Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Dante: Isteni színjáték_EPUB

Dante: Isteni színjáték_EPUB
340 Ft

A mű igen összetett alkotás: alaptörténetét tekintve epikus munka, a főhős, Dante útját beszéli el a másvilágon, a Pokolban, a Purgatóriumban és a Paradicsomban, egészen addig, amíg a bűnös, megtévedt ember végül Isten színe elé jut. De hallatlan epikus gazdagság jellemzi a mű részleteit is. Dante a pokol bugyraiban, a purgatórium hegyén vagy a paradicsom fénylő köreiben járva is mindenütt ismerősökkel, ismerős történetek elmondóival találkozik. Rendre megjelennek a költeményben a középkori világtörténelem legnagyobb figurái, elbeszélik életüket, tragédiáikat vagy éppen megdicsőülésüket. Ezek a történetek azonban végtelenül drámaiak is. Alakjait, eseményeit a drámai konfliktusok, a nagy tragédiák formaszerkezetére emlékeztető módon csoportosítja. A híres nagy jelenetek (a fiait megevő Ugolinó vagy a bűnös szerelemben élő Paolo és Francesca stb.) szinte mindegyike önálló dráma, nem is beszélve az egész művet átfogó nagy metafizikai drámáról, az Úr és Lucifer küzdelméről, a pápaság és a császárság nagy párharcáról, az üdvösség és a kárhozat tragikus alternatíváiról. De teljességgel lírai is a Színjáték, hiszen egy lélek történetét mondja el, hatalmas életgyónásnak tekinthető, a megtisztulás, az Istenhez való emelkedés és az emberi fölé emelő nagy szerelem vallomásának. E három nagy réteg még mindig csak a töredékét teszi ki a nagy műnek, amely tulajdonképpen hatalmas világmodell. Belesűrítve mindaz, amit a középkor legnagyobb elméi művészetben, tudományban tudtak, éreztek. Summa jellegű alkotás, amely a legfinomabb művészettel, a legmagasabb rendű versbeszéd szavaival, nagyívű kompozíció teszi arányossá, minden ízében megszerkesztetté a költeményt. (Legeza Ilona)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  Jobb vágya győzve harcolt az enyémmel,
  hogy kedvem ellen is kedvébe járván
  szivacsom félig szárazon vivém el.

  Indultam, s indult vezetőm, a párkány
  szabad részén, a sziklához szorulva,
  mint a falcsipkéhez az őr a vártán,

  mert e nép, kinek itt csöppekbe hull a
  szemén a bűn, mely földön oly hatalmas,
  a külső részt telefeküdte túlra.

  Aj, átkozott légy, ősi szukafarkas,
  ki éhesebben vágysz, mint minden állat,
  hogy mindeniknél több prédát csikarhass!

  Ó, Egek, mikből gondoljuk, hogy árad
  emberi sorsok minden érverése:
  mikor jön, ki e vadat űzni szálland?

  Gyér volt, és lassu, lábunk lépdelése;
  s az árnyba néztem, mivel szörnyü volt ott
  a szenvedők sirása, mellverése.

  S nem messze egy hang: “Mária, te boldog!” -
  véletlen épen előttünk nyöszörge,
  és mint vajúdó asszony, úgy sikoltott.

  S ezt sírta: “Szent Szűz! inségtől gyötörve
  éltél, mutatja nyomorod tanyája,
  hol megszületett méhednek gyümölcse.”

  S: “Jó Fabricius!” - tolda még reája -
  “inkább szegénység erényét kerested.
  mint kincset, melynek vétek volna ára!”

  E szavak engem érdekelni kezdtek
  s közelebb mentem; hogy lássam a lelket,
  kinek ajkárul elibénk repestek.

  Még Miklós tékozlásáról is ejtett
  pár szót a hang, hogy a becstelen élet
  karjából három hajadont kifejtett.

  “Szólj szent szavaknak kiáltója, lélek,
  ki vagy? és mérthogy ez áldva-nevezni
  méltó szenteket egymagad dicséred?

  Szólj, fáradságod nem fog kárba veszni:
  megjutalmazlak egykor, visszatérve
  a kurta földi útat befejezni.”

  “Elmondom” - szólt - “nem jutalmat remélve,
  hanem mivel e szent utat taposva
  ily kivételes kegyben látlak - élve!

  Az én magvamból nőtt ki ama rossz fa,
  mely oly sötét árnyat vet a keresztény
  földre, hogy jó termést csak gyéren hoz ma.

  De ha - Douai, Lille, Gent s Bruges harcba kezdvén, -
  van mód bosszúra: nem fog késni - s Attul,
  ki mindent ítél, esdve kérem ezt én.

  Capet Hugónak hívtak engem ott túl:
  s Lajosok és Fülöpök atyja lettem,
  kik trónon ültek, frank uralkodókul.

