Új jelszó kérése
Termék részletek


Aszlányi Károly: Özöngáz_EPUB

Aszlányi Károly: Özöngáz_EPUB
540 Ft

Az "Özöngáz" és az özönvíz szavak közti áthallás nem véletlen. Aszlányi Károly tudatosan választotta címéül ennek a regényének, amely a ZU3 gázról szól, mely alkalmas lehet arra, hogy hadi bevetésével kitörjön a világbéke. Háborúval világbékét? Vad ellentmondásnak tűnik, mint ahogy vadak a gáz alkalmazásának következményei is. Aztán: hogyan tovább? Aszlányi tollában és fanyar humorában bízhatunk: meglepő fordulatokon keresztül érjük el a végkifejletet és ismerjük meg Aszlányi vízióját az emberről, jövőnkől. Sokáig emlékezetes olvasmány marad... (a Kiadó)

eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet az eKönyvből:

  Philippe Brandan íróasztalánál ült. Arcán idegen, meglepő, édesbús kifejezés ült és egy előtte heverő papírlapra göndörhajú gyermekfejeket rajzolt. Felnézett és szelíd mosollyal üdvözölte Bert Denvert.
  – Phil, - kiáltotta az újonnan érkezett, - te, öregem, itt valami gázszag van.
  – Ugyan - legyintett a mérnök. - Ülj le, valamit mondanom kell neked.
  – De, pajtás, - tiltakozott Denver, - az ördög vigyen el, a végén tényleg megőrültél?! Kiengeded a büdös hadigázokat és megmérgezed legjobb barátodat?!
  – Csak nem képzeled - mondta enyhe tiltakozással Brandan. - Ülj le egész nyugodtan. Meg kell, hogy hallgass engem, nem is tudom, hogy kezdjem el?!
  – Add úri becsületszavadat, - kiáltotta Bert Denver, - valamint esküdj meg, hogy nem vagy őrült.
  – Nem vagyok, - rázta a fejét Brandan - majd te is megérted mindjárt, miről van szó. De hallgass végig, ne szakíts félbe kissé bágyadt vagyok, nehezemre esik a beszéd. Leg-szívesebben hallgatnék, lehorgasztott fejjel, ítéletnapig. Figyelj ide. Azt tudod, hogy mostanában egy új, borzalmas erejű hadigáz előállításával foglalkoztam. Ma is ilyenirányú kísérletekkel töltöttem a délutánt, amikor különös felfedezést tettem. Az említett hadigáz, amelyet ZU3-gáznak neveznek...
  – Miért? - kérdezte Denver, hogy próbára tegye barátja beszámíthatóságát. De Brandan rezignáltan, szinte szentimentálisan felelt:
  – Magam sem tudom, miért... Ez a gáz, miközben újabb és újabb változtatásokat eszközöltem rajta, abban a pillanatban, amikor már tökéletesnek hittem: hirtelen elvesztette hatását. Ahelyett, hogy megölte volna a kísérleti állatokat, valami látszólag ártalmatlan, érthetetlen hatást tett rájuk. Szegénykék, - mondta a mérnök, hirtelen ellágyulással.
  – Nem értem, - kiáltott Denver, - hova tűnt a temperamentumod, erélyed, pulykatermészeted? Mi történt veled?! Olyan bánatosan nézel, mint egy öreg bacillus a mikroszkop alatt.
  – Édes fiam, hallgass végig, - könyörgött Brandan. De Bert Denver energikus karmozdulattal újra félbeszakította:
  – Elég volt! Én határozottan érzek valami gázszagot.
  – Ne törődj vele, - csitította a mérnök. Rosszul esett neki, hogy barátja ennyire türelmetlen és kötekedő. - Ez az új gáz, - mondta megnyugtatóan. De Bert Denver felfortyant:
  – Miféle új gáz? Meg akarsz mérgezni?! - Nagyot szippantott az édes-súlyos, idegen szagból és kissé elkomorodva mondta:
  – Igazán nem adtam rá okot, hogy ártalmamra légy. Ellenséged vagyok-e? Bántottalak valamikor?! Vagy elszerettem a feleségedet?
  Brandan ingadozó mozdulattal felállt és ünnepélyesen mondta:
  – Igazán, fáj nekem, hogy ilyen gondolataid vannak. Tulajdonképpen meg kellett volna hallgatnod engem, mielőtt ítélsz.
  – Én nem ítélek, - mondta Denver valami könnyű, elegáns bánattal. - Tévedsz, ha azt hiszed, hogy én ítélek. De itt valami gázszag van... érzem... Phil, édes, öreg orgonista, nem akarsz megmérgezni véletlenül?! Talán magad se tudod. Csak kérdezem, - tette hozzá engesztelően.
  Csönd volt. Brandan szelíden, szinte eszelős szelídséggel mosolygott barátjára, aki lehajtotta fejét és váratlanul elkomorodott. Hol elpirult, hol elsápadt, úgy érezte, hogy szíve mint valami kemény marok szorításában összeszorul, fáj - és ez a fájdalom egészen új és különös érzés, - majdnem jóleső érzés volt.

