Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Gárdonyi Géza: Hallatlan kiváncsiság_EPUB

Gárdonyi Géza: Hallatlan kiváncsiság_EPUB
340 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  Csak a kis Csaba játszott vidáman az ablak alatt a mályvaszín vastag kamuka szőnyegen. Négy éves volt akkor. A haja szőkés, mint az anyjáé. A szeme apró és fekete, mint az apjáé. Az arca fehér rózsa, mint az angyaloké. Térdig-érő piros szoknyácska volt rajta. A lábán sárga saruka. Oldalán fakard és csontkürtöcske. Kezében íjjacska és a hátán puzdra.
  Egy csomó apró favitéz hevert előtte: gyermekarasznyi katonák, hún és római vegyesen. A hún vitézeken bőrsüveg. A rómaiakon aranyozott sisak. Szablyája, lándzsája mind a két seregnek ezüst. És a hún mind lovas, a római mind gyalogos. Valami rabszolga faragta őket hársból.
  Csaba a római vitézeket állította karajos csatarendbe. A dajkája segített neki az állogatásban.
  Aztán a terem másik sarkába futott. Rávetette magát a medvebőrre s annak a feje mellől nyilazott a játékhadra.
  Az ajtó kárpítja között egy barna vén orr és szürke bajusz jelent meg:
  - A király, - sugta be, - halálra itélte őket!...
  A hölgyek megrezzentek. A királyné is elkomolyodott. A dajka fölkelt és kinézett a tárt szárnyú ablakon.
  - Erre hozzák őket, - mondta halk szóval.
  - Csukd be az ablakot, - szólt rá a királyné.
  Az ablak bezárult. Lantornás ablak volt: a napfény bágyadtan szüremkedett át rajta.
  S mintha mindenki kővé vált volna a teremben. A hölgyek kifelé figyeltek: a halál halad el az ablak alatt.
  Csak tompa lódobogás hallatszik, sok lónak a dobogása. Aztán künn el is csendesül minden, mintha a föld röge is arra fülelne:
  Mi történik, ha Atilla haragos?
  Csak a kis Csaba eleven. A nyila koppan: a katonákból öt is kiesett a sorból.
  - Találtam!
  A dajka lehajol, hogy visszaállítsa az elesetteket.
  - Öt.
  Csaba kiált:
  - Öt. Hagyd! Öt!
  Vastag kürtszó büffen lenn hármat. A hölgyek megrándulnak.
  - A király jön...
  Az ajtókárpíton ismét behajlik a barna orru és szürke bajuszos ajtónállónak a feje:
  - A király...
  Mint mikor galambok közé követ dobnak, úgy röppen szét a hölgytársaság. Be a baloldali ajtón. Himzések, varrások, párnák, tarka rendetlenségben. Rózsa-illat kavarodik fel. Az egyik hölgy után hosszan szalad egy fehér selyemzsinór s a terem közepén marad el tőle.
  Maga a királyné is fölkel és elhalványult arccal lépked be a jobboldali ajtón.
  A dajka kapja félre előtte a kárpítot s kapkodja fel a királyné kendőit és ékszeres ládikáját, - viszi be utána.
  A kis Csaba megpillantja zsinórt. Felkapja és a medvéhez fut vele. Kantárul veti a medvefejre.
  - Gyi!
  A másik teremből, ahonnan a barnaorru őr szokott besuttogni, dörgő mély hangon beszél valaki valakivel:
  - Csuszómászó hitvány kigyófajzat! Ki vagyok én, hogy így beszélnek rólam? (Négy-öt dobbanó lépés.) Az én nevem vihar! És az én lábam földrengés. (Két dobbanó lépés, kardcsörrenés.) Csak egyet fujok s lefujom őket a trónról. Csak egyet toppantok s összeomlik mind a két császárság! (Szőnyegen halkuló lépések.)
  - Atilla nem térdelt még, - mondja ráhagyón egy halkabb férfihang.
  - Még csak nem is hajolt. Isten veled.
  Búcsuzó szavak hallatszottak, aztán a kárpít széles nyilásra rándult: Atilla belépett. Az arca fakó volt. A szemében szinte lobogott a harag komor tüze. Szürke süvegén is a sastoll, mintha homlokából előnövő kard volna.
  A kis Csaba unottan ült már akkor a medvebőrön. Vidáman tekintett az apjára.
  Atilla megállt, szétpillantott.
  - Hát csak magad? Hol a dajkád?
  Csaba felszökött és az apjához futott:
  - Ötöt egy lövésre az előbb! Ötöt!
  S a heverő bábokra mutatott!
  - Öt esett egy nyil-lövetre. Öt római! Az az öt ott.
  - Derék.
  - Lőjjek még?
  - Lőjj. Mindig lőjj a rómaira, mindig!
  Csaba felkapta az ijjacskát. Ugrott. Aztán az apjára tekintett, nevetett. Az apjához lódult. Megragadta a kezét:
  - Játssz velem!
  - Ma nem.
  - Játssz! No Térdre!
  - Ma nem.
  Csaba fölkapta a fehér selyemzsinórt. Ugrott, nyerített, mint a kiscsikó. Nevetett.
  - Nézd milyen kantár! Enyém, igaz-e? Térdre! No!
  Atilla lenyult a gyermekért s fölemelte félkézzel, mint valami pelyhet. A mellére karolta, megcsókolta.
  - Én vagyok a Jelen, te vagy a Jövő. Az én nevem vihar. A te neved Napfény.
  A gyerek kacagva tekergett félre:
  - Játssz velem!
  - Ma nem!
  - De én akarom! Gyere no, gyere! Térdre!
  S átkulcsolta az apja nyakát, húzta lefelé. Rugdalódzott.
  - Gyere, no gyere... Vedd no a szádba!
  Atilla morgott, a fejét rázta:
  - Ma nem, no.
  S le akarta bocsátani a kicsit a szőnyegre.
  A kicsi azonban félkarral a nyakán maradt. Csimbeszkedett, rugdalódzott.
  - De! Én akarom!
  S belevetette az apja nyakába a fehér zsinórt, beleigazította a szájába.
  - Gyi! Gyi!
  Atilla elmosolyodott. A fejét rázta. A hátára vetette a gyereket.
  - A teremtésit az apádnak...
  S leereszkedett térdre.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633640210
Webáruház készítés