Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Szigligeti Ede: Szökött katona_MOBI

Szigligeti Ede: Szökött katona_MOBI
390 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  KORPÁDINÉ
  (a konyhaajtót belülről felnyitja, reggeli pongyolában) Négy óra! (Ásít.) Boldogult uramról álmodtam - eső lesz... A macska megint kikaparta a tüzet - (kilép), ha Kristóf nincs házamon, bizonyosan elégünk. (Megkerüli az udvart.) Ahol ni, a palánkból megint elloptak három deszkát; de már rálesetek... (A kovácsműhelyig jut s benéz.) Meggondoltam - hortyognak, pedig mindjárt hasokra süt a nap. Várjatok, gazkölykök! (Bement.)
  PISTA
  (belül) Jaj!
  KORPÁDINÉ
  Ki, csak ki! (Pistát, Jancsit üstökeiknél fogva húzza.)

  HARMADIK JELENET
  Korpádiné, Pista, Jancsi
  PISTA
  Mesterné asszonyom, az üstököm!
  JANCSI
  (még álmában) Pista, azt mondom, ne cibálj, vagy rúgok!
  KORPÁDINÉ
  (megrázza) Majd kiverem az álmot fejeitekből!
  JANCSI
  (felébred) Jaj - a mesterné!
  KORPÁDINÉ
  Dologra! A lovakat vakarni!
  JANCSI, PISTA
  (szemeiket dörzsölve, egymásnak mennek) Értem. (Egymáshoz:) Ostoba!
  KORPÁDINÉ
  Ki van suvikszolva a Lajos istiblije?
  JANCSI
  Ki.
  KORPÁDINÉ
  Hol van Gergely?
  PISTA
  Nem tom én.
  KORPÁDINÉ
  Az is afféle jó madár... Egy, kettő, három! - amint mondottam. (A fiúk ismét egymásba ütköznek, egymást oldalba bökik. Korpádiné morogva a konyhába megy. Jancsi a kút mellé, Pista az asztal mellé ül, s elalusznak.)

  NEGYEDIK JELENET
  Gergely, előbbiek
  GERGELY
  (a léckapun jő, kezeiben mezei virágokból bokréta)
  Amott a hegyek lábában,
  A kősziklák oldalában,
  Ott sírok én mindszüntelen,
  Ahol senki sincsen jelen.
  Az ég alatt a föld színén,
  Nincsen olyan árva, mint én,
  Sirat engem a madár is,
  Lehajlik értem az ág is.
  (Megnézi kormos ingét s kezét, mosolyogva.)
  Édesanyám, adj inget rám,
  Csupa szennyes ingem, arcám,
  Az a pöröly bepiszkolta,
  Ejnye, kutya kocogtatta!
  (Ismét siralmasan:)
  Nem átkozlak, nem szokásom,
  De sok sűrű sóhajtásom,
  Felhat a magas egekre,
  Mind te felelsz meg ezekre.
  (Meglátja az inasokat.) Nézd csak, az álomtuskók... Anyám alkalmasint felköltötte, s újra elaludtak!... Talpra állítom, különben lesz haddelhadd. - Pista te!
  PISTA
  Mesterné!... Ah, Gergely bácsi!
  GERGELY
  Csitt, mosd meg szemeidet. - Jancsi te! - no, ne horkolj. (A vederbe nyúl, szemébe vizet fecskendez.) Rossz fiú, tudod, hogy anyám megnadrágol. Mozogjatok!
  PISTA
  Tudom már - vakarni. (El.)
  JANCSI
  Tudom már - suviksz. (El.)
  GERGELY
  Gyermeknek álom: engem mintha darázs csípne, nincs nyugtom; mert -
  A szerelem dárdája
  Szivemet általjárta! -
  A világon legszebb név ez: Julcsa! Hiába, Kati, Mári, Sári - egyik sem oly szép; de Julcsa! Julcsa!... az angyalokat is mind Julcsának hívják. Még alszik. Óh, ha láthatnám! (Az ablakhoz megy.) Az ablakon nincs függöny; de ah (benéz):
  Ott fekszik alva,
  Csak fehér karja
  Van kitakarva
  Az anyám! (Eloson az ablaktól.)

