Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Dante: Isteni színjáték_MOBI

Dante: Isteni színjáték_MOBI
390 Ft

Az ifjú Dante Alighieri hamar tudott igen jól verselni és felettébb szerelmes volt. Méghozzá egy olyan leányba, akit csak látásból ismert, akivel még a következő években is alig-alig váltott egy-két szót. De így még regényesebb volt a szerelem. Hozzá írta epekedő költeményeit az éppen akkor divatossá váló 14 soros formában, a szonettben. Akkor is, amikor hírül hallotta, hogy az imádott hölgy - Beatrice - férjhez ment és amikor hamarosan jött a gyászhír, hogy ifjan meghalt. Dante a vágyakozásban is, a bánatban is és még inkább a gyászban azt érezte, hogy a szerelem megismerésével új élet kezdődött a számára. Tulajdonképpen ezzel a felismeréssel fejeződik be a középkori és kezdődik az európai újkori költészet. Ez a szerelmes, bánatos, gyászoló fiatalember szenvedélyesen tanulja mindazt, amit tanulhat. Külföldi egyetemeken is hajszolja az új tudnivalókat. Elvetődik Párizsig is, ahol alig néhány évtizeddel előbb a nagy pedagógus és iskolaszervező, Robert Sorbon már kiformálta az azóta is róla elnevezett híres egyetemet. Ott a kor legjobb tudósaitól tanulhatja, amit filozófiáról (még az arab filozófiáról is), az ókori nagy történetírókról, a teológiai vitákról tudni kell. És közben Párizsban is az otthoni olasz nyelven írja gyászoló szonettjeit a lelkében soha nem múló szerelemről.

Mikor azután hazakerül, s kezd már részt venni a politikai életben, kialakul benne első remekművének a terve. Újra meg újra átolvasva, sorrendbe rakva a Beatrice-szonetteket, felidézi magának azokat a körülményeket és hangulatokat, amelyekben ezeket megfogalmazta, és regényszerűen látja gyászos szerelmének történetét. Ezt meg kell írni úgy, hogy jellemzi a helyzeteket és közli, hogy melyik verset milyen külső és lelki körülmények közt írta. Az elkészült műnek "Új élet" (Vita nuova) címet adja. Versgyűjtemény is, lírai-lélektani önéletrajz is. - 29 éves, amikor ez a mű már számos másolatban kerül olvasók körébe. Firenzében már költői híre van, de ez időben életét betölti a közélet, egyre inkább vezéralak lesz. Meg is nősül, több gyermeke is születik, és az évszázad végére már az állam élén áll. Ekkor 35 éves. Sokkal később innét fogja kezdeni a nagy művet, az "Isteni színjáték"-ot: "Az emberélet útjának felén" (Babits Mihály fordítása). Tehát 70 évet jósol magának. Valójában csak 56 évet élt, de ennyi idő alatt is meg tudta alkotni a halhatatlan életművet. (Hegedüs Géza)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-könyvből:

  Huszonharmadik ének
  Forese és a soványak
  Míg szemeimet így a lomb setét
  zöldjébe fúrtam, mint az szokta tenni,
  ki madárkákra veszti életét:

  “Fiacskám, most már ép ideje menni” -
  szólt, ki atyámnál több volt - “hogy ne vesszen
  engedett időnkből hiába semmi!”

  Szivessen fordultam s mentem szivessen
  a két Bölcs után, kiknek bölcs beszéde
  örömmé tette, hogy nyomuk kövessem.

  S ím, sírás szállt, és ének, itt a légbe: -
  “Labia mea, Domine” - s ki hallá,
  kínra hangolta, és gyönyörüségre.

  “Mely hang szürődik itt fülünkbe, dallá?” -
  kérdém; s a Mester: “Bizonyára árnyak,
  így oldva bűnük bilincsét” - sugallá.

  Mint vándorok, kik gondolkodva járnak,
  ha találkoznak idegen csapattal,
  utánuk fordulnak, de meg nem állnak:

  úgy jött utánunk, gyorsabb mozdulattal,
  utólért, s elkerült, de szembebámult
  egy csapat árny - s ment, néma áhitattal.

  Szemük fekete gödre mélyre tágult;
  az arcuk sápadt, s bőrük, mint silány zsák
  csontjukon, a csont formái után nyúlt.

  Nem szárította hajdan íly soványság
  Erysichtonnak sem csontig a bőrét,
  bár hiun hajtá enni bősz kivánság.

  S én gondolám magamban: “Im a dőrék,
  kik várát veszték szent Jeruzsalemnek,
  hol Mária fiába verte csőrét.”

  Gyöngyvesztett gyűrük gödrei a szemnek;
  ki minden arcban azt olvassa: OMO,
  itt jól láthatta alakját az M-nek.

  Ki gondolná, ha nem tudná, hogy omló
  víz csábjától, vagy alma illatától
  lehessen lélek gyötörve hasonló?