  Kis idő multán Bert Denver úgy érezte, hogy újjászületett. Megesküdött, Brandant hívta tanuul, hogy új, szebb, jobb életet fog élni és hogy közbeszólás nélkül végig fogja hallgatni a mérnök mondanivalóját.
  – Ott hagytam el, - folytatta Brandan, - hogy a gáz nem működött, - nem ölte meg az állatokat. Hozzáteszem: szerencsére. Természetesen tudni akartam, hogy mi a helyzet és magam is beszívtam a gázt. Elmondom a hatását, a magamon tapasztalt tüneteket: és te ellenőrízheted, hogy rád is pontosan ilyen hatást tett-e?! Elsősorban édes, átható, nehéz szagot éreztem, amit önkéntelenül mélyen és mohón szívtam magamba. Lassan elbágyadtam és különös, mély szelídség fogott el: nem a kultúrember finnyás, dekadens szelídsége, hanem valami, az egész idegrendszert hatalmába kerítő ős-szelídség.
  – Pontosan így vagyok vele, - állapította meg Denver.
  – Később már nem éreztem a gáz szagát, semlegessé vált. De a szívem, mintha valami kemény marok szorítaná össze, szinte görcsökben vonaglott: a szeretet és jóság görcseiben.
  Brandan fáradtan dőlt hátra, felsóhajtott.
  – És, - suttogta Denver, - mi a magyarázata mindennek?!
  – Egyszerű, - felelte Brandan, - mint ahogy van könnyeztető-, csiklandó-, nevettető- és viszketőgáz, úgy lehet más, ezerféle hatású, ezeken kívül. Ez a gáz, úgylátszik, a központi idegrendszerre hat. Barátom: én feltaláltam a mesterséges jóság erőszakkal szelidítő szerét, feltaláltam a békegázt, a világbékét: talán paradicsomi állapotok következnek ezután a Földön!
  – No-no! - intette mérsékletre Denver, akiben még maradt némi szkepszis, - és a kormány?
  – A kormány ujjongani fog! Beláthatatlan hatású lehet ez a csodaszer: talán Népszövetség és konferenciák és békéltető eljárások nélkül is fenn lehet majd tartani a nemzetek közötti békét! Talán eljön az idő, amikor a gyönge fog győzni, amikor az fizet, akinek van miből és amikor annak lesz igaza, akinek igaza van! Amikor a kis államnak épp annyi joga lesz, mint a nagy államnak. De nem untatlak? - kérdezte gyöngéden. Bert Denver a fejét rázta:
  – Ellenkezőleg, - mondta - nagyon érdekes dolgokat mondasz. Csak félek, hogy csalódni fogsz.
  – Miért?! - kérdezte Brandan. De barátja csak leverten bólogatott és sötét melankóliával hangjában mondta:
  – Magam sem tudom, miért... Nem, azt sem tudom, mi van velem... mintha álmodnék vagy ilyesféle.
  Azzal felállt, hogy bensőséges búcsút vegyen barátjától. De olyan fáradt volt, hogy alig tudott levánszorogni a lépcsőn. Kétoldalt sötéten, nyulós foltokként meredtek elébe a telkek. Este volt már. Valahol villamos csilingelt: a szél ideért, inkább csend volt már, mint lárma. Csak egy-egy vonatfütty sírt melankólikusan, mintha valami éteri szakszofónos szólója lenne.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9786155295515
Webáruház készítés