  ÖTÖDIK JELENET
  Korpádiné (a konyhából egy szakasztó kosárral), Gergely
  KORPÁDINÉ
  Mit ólálkodol itt?
  GERGELY
  Én nem...
  KORPÁDINÉ
  Most kell kibújni az ágyból?
  GERGELY
  Már a mezőn is voltam.
  KORPÁDINÉ
  S mért nem a pörölynél?
  GERGELY
  De ha nincs munka.
  KORPÁDINÉ
  Csinálj patkószegeket.
  GERGELY
  De ha nincs vas.
  KORPÁDINÉ
  Hát a szőlőben nincs munka?
  GERGELY
  Tegnap elvégeztem a kötést.
  KORPÁDINÉ
  (félre) Ma éppen nem találok gáncsolni valót. - Fogd, szórd az aprómarhának; aztán fogd be a lovakat, s hozd haza a lisztet a malomból.
  GERGELY
  Mindent örömest, csak ne bosszankodjék -
  KORPÁDINÉ
  No bizony! Ha ezeket az úrfiakat nem hagyjuk délig nyújtózni - mindjárt haragszunk, mindjárt felhúzzuk az orrt -
  GERGELY
  Igen, de Lajos öcsém néha délig is alszik, s anyám mégsem pirongatja: engem pedig, ki kovács, gazda, vincellér, kocsis, favágó -
  KORPÁDINÉ
  Kukta, szakács, kulcsár vagy, nemde? - No, csak hánytorgasd fel, mi vagy még, he?
  GERGELY
  Nem azért mondtam.
  KORPÁDINÉ
  Én pedig azt mondom, Lajosra semmi gondod, ő alhatik, mert szabó, te pedig kovács vagy; eközt, úgy hiszem, ég és föld a distellancia, értjük? S most adugrandum! - No bizony, még az van hátra, hogy az úrfi parancsolgasson! (El a konyhába morogva.)
  GERGELY
  Sok keserű falat - de van édes is! (Megkopogtatja az ablakot.) Julcsa!

  HATODIK JELENET
  Julcsa (az ablaknál), Gergely, Korpádiné
  JULCSA
  Te vagy, Gidicám?
  GERGELY
  (sebesen) Én. - Hogy aludtál?
  JULCSA
  Jól. - Mit álmodtál?
  GERGELY
  Rólad. - Itt egy bokréta, a mezőn szedtem.
  JULCSA
  S itt egy csók, de kölcsön fejében.
  KORPÁDINÉ
  (kikiált) Mégsem lódulsz?
  GERGELY
  Megyek már! (Julcsához:) No, látod?
  JULCSA
  Hallom.
  GERGELY
  Istenem, beh jól áll neked a fejkötő; beh szép menyecske lennél!
  JULCSA
  Ez csak hálófőkötő.
  KORPÁDINÉ
  Mégis itt vagy? Ez már...
  GERGELY
  (megcsókolja) Megyek már! (Mintha az aprómarhának szórná a magot:) Pi-pi-pi! (Julcsához:) Vigyázz, a korom megfogta képedet, meg ne lássa anyám, - pi-pi-pi! - Isten áldjon meg! Pi-pi-pi. (El.)
  KORPÁDINÉ
  (kijő) Szerencséje, hogy elment. Csak suttogjatok, nyalakodjatok tubicáim, végre is kitalálom én a nyitját e dolognak is; s a vőlegény nem Gergely úrfi, hanem Lajosom lesz.

  HETEDIK JELENET
  Gémesi (kissé betyárosan öltözve, hetyke parasztos modorral -
  jő az utcán, dalolva), Korpádiné
  GÉMESI
  Fehérvári hármas határ,
  Magam vagyok benn a betyár,
  Viselem a betyár nevet,
  Mert a rózsám engem (utána mondva)
  Nem szeret. (Fütyölni kezdi.)
  KORPÁDINÉ
  (a dalolás alatt) Ez a nótárius, a vérszopó, ki nyúzza a helységet; ennek is jobb volna patkányméreg.
  GÉMESI
  (beér azalatt az udvarra, s a fütyölést megszakasztva) Ah, jó reggelt, anyókám.
  KORPÁDINÉ
  (igen nyájasan) Jó reggelt, nótárius uram! Micsoda szerencse hozza ide? Micsoda szerencse?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644195
Webáruház készítés