  Egy párisi mészárostól születtem,
  mikor kihaltak a régi királyok
  kivéve egyet, (kit zárdába tettem)

  s láttam, hogy a kormányon magam állok,
  s új szerzeményre annyi volt a módom,
  s annyi hivem, ki értem síkra szállott,

  hogy ím az özvegy koronát utódom
  fejére tettem, akitől eredt szent
  csontok sora, hogy mindmáig huzódjon.

  Míg nagy provánszi hozománya nem kent
  szégyent fajomra, s bűnbe nem sodorta,
  jót sem, de rosszat sem tett tűrhetetlent:

  de ottan már hazudva és tiporva
  szerzett vagyont; és aztán, vezeklésül
  Normanhont, Pontit s Gaszkonyt elrabolta.

  Károly Itáliában - vezeklésül
  szegény Konrádint föláldozta; s aztán
  Tamást az égbe küldte - vezeklésül.

  Látom az időt, s messze sincsen az tán,
  hogy egy uj Károly jő francia honból,
  magát s népét valóban megmutatván.

  Egyedül jő, és fegyver nélkül rombol,
  csak a Judás lándzsáját hozva, mellyel
  Firenze gyomrát fölhasítva tombol.

  Nem föld, de szégyen lesz, amit igy elnyer,
  annál nagyobb szégyen a jók szemében,
  mennél kevésbbé gondol ő ilyennel.

  Egy másik Károlyt hajó-rabja-képen
  látok, saját lányára alkudozva,
  mint rableányra a kalózok épen.

  Ó, rút fukarság, míly nagyobb gonoszra
  vihetsz még, aki fajom úgy befontad,
  hogy önnön húsát oltárodra hozza?!

  S hogy mindez ne is tűnjék borzalomnak,
  látom Alagniát - sőt, helyettesében,
  Krisztust is, foglyául a liliomnak.

  Látom, ujra gunyolják, szörnyüképen,
  az ecetet s epét ajkára tolják,
  s élő latrok közt őt ölik meg épen.

  Látom az új Pilátust - semmi korlát
  vérszomjának; s a templomba viendi,
  törvény ellen, a kapzsiság-vitorlát.

  Ó, Uram Isten, melyik hír jelenti
  már a boszút, amely haragod csitítván
  lelkem békéjét újra megteremti?

  Mit a Szentlélek jegyesére hitvány
  dalt énekeltem, mely felém terelte
  szemed, kiváncsiságod lángra szítván:

  csak addig árad ajkainkrul szerte,
  amíg a nap tart; de ha besötétül,
  más hangon szól az ének, más szövegre.

  Akkor Pygmalionnak esetérül
  zendül a dal, hogy aranyért epedve
  rablásba hull, és gyilkolásba szédül;

  a kapzsi Mídás kínját sem feledve,
  hogy vágyai balul teljesedének,
  amit ma is mesélnek még nevetve;

  bolond Ákámról is beszél az ének
  és zsákmányáról, melyért szinte máig
  üldözi még haragja Józsuének;

  még Zaffirát és férjét éri vád itt;
  s a patát, mely Heliodort gyötörte,
  zengi a hegy; s visszhangozza csucsáig

  Polymnestort, ki Polydort megölte;
  majd végre: »Crassus, mondjad az aranynak
  izét, amellyel szájad lyukja töltve!«

  És halkul ennek, emelkedik annak
  olykor a hangja, amint, szíve hajtván,
  vágyai halkulnak vagy fölsuhannak.

  Igy az imént sem csak egymagam ajkán
  szólt a nappali dal sem; csakhogy itt
  közel nem zengte más oly hangosan tán.”

  S már a szólótól lábunk messze vitt;
  s amint erőm engedte, törekedtem
  legyőzni az ut nehézségeit:

  midőn hallám, hogy megremeg felettem
  a Hegy, minthogyha leesőbe lenne;
  s mintegy halál fagyától, megmeredtem.

  Szörnyűbben Délos szigete se renge,
  mikor Latóna rajta rakta fészkét,
  hogy az Ég Két Szemét megszülje benne.

  S egy riadás a hegynek minden részét
  bezengte úgy, hogy Költőm így vigasztalt.
  “Hol én vezetlek, mért fog el a kétség?”

  “Gloria in excelsis” - így magasztalt
  Istent a hang, amint jobban kivettem
  a riadásban lobogó magas dalt.

  Mi mozdulatlan vártuk s meglepetten
  - mint akik első hallgatói voltak,
  a pásztorok - mig a dal tovarebben.

  Majd lábaink tovább zarándokoltak
  szent útjukon, nézvén a heverőket,
  kiknek már újra könnyeik omoltak.

  A kíváncsiság annyira elővett,
  az átélt rejtélynek nem lelve nyitját,
  mint soha eddig (ha se csal, se téved

  szegény emlékem) - de kérdeni titkát
  nem merték ajkaim, s bár nézelődve
  lesték, kilesni szemeim se birták;
  s tovább mentem, habozva és tünődve.

  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642795
Webáruház készítés