Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


dr. Szimon Ildikó Önmagunk személyiségfejlesztése MOBI ekönyv

dr. Szimon Ildikó Önmagunk személyiségfejlesztése MOBI ekönyv

A gondolkodásformáló e-távkonzultáció az elérhető legkényelmesebb, bárki életritmusához, időbeosztásához maximálisan alkalmazkodó személyiségfejlesztési lehetőség. Jellegéből adódóan nem taglalja a személyiségfejlesztés minden tárgykörét, nem vonultatja fel az eszközök teljes tárházát, és nem hatol az egyes témák végtelen mélységébe, mindez nem is célja. Komplexitása a módszer szintetizáló volta (a keleti gondolkodásmód ötvözése a nyugati ember szemléletével) és felépítése (az egyéntől halad a Mindenség dimenziójáig) egységében rejlik. A személyiségfejlődés egész életen át tartó folyamatában erőt nyújt elindulni a tudatos önfejlesztés egyik útján. A társalgás nem szemtől szembe zajlik mentor és mentorált között, a pártfogolt mégis a folyamat egésze alatt maradéktalan figyelemben és támogatásban részesül. Hogy miként lehetséges mindez?
A fejlesztő képzés 10 egymásra épülő modulból áll.

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Azoknak az embereknek, akik nagyokká lettek, akik kiemelkednek a történelem folyamából, akikre az emberiség tisztelettel és áhítattal néz fel, sajátja, hogy nagy bizalommal tekintenek a sors segítő erőire, az emberiség magasabb hivatására, embertársaik jóra születettségére és önmaguk feladatára. Ez a bizalom mozgató erejük, gondolataik, szavaik, tetteik és felemelkedésük rugója. Ez a bizalom ad nekik erőt munkájukhoz és értelmet áldozatuknak. A történelmet pozitív irányba befolyásoló és az emberiséget felfelé irányító emberek az örökké és feltétel nélkül mélyen bízók.
  Ha úgy tekintünk minden egyes emberre, mint a világ rejtélyére, akkor ki tudunk bontakoztatni magunkban olyan érzéseket, amelyek a bizalmat a lélek legmélyéről merítik és árasztják az ismeretlen felé. E nélkül nem sikerülhet utat találnunk a másik emberhez, és erre a bizalomra tudjuk építeni társadalmi életünket is. Ne engedjük, hogy korábbi élményeink, tapasztalataink megfosszanak bennünket az állandó nyitottságtól és a kételkedést erősítsék bensőnkben. Maradjunk mindazzal szemben fogékonyak, amivel kapcsolatba kerülünk, és bízzunk abban, ha valamilyen szándékunk van, az meg tud és meg is fog valósulni. Akár a százszoros sikertelenség se térítsen el elhatározásunktól, mert a bizalom, hegyeket tud elmozdítani, és legyőzheti a csüggedtséget.
  Visszatérve a Mindenséghez: nemcsak az ember van hát bizalommal a Mindenség iránt, hanem a Mindenség is irántunk. A Mindenség bizodalma irányunkban ősbizalom. Ennek a megelőlegezett, teremtő bizalomnak kicsit homályos és bizonytalanul rezgő visszatükröződése a mi emberi bizalmunk.
  Cél nélkül nem teremtődik semmilyen létforma. Az a tény, hogy az emberekben él a lelkiismeret szava, és megvan bennünk a vágy soha ki nem hunyó lángja valami szebb, boldogabb, jobb és nemesebb iránt, az örök bizonyítéka annak, hogy az ember igenis tudatában van annak, hogy valami magasabbra hivatott, és ennek megvalósítása céljából a Mindenség bizalommal és várakozással viseltetik iránta. Hiszen, ha nem viseltetnének eleve bizalommal irántunk, nem teremtődtünk volna meg és nem tartanának fenn minket létünkben.
  De megteremtődtünk és mindennek dacára még
  létezünk... Mi mást tehetnénk, mint hogy viszonozzuk e leírhatatlan mélységű és erejű bizalmat? Az ősbizalom zsigerünkig belénk vésődött: képtelenek vagyunk bizalom nélkül létezni, hiányában darabjainkra hullunk. Próbáljuk hát meg az élet jelenségeivel, lényeivel szemben kialakítani elfogulatlanságunkat, és e bizalom vezesse tetteinket! Bármi is történik, bízzunk benne, hogy annak jelentősége, üzenete van, még ha e felismeréshez nehéz, fájdalmas, és nagyfokú elfogadás is szükséges!
  Abban ne reménykedjünk, hogy valaha is fel tudjuk mérni az egész Mindenséget, és megértünk minden jelenséget. Ramana Maharishi jógi találóan mutat rá, hogy ez miért is képtelenség. A dolgok ugyanis a szellem teremtményei. Olyan, mintha valaki a saját árnyéka fejére akarna taposni: ahogy maga továbblép, úgy mozdul arrébb az árnyék feje is. De a boldogság állapota, a kreativitásban, az élet megélésében fokozódó kiteljesedés és életöröm bárki számára megtapasztalható.
  A világ végtelen lehetőséggel ajándékoz meg bennünket, ne szabjunk magunknak határokat!
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789634740155
Webáruház készítés