Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Sienkiewicz A harmadik MOBI e-könyv

Sienkiewicz A harmadik MOBI e-könyv
690 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  XII.

  A mai napon Suslowskiékhoz voltam Hivatalos, de nem mentem el, kimentettem magam.
  Soha sem szenvedtem fogfájásban, de könnyen szenvedhettem volna.
  Ilona egész nap szemeim előtt lebegett; micsoda festő volna az, aki ily szép arcról ne álmodozna ? Lelkemben talán tízszer is lefestettem az arcképét. Egy képről ábrándoztam, amelyen az olyan arc, mint az Ilonáé, gyönyörűen vette volna ki magát. Még csak párszor viszont kellene látnom,
  Adami Évához rohantam, de nem volt odahaza. Este levelet kaptam Kaziától, melyben meghívott reggelire, előbb a Szászkert ivócsarnokába, utóbb kávéra.
  Valóságos istencsapás ez az ivócsarnok és a kávé! Nem mehetek oda, mert ha, reggel Évával nem találkozom, úgy egész nap púm találkozhatom vele.
  Adami Éva (ez a színházi neve, de a Valódi Jedlinska Anna) kivételes teremtés.
  Már régóta baráti viszonyban vagyok vele és tegezzük egymást.
  Már kilenc éve, hogy a színháznál működik és mindazonáltal tiszta maradt a szó legszorosabb értelmében. Vannak nők a színháznál, akik testileg ártatlanok, de ha titkos gondolataik napfényre kerülnének, meg vagyok róla győződve, hogy a legrosszabb majmot is szégyenpír borítaná el. A színház a lelkeket, de kiváltképpen a női lelkeket elrontja. Könnyen megérthető, hogy egy nőben, aki minden este szerelmet, hűséget, nemeslelkűséget és ilyesféléket játszik, végtére öntudatlanul az a nézet keletkezik, hogy ezen erények csak a drámai és a színművészet külső cicomázását képezik, és hogy ezeknek az igazi élettel semmi közük. A művészet és a valóságos élet közti különbség, a színművésznőket ezen nézetében támogatja a verseny és a taps utáni hajhászat s ez szívükben minden nemesebb érzést elnyom. Oly megromlott emberekkel való érintkezés, mint a színészek, az érzékiséget előidézi. Még a legfehérebb angóra macska is elvesztené fehérségét ilyen körülmények között. Győztes csak nagy tehetség lehet, mely a művészet tüzében valakitől megtisztul, vagy egy alapos esztétikai természetesség, amely a rossz által nem szennyeztetik be, éppúgy, mint a víz a hattyú tollától.
  Ily ,,imperméable‘‘ természete van Adami Évának.
  Hosszú estéken keresztül thea és pipa mellett bölcselkedtünk én és kartársaim arról, ami a művészet világához tartozik. A művészet legmagasabb válfajától a költők legalacsonyabbikáig, a színészekig.
  A művész - az oly lény, kinél a képzelődés sokkal jobban ki van fejlődve, mint más halandónál, ki érzéket, szenvedélyt, a kéjt és az életkedvet előidéző mozzanatokat ismeri és ezek elérésére buzgón iparkodik. A művészeknek erős jellemszilárdsággal kell bírniuk, hogy a csábításoknak ellent tudjanak állni.
  De mert éppoly kevéssé van megokadatolva, hogy a virágnak, mely szebb a többinél, lobbant ellent kell állnia, bizonyos, hogy a művész erősebb jellemmel bír, mint a közönséges ember.
  Ellenkezőleg, könnyen megmagyarázható, miért tanúsít gyakrabban kevesebb jellemszilárdságot, mert lelki ereje a művészeti, a köznapi világ közti különbség okozta meghasonlás folytán elvesz. Hasonlít a beteg madárhoz, mely folytonos lázban sínylődve, majd elcsigázva, a megrokkant szárnyakat a porba vonszolja. A művészet megutáltatja vele a port, de a repülés lehetőségétől megfosztja. Innen a művészeknél oly gyakori a belső és külső élet közti meghasonlás.
  A világ, mely a művészektől sokkal többet követel, mint mástól, gyakran kárhoztatja is, talán igaza lehet, - de Krisztusnak is igaza lehet, ha őket üdvözíti…
  Ostrzynski azt állítja ugyan, hogy a színészek ép úgy, mint a harsonák, a vadászkürtök, a dobok, stb. a művészi világhoz tartoznak, de ez nem igaz. Éva, ki testestől, lelkestől művésznő, úgy tehetsége, mint azon művészi érzése következtében, mely őt minden rossztól megóvta.
  Éva iránti baráti mély érzelmem: nem szűnt meg, daczára, hogy őt régen nem láttam, amidőn meglátott, nagyon megörült, de oly különös arckifejezést mutatott, melyet semmiképp sem magyarázhattam meg magamnak.
  - Hogy vagy, Wladek? - szólt - csakhogy végre látlak!
  Nagyon örültem, hogy otthon találom.
  Török hálóköntöst viselt, vörös pálmái; krémszínű alapon, szeles „vieilor“ szegélyezéssel és felgyűrt ujjakkal. A szegélyezés szép sápadt arcához és violaszinű szemeihez jól illett. Ennek kifejezést is adtam, minek nagyon megörült és így saját ügyemre tértem át.
  - Aranyos dívám - kezdtem - ismered Kolczanowski asszonyt, az Ukrajnából való elragadó szépséget?
  - Természetes, hogy ismerem, hisz iskolatársam!
  - Szeretnék vele megismerkedni, mutass be neki.
  Éva fejét rázta, hogy nem!
  - Kedvesem, édesem, tedd meg a kedvemért!
  - Nem, Wladek, nem teszem!
  - Nézd csak, mily rossz vagy és én majdnem szerelmes lettem beléd!
  Milyen mimóza ez az Éva. Amint ezt a szót meghallotta, arcszíne megváltozott és karját (oh, mily csodás ez a kar!) az asztalra téve, halvány arcát kezére hajtva kérdezi:
  - Mikor volt az?
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789634740889
Webáruház készítés