Új jelszó kérése
Termék részletek


Racine Phédra MOBI dráma e-könyv

Racine Phédra MOBI dráma e-könyv
890 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  Hippolit.
  Szabad kérdeznem, hogy mily felleg ült
  Fejedelmi arcod nyájas derűjére?
  Nem mondanád meg aggódó fiadnak?
  Thezeus.
  Elém mersz lépni, hűtlen áruló?
  Te szörny, a kit sokáig megkímélt
  Az ég villáma! Becstelen maradvány
  A gaz rablókból, kiktől a világot
  Megtisztítottam! Aljas, szörnyű lángod
  Atyád ágyáig mert fölcsapni - és most
  Azzal tetézed hitványságodat,
  Hogy megjelensz előttem vakmerőn!
  Itt állsz, a hol minden tenyérnyi fal
  Gyalázatod tanúja - s nem rohansz
  Más ég alá, nem ismert, vad vidékre,
  A hol nevem még nem hangzott soha!
  Fuss, áruló! Ne hívd ki bosszúmat,
  A mit fékeznem úgy is oly nehéz;
  Elég gyalázat már az is nekem, hogy
  Ilyen fiúnak adtam életet -
  Ne terheljen halálod is; ne hulljon
  Mocsok gyanánt tündöklő, nagy neveidre
  Fertőzött véred. - Fuss! El innen! És
  Ha nem kívánod, hogy gyors büntetés
  Hozzá fektessen a gonosztevőkhöz,
  Kik bosszuló karomtól hulltak el:
  Vigyázz, hogy a sugárzó égi fény,
  Mely a magasból most kettőnkre süt,
  Többé ne lásson téged e helyen!
  El innen, mondom! Rémes arcodat
  Vidd messze, messze! Tisztítsd meg magadtól
  Király-atyádnak minden államát!
  - S te Neptún, roppant Istenség, a kit
  Híven szolgáltam, a mikor kiöltem
  Minden garázdát tágas partjaidról:
  Te azt ígérted - most eszedbe jusson -
  Hogy teljesíted azt, a mit először
  Kívánok tőled! Rémes börtönömben
  Nem kértem én örök hatalmadat,
  Hogy támogasson. Szent segélyedet
  Kincsem gyanánt, fösvény tartózