Új jelszó kérése
Termék részletek


Vörösmarty Mihály: A Délsziget_MOBI

Vörösmarty Mihály: A Délsziget_MOBI
340 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  Most neki bátorodott, s ellenségére lesujtá
  A súlyos buzogányt; szédülve ledőlt ez azonnal
  S hosszan, erő nélkül leterült a síri magányban.
  Akkor alá ugrott győzője, nyakába vetette
  Nyers ihszalag kötelét, kihuzá a hurkon az űrből
  S vitte tanyája felé. Megszűnt szédülni azonban
  S ellenkezni akart a sírfi; de kötve nyakánál
  Fogva huzá őt a gyermek, nem tudva kegyelmet.
  Nem maga jött pedig, útja felén egy anyátlan oroszlán
  Látva dicsőségét, leve kísérője nyomának,
  És a nem siető rabnak mardosta bokáit.
  Mely jól jött, mi kívánt történet az ormok urának!
  Egy kedves helye volt a halom, álma halma gyakortább
  A csend éjjelein. Maga állt az róna mezőben
  Villámtól menten, s zivatartól megnem üvöltve
  Fennyen emelkedvén egy idős tölgy déli tövében,
  Domború zöld tetejét futamó árnyékival őrzé.
  Itt az örök tenger moraját, harsogva leomló
  Hegyvizeket kellő vegyületben hallani. Távol
  Látszanak innen azok, s a szem játékai rajtok.
  A patak is, mely nem tova fut, csörgése zajával
  Lombsuhogásba ha lel, s tündérálomra vet ágyat.
  Dél vala, s a gyermek fáradtan jött ide most is
  Új két társaival. Veszedelmes rabja fatőhöz
  Kötve alant állott, maga fenn ült, s a kis oroszlánt
  Könnyű szelídséggel simogatván csalta magához,
  És aludott, lankadt testét hamar érte nyugalma,
  S ezt hamar érte csapás. Minek aiszod el a napot? így szólt
  A komor éj s felhozta setét országa hatalmát
  Küzdeni a nappal. Minek aiszod el a delet? így szólt
  A dühödő éhség. Hova léssz munkátlan eszeddel?
  Szólt a fergeteg és elment harsogva fölötte,
  Háromszor dördült, s föl nem kelthette az ég is.
  Csend lön azonközben, s a gyermek aludta veszélyét.
  Hév szellő jőve távolból, s egy hű szeretőnek
  Hordta sóhajtását. Fáradtan elére az egykor
  Szépéhez; de hideg kebelétől visszaveretvén
  A nagy tengerben bujdosva kereste halálát;
  Most ide lengedezett, s szomorún a síphoz, ütődvén,
  Annak torkolatán elhalt a gyenge sóhajtás,
  Tüstént megcsendült a síp, nem gyilkos erővel,
  Lassudan és gyengén csendüle meg a szerelemnek
  Lágy epedéseivel híván a gyenge leánykát,
  S eljőve az mosolyogva, nem is kísérve vadaktól,
  Szép maga jött el most; de Halál karjába kerülvén
  A dombnál ragyogó lelkét oda vesztve rogyott le.
  Őt a durva Halálfi midőn rontotta, kegyetlen
  Kő szive megmozdúlt hangos kopogásra, mosolyga,
  Mint lehetett, s lelkét nagy örömmel nézte kezében,
  S nézte szelíd álmát, mert csak szendergeni látszott,
  Még csak alig szűnvén pihegő kebelének ütése.
  Kellemesen nyugodott mint egy kis habhalom, elmúlt
  Fergetegek partján, meg sem ringatva szelektől.
  A kis oroszlán ezt békén nem nézte: hatalmas
  Ordítással ütött a sírok gyilkos urára,
  S fojtogató kezeit szilajon kapkodta fogával.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633988046
Webáruház készítés