Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Csiky Gergely: A vasember_EPUB

Csiky Gergely: A vasember_EPUB
340 Ft

Csiky Gergely: A vasember

E-könyv EPUB kiadásban

 • Csiky Gergely: A vasember EPUB

  Részlet az e-Könyvből:

  Hatodik jelenet.
  BÁRDI, majd ANNA.
  BÁRDI (legnagyobb indulattal a csengetyűhöz siet, hevesen megüti, egy inas belép s állva marad az ajtóban, mialatt Bárdi az iróasztalhoz ülve, gyorsan néhány sort ir. A levelet összehajtva és leragasztva fölkel, s az inashoz megy vele):
  Siess... vagy még jobb lesz, ülj kocsiba,
  S vidd rögtön ezt a levelet, hová
  A címe szól. Vigyázz! El ne hibázd,
  Csupán a bárónő kezébe add. (Az inas el.)
  Ugy!... Megtörtént... Nincs többé visszalépés...
  Fegyvert adott a véletlen kezembe. -
  Nem én kovácsolám, nincs benne részem -
  Miért ne használhatnám becsülettel?
  A becsület kivánja, hogy a bűnös
  Ne lássa hasznát bűnének soha...
  ANNA (jő egy oldalajtón):
  Én hitvesed vagyok...
  BÁRDI
  Mit kémkedel?
  ANNA
  Tudod, hogy nem szokásom. Fiamat
  Látám e házba lépni, s azt hivém,
  Még itt találom.
  BÁRDI
  Nincs itt... jó helyen van...
  Látod, hogy nincs itt... Mit bámulsz reám?
  Talán bizony látsz rajtam valamit?
  ANNA
  Azt látom, hogy rendkívül izgatott vagy...
  Mi bánatod van? Szólj! oszd meg velem.
  BÁRDI
  Megosszam? Mit? Tán titkokat szeretnél
  Kitudni? Semmi titkom, rejtegetni
  Valóm nincs... Tiszta, nyilt könyv életem...
  De ilyen mind az asszony: mindenütt
  Csak titkot, bűnt lát... Menj, menj! hagyj magamra,
  S ne hallgatózzál, bárki jő ide.
  ANNA
  Nyugodt lehetsz, nem szoktam hallgatózni. (El.)
  BÁRDI (magában)
  Mily gúnyosan szólt! Mintha megvetés
  Lett volna arcán... Sejt tán valamit?
  Tán meglesett? Az asszony mind kiváncsi...
  (Kitárja az ajtót s kitekint.)
  Nincs itt... Őrült vagyok valóban... Mindenütt
  Gyanút lát e gyanakvó szem... Miért?
  Hát nem helyes, jogos, amit teszek?
  (Lassan az iróasztalhoz megy s reá teszi kezét.)
  Megsemmisíthetem még apja szégyenét.
  (Kivül csengetés. Bárdi összerázkódik.)
  Nem! Végzetem határozott... Késre megy
  A harc közöttünk... Lássuk hát, ki győz?

  Hetedik jelenet.
  BÁRDI, EDITH.
  EDITH
  Épen most vettem levelét, uram.
  Azt írja, hogy atyám becsülete,
  Nevünk jó híre, éltünk sorsa függ
  Találkozásunktól. Hivék szavának,
  S megtettem, mit különben sohasem
  Tennék meg: ujra házában vagyok,
  Szemébe nézek és várom szavát.
  BÁRDI
  Ugy van kisasszony... köszönöm, hogy eljött...
  Nagy bajt hárít el mindnyájunk felől...
  Azaz felőlem nem... csak atyja van
  Kérdésben és nevének szégyene...
  Igen... kimondtam... annál maradok...
  De mielőtt az éles kést szivére
  Illeszteném: kisértsük meg, talán
  Megegyezhetnénk szép szerével is.
  Ismétlem hát, mit egy hónapja kértem:
  Vessen véget fiam reményinek,
  S fogadja el azonnal Várhelyi
  Kezét...
  EDITH
  E kérésére már feleltem,
  És nincs okom megváltoztatni most:
  Én szeretem fiát és mindörökre
  Fogom szeretni, de csak úgy leszek
  Nejévé, ha eldobja kincseit
  És megtagadja apjának nevét.
  Máskép kezét el nem fogadhatom.
  BÁRDI
  Nagyon jó! Ismét úgy forditja, mintha
  Én kérném meg s ő adna kosarat.
  Szépen tud a szavakkal játszani;
  De most az egyszer jobb lesz abba hagyni
  A játékot.
  EDITH
  Nem játszom. Komolyan
  Beszélek, hígye el. Szerelmemért
  Képes vagyok feledni rangomat,
  Hogy elfogadjam férjeműl fiát;
  De arra képes nem leszek soha,
  Hogy önt fogadjam el atyám gyanánt
  S az ön nevét viseljem valaha.
  BÁRDI
  Hah! ez volt hátra! Félre hát kimélet!
  Nem kell az én nevem, becsűletes
  Nevem! S szemembe vágja ezt? Ön... Ön...
  A hamisító lánya!
  EDITH
  Hazudik!
  BÁRDI
  Hazudni nem szokásom... Ime nézze...
  (Kiveszi a váltót a fiókból és kiterjeszti az asztalon.)
  A váltó itt van... látja... nézze meg jól...
  Itt atyjának neve... tán ismeri
  Irását... itt a két név, hamisitva...
  EDITH (reszketve, elhaló hangon):
  Hazugság...
  BÁRDI (kiveszi a levelet)
  Nem hazugság. Nézze itt
  E levelet... irását ismeri...
  Szentgáli irta... nézze... a hamis
  Váltót bevallja s pénzért könyörög...
  Csak nézze meg, ne mondja, hogy hazudtam...
  A váltó holnap jár le... s majd a többi
  A vizsgáló birónak dolga lesz...
  A nagy név, a fényes név, a nemes név,
  Melyet föl nem cserélne az enyémmel,
  A törvényszék előtt lesz... Nos, kisasszony,
  Hát nem cserél?
  EDITH (megtörve az iróasztal előtti székre roskad, arcát kezeibe temetve. Szünet után tompán, mintegy megdermedve):
  Parancsoljon velem.
  BÁRDI (lecsillapulva egy gyors pillantást vet Edithre, majd durcás szégyenlőséggel elhúzódik mellőle, mindíg kezében tartva a váltót):
  Nem volt szándékom felhasználni ezt...
  Ön kényszerített... Fiamért teszem...
  EDITH
  Győzött... Nincs több szavam... Várom parancsát...
  BÁRDI
  E váltó ára Várhelyi keze.
  EDITH
  Amint kivánja.
  BÁRDI
  És minél előbb
  Az esküvő.
  EDITH
  Jó.
  BÁRDI
  Hívjam Várhelyit?
  EDITH
  Jó.
  BÁRDI
  Vagy talán ön ir pár sort neki?
  EDITH (tollat vesz kezébe)
  Mit irjak?
  BÁRDI
  Várjon egy kissé s pihenjen.
  Nagyon sápadt s még reszket a keze.
  EDITH (tollát a tintába mártva)
  Mit irjak?
  BÁRDI
  No, mi ilyenkor szokás.
  Például: -
  "Kedves Várhelyi! Meggondoltam a dolgot,
  Epedve várom. Jőjjön minél előbb."
  EDITH (Bárdi szavai után irva, kezébe adja a papirt):
  Megvan.
  BÁRDI
  Nagyon jó. Most még a nevét.
  EDITH (aláirva nevét)
  Megvan.
  BÁRDI (összehajtva a levelet)
  Elküldhetem tüstént?
  EDITH
  Amint
  Tetszik.
  BÁRDI
  Nem izgatott már?
  EDITH
  Nem vagyok.
  BÁRDI (csenget)
  Essünk hát rajta át minél előbb.
  (A belépő inashoz.)
  A fogadó teremben Várhelyi
  Urnak kezébe add e levelet,
  S mondd, e szobában várunk rá. Siess!
  (Inas el. Bárdi lassan Edith felé megy.)
  Igéri, hogy nejévé lesz?
  EDITH
  Igérem.
  BÁRDI
  Kezet rá. (Edith felé nyujtja kezét.)
  EDITH (maga elé nézve, nem fogadja el Bárdi kezét):
  Megtartom szavamat.
  BÁRDI
  No jó... Igy is jó... Megbizom szavában...
  Tudom, hogy abban bátran bizhatom...
  Im lássa, mint megbízom...
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644140
Webáruház készítés