Új jelszó kérése
Termék részletek


Friedrich Nietzsche: Zarathustra_EPUB

Friedrich Nietzsche: Zarathustra_EPUB
740 Ft

Friedrich Nietzsche egyik méltatója ekként vélekedett róla: „Nietzsche jelentősége a filozófiai gondolkodás történetében teljesen nyílt kérdés. Egységes, módszeres állásfoglalást ebben a kérdésben hiába keresnénk. De az a tény, hogy napról napra mind sűrűbben találkozunk nietzschei elemekkel korunk gondolkodásában, arra kényszerít, hogy szemébe nézzünk e kérdésnek: mit jelent Nietzsche a mai filozófiának ...? Nem háríthatjuk el magunktól a kérdést azzal a szokásos óvatossággal, hogy Nietzsche nem filozófus, hanem költő. Nem tehetjük, mert valakinek filozófiatörténeti jelentőségét nem gondolatainak formája, hanem hatékonysága dönti el..." (Mátrai László).

Digitális kiadásunk a Világirodalmi Könyvkiadó Vállalat 1922-dik évi kiadása alapján készült. Az első magyar nyelvű Zarathustra-fordítást Fényes Samunak köszönhetjük. (a Kiadó)

 • Részlet az eKönyvből:

  Zarathustra észrevette, hogy egy ifju kerülgeti és midőn egy este magánosan járkált a hegyek között, melyek "A tarka tehén"-ről nevezett várost köritik, ime ráakadt ez ifjura, amint egy fához támaszkodva ült és fáradt szemmel nézett a völgybe. Zarathustra megfogta a fát, amelynél az ifju ült s szóla ekkép:
  "Ha meg akarnám kezemmel rázni e fát, nem birnám. De a szél melyet nem is látunk, kínozza s hajtja amerre akarja. Leggonoszabbul láthatatlan kezek hajtanak és kinoznak meg."
  Erre ijedve fölkele az ifju s szólt: Zarathustrát hallom s ép reá gondoltam." Zarathustra válaszola:
  "Miért ijedsz meg hát? De ugy van az az emberrel, mint az élő fával.
  Minél magasabbra tör a világosság felé, annál lejebb törnek a földbe gyökerei, lefelé a homályba, a mélységbe - a gonoszba."
  "Igen, a gonoszba!" mondá az ifju, még egyszer.
  "Igazat szóltál, Zarathustra. magam sem bizom többé magamban, mióta a magasba török és senki sem bizik bennem, - miklép esett ez?
  Nagyon gyorsan változom, a mám megtagadja tegnapomat, gyakran átugrom a lépcsőfokokat, ha fölmegyek - és ezt egy lépcsőfok sem bocsájtja meg.

  Ha meg fenn vagyok, magam vagyok. Senki sem szól hozzám, az egyedüllét fagya megremegtet. Mit is akarok én a magasban?

  Megvetésem és vágyam együtt nőnek, minél magasabbra emelkedem, annál jobban megvetem azt, aki emelkedik. Mit is akar a magasban?

  Mennyire röstellem, hogy emelkedem és botlom. Mennyire gunyolom heves lihegésemet! Mennyire gyülölöm azt, aki röpül. Mennyire kimerülök a magasban!"

  Ekkor elhallgatott az ifju. Zarathustra a fát, melynél álltak, vizsgálgatva, ekkép szóla:

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633645000
Webáruház készítés