Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


Rejtő Jenő: Járőr a Szaharában_MOBI

Rejtő Jenő: Járőr a Szaharában_MOBI
340 Ft340

Fergeteges rejtői humor, Rejtő kedvenc környezetében, a Szaharában. Ezt a rövidke elbeszélést elolvasni annyi idő csak, mialatt a peloton kimasírozik a laktanyából. És hogy mi lesz velük a sivatagban? Nos, érdemes elolvasni ezt az ízig-vérig rejtői történetet...

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Az udvaron tartózkodó katonák a szörnyű üvöltésre dermedt állásba ugrottak. Viszont Puskin Mária Gottfried összecsapta a kezét és így kiáltott:
  - Szent Isten, ez rosszúl lett!... Vizet!
  Az őrmester ijesztő arccal egészen eléje lépett:
  - Nem hallotta, hogy vezényeltem?
  - Ez vezénylés volt? - csodálkozott vidáman a hosszúarcú ujonc. - Van egy nagybátyám Thunban, az akkor csinál így, ha rájön az asztma.
  - Ujonc! Hogy áll itt? Vigyázz! Hátra arc!
  - Hagyjuk ezeket - felelte idegesen, - Majd ha jön az ellenség, akkor egzecirozok! Gyerekek vagyunk, kérem?... Halló, főhadnagy úr!
  Egy arra siető alezredesnek intett az ujjával.
  Az őrmester arca piros lett, azután ibolyaszínű, majd teljesen sötétbordó és a szemét könnyű fátyol homályosította el. Egy másodpercig komoly életveszélyben forgott. Az alezredes hökkenten megállt és odanézett.
  - Kérem, főhadnagy úr, itt az altiszt olyan hangon beszél...
  - Maga az ujoncokkal érkezett, mi? És nem állt kiképzés alatt?
  - Ez most nem fontos... Azt akarom mondani...
  - Hallgasson!
  Az alezredes úgy nézett rá, mint egy ötlábú borjúra. Ilyent még nem látott. Szinte szelíden mondta:
  - Maga nagyon szerencsétlen lesz itt ezzel az egyéniséggel. Mi volt maga civilben?
  - Tőzsdei megbízott egy bank szolgálatában. A hadnagy úr mi volt civilben?
  - Katona - felelte lesújtó hanglejtéssel az alezredes. - Hogy hívják?
  - Puskin Mária Gottfried... és most már bevallom, hogy az Iván nevet is viselem - tette hozzá lesütött szemmel, mert maga is érezte, hogy ez már túlzás.
  Az alezredes tanácstalanúl nézett végig a hosszúarcú, pamacsbajuszú, pápaszemes kispolgáron, azután vállat vont és az altiszthez fordult:
  - Őrmester! Tekintettel lesz arra, hogy ez az ember egy szokatlanul megrögzött civil és mivel kiképzés előtt áll még, büntetés helyett részesítse szemléltető oktatásban a katonás viselkedésről.
  Az alezredes elment. Gouron őrmester meghúzogatta hiúz bajuszát, vastag nyaka előregörbült és néhány másodpercig szuggesztíven nézte Puskin Mária Gottfried - sőt Iván - cipőjét. Azután így szólt:
  - Most maga szemléltető oktatásban részesül majd. Ez úgy történik, hogy én itt az árnyékban oktatom az ujoncokat, maga meg ott a napon áll és szemléli. Ha elmozdul, akkor vasra veretem, maga vizenyős agyú, mélabús teve.
  ...Ez a kijelentés délelőtt tizenegykor történt. Délután négy felé az ájultan heverő ujoncot két legény a szobájába vitte. Igy indult útjára a hosszúarcú, szemüveges Puskin Mária katonai pályafutása.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983362
Webáruház készítés