  S én is, mivel nem láthatám okát, oly
  csupa csont-bőrré hogy őket mi tette,
  nem térhettem magamhoz a csodától;

  mikor egyszerre szemét rám vetette
  feje mélyéből egy árny, s fölujongván:
  “Mily kegy engedte ezt nekem?” - rebegte.

  Nem ismertem föl arcán, csak a hangján:
  s amit elzárt az arc, azt fölnyitotta
  a hang, fülembe ismerősen zsongván.

  És ez a szikra újra fölszitotta
  az elváltozott ajk régi emlékét:
  Forese arca rejtezett alatta!

  “Ne nézzed” kért ő - “bőröm aszu kérgét,
  mely régi színét rejti most; ne nézzed
  árnyam husának sorvadt semmiségét:

  Magadról beszélj: mire szánt a Végzet?
  s milyen két lélek vezet erre? Kezdjed
  a szót, s ne szünj meg, csak mikor bevégzed!”

  “Arcod, melyet szemeim megkönyeztek,
  mikor meghaltál, most épannyi búra
  indít” - feleltem - “hogy ily húsa-vesztett.

  Az istenért, mi tépi és mi dúlja?
  úgy bámulok, ne várjad, hogy beszélek:
  ki szólna, míg ily kérdés gyötri-fúrja?”

  “Örök végzésből” - felelé a lélek -
  “itt titkos átok rejlik vízbe-lombba’:
  tagjaim attól ollyan ösztövérek.

  S mind, aki itten dalol sírva” - mondta -
  “mind, aki csak torkát szolgálja, míg él,
  így lesz itt újra szentté, éhbe-szomjba.

  Az édes alma illata s a híg ér,
  mely fája lombját öntözi sugárba,
  éhünk-szomjunk fölgyújtja, s enyhet ígér:

  és nem csak egyszer újul, körbe járva,
  kínunkra itt ez éh-szomj, kínra, mondom;
  mondhatnám inkább: üdvünknek javára,

  mert e szomj az, mely a Golgota-dombon
  vezette Krisztust, hogy majd mondja: »Éli«
  s megváltásunkért vért örömmel ontson.”

  És én: “Forese, hogy megszünve élni
  régi világodat jobbal cserélted,
  több idő nem tellt, mint alig öt évnyi.

  S ha erőd fogytát hamarabb elérted
  vétkezni többé, mint a kincses bánat
  óráját, mely az Úrral megbékéltet:

  hogy’ engedett már íly föl a Bocsánat?
  Azt hittem, hogy még odalenn talállak,
  ahol az évért év szedi a vámot.”

  Felelte: “Hogy már ily magassan állok,
  s itt szürcsölöm e kínok édes ürmét,
  Nellám könnye tevé, mely sohse fáradt,

  s imája, mely kivitte, hogy ne ülnék
  a Várakozás szikláján, de minden
  körön át hamar ide fölkerülnék.

  Ó, özvegyecském, társam, drága kincsem!
  annál jobban megnyeri az Urat
  az ő jósága, mert egy, s párja nincsen:

  mivel a szárd föld Barbagia alatt
  még mindig szemérmesebb asszonyában,
  mint a Barbagia, ahol ő maradt.

  Mit mondjak többet teneked, barátom?
  Látom az órát, melynek ez a mái
  óra nem lesz még régi óra, látom,

  mikor szószékről fogják prédikálni
  a rossz flórenci nőknek a tilalmat,
  keblük’ bimbóstul mutogatva járni.

  Mely barbár népnél kívánt külhatalmat,
  papi korbácsot, mely pogány hazába’,
  az ős parancs, hogy: »Tested eltakarjad!?«

  De ha e kacér népség igazába
  tudná, terítve hogy reá mily asztal
  vár: már a jajra nyitva volna szája.

  Mert ha látásom igaz-volta nem csal,
  előbb lesz bús, mint arca szőrös annak,
  akit ma még a csicsijja vigasztal.

  De ne rejtsd, testvér - kik közelbe vannak,
  mind, s nemcsak én már, bámul lesve, nézzed -
  ki vagy, hogy megtör rajtad az arany nap?”

  És én feleltem: “Ha visszaidézed,
  hogy’ éltünk együtt, én veled, s te vélem,
  az emléket ma is súlyosnak érzed.

  Ilyen életből vitt ki bölcs vezérem
  (ki ott megy), mikor nemrégibe tölten
  ragyogott annak húga át az éjen” –

  (és a Napra mutattam) - “vitt ki törten,
  valódi holtak éjén át, valódi
  húsban, mely most is őt követi bölcsen.

  Onnan e Hegyre hítt vigasztalódni,
  hol ti, kiket elgörbitett az élet,
  köröngtök; újra sudárrá tolódni!

  És addig mondja, hogy tovább kísérhet,
  míg nem találkozom Beatricével:
  ott el kell válnunk, úgy szól az Itélet.

  Vergiliusz az, aki így vezérel”, -
  (s mutattam) - “s véle láthatod az árnyat,
  ki miatt előbb mind ez az egész hely

  rengett, örülve, hogy feljebbre szállhat.”
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642788
Webáruház készítés