, ne haragudjál... De itt van -
  GENESIUS. (Türelmetlenül.)
  Ki van itt?
  SZOLGA
  Az úrnő!
  GENESIUS
  Heléna!... Milyen törődött az arcom! Sápadt vagyok!... Crispus! Heléna eljött! Mégis eljött! Látod, - ez a fölszabadulás, - a megváltás!
  CRISPUS. (Hosszan ránéz, aztán lassan kimegy balra.)
  GENESIUS. (A jobb ajtó felé rohanva.)
  Heléna! Heléna! (Át akarja ölelni Helénát, aki belép.)
  HELÉNA. (Eltolja magától.)
  Nem! Nem, Genesius... Mire való ez a játék! Két hétig olyan hideg voltál, a színpadon sem szóltál hozzám, a lakásomra nem jöttél. - Mire való ez?... Eljöttem hozzád, mert hallottam, hogy rosszul vagy, hogy tegnap, Oedipus Király után elájultál... És azt is hallottam, hogy még mindig beteg vagy... Nem akartalak hát én is két hétig váratni.
  GENESIUS. (Röstelkedve.)
  Heléna - hogy mondhatod ezt - én voltam nálad... Egy héttel ezelőtt - este, ott álltam a küszöböd előtt és te ezt nagyon jól tudod... Színes lámpások égtek ott - fuvolák, citerák szóltak s kiverődött a házból a rózsák illata... Könyörögtem, hogy bocsáss be magadhoz. Te azt üzented ki, hogy nem lehet, jőjjek máskor! Elűztél a küszöbödről, mint egy rossz kutyát!
  HELÉNA. (Diadalmas mosollyal nézi.)
  GENESIUS. (Megragadja a kezét.)
  Ki volt nálad akkor este?
  HELÉNA
  Valaki!
  GENESIUS
  Heléna!
  HELÉNA
  Senki!
  GENESIUS
  Ne hazudj! Ne hazudj!
  HELÉNA
  Minden este úgy fénylettek a fáklyák meg a lámpások. Zeneszóval, illatokkal vártalak minden este - és az első este be is bocsátottalak volna, - de hatszor öltöztem hiába fehér fátyolokba - hat éjszaka nem jöttél, mert neked nem tetszett s mert énvelem nem törődtél. De én ezt nem tűröm! Én ezt nem akarom! Az én házam nem örömtanya, ahová akkor jössz, amikor megkívánod a csókot. Én nem vagyok az, akivé te akarsz lealázni... Ha szeretsz - szeress úgy, ahogy megérdemlem - - -
  GENESIUS
  Ki volt nálad?
  HELÉNA
  Senki! Fehér fátyolok közt ültem a heverőn, rózsákkal a hajamban és úgy vártalak téged... csak téged...
  GENESIUS
  Hazudsz! Tudom én, kit vártál! A szép testőrtisztet, udvarbeli szeretődet, akivel az egész város együtt emleget! Ne tagadd!
  HELÉNA
  Tagadom! Tagadom. Az emberek hazudnak. Esküszöm...
  GENESIUS
  Esküszöl?
  HELÉNA
  Esküszöm, hogy csak téged szeretlek! Hogy őrjöngtem utánad, amikor nem jöttél, hogy a párnámat haraptam, a nevedet sikoltoztam, - hozok tanukat, akik látták, hallották, - akik nem tudtak aludni miattam. -
  GENESIUS. (Meginog.)
  Heléna!
  HELÉNA
  Szeretlek! (Az ajkát nyújtja.)
  GENESIUS
  Te nem tudod - - - (Magához vonja; karja egyszerre lehanyatlik.) Milyen gyöngy ez a füledben?
  HELÉNA
  Szép? (Odatartja a fület.)
  GENESIUS
  Ki adta?
  HELÉNA
  Valaki!
  GENESIUS
  Felelj! Ki adta?
  HELÉNA
  Ostoba vagy! Senki!
  GENESIUS
  Nem tudom, hogy mire viszel még!
  HELÉNA
  Fojts meg! (Megfogja Genesius két kezét és a nyakára illeszti.) Szép, kékes iriszek virulnának ki a nyakamon! Milyen halál volna! Nem tudnám, hol végződik az ölelés, hol kezdődik az ölés! Ölelj meg úgy, hogy belehaljak -
  GENESIUS. (Ellöki.)
  Eredj! Utállak! Menj a szememből!
  HELÉNA
  Genesius!
  GENESIUS
  Soha többé ne lássalak! Soha többé!
  HELÉNA
  Kibírtad egy hétig nálam nélkül. Tudhattam volna, hogy már nem kellek. Meguntál! (Hirtelen.) Kit szeretsz! Kiért hajítasz el engem? Szebb, mint én vagyok? Jobb, mint én vagyok?... Értem, - különb, mint én vagyok. Úri fajta! Előkelő nemzetség! Talán épen az a szőkehajú, aki egyszer aranyvirágos koszorút dobott fel a színpadra!
  GENESIUS
  Ne keserítsük egymást, Heléna! Eredj békességgel...
  HELÉNA
  Megyek! Többé nem látjuk egymást, csak mint idegenek, a színpadon, ha ott még megtűrsz magad mellett... Én azért nem felejtem el soha, ki vagy te, és ki voltam én?! Mi voltam én, amikor idejöttem. Egy szegény, magára hagyott leány, akinek a fiatalságára éheztek a férfiak. Te megláttál, megszerettél, fölemeltél... Emlékszel, úgy-e, én nem akartam, tőled is futottam... Féltem a férfiaktól és neked azt is megvallottam, hogy miért... Hogy Antiochiában egy nagy úr erőszakkal a kedvesévé tett s én megszöktem tőle. Elmondtam őszintén... becsületesen. De te megbocsátottad, - magadhoz emeltél - oktattál - neveltél - kifaragtál azzá, ami vagyok - -
  GENESIUS
  Nem tudom, ki vagy! Nem tudom, mi vagy!...
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644898
Webáruház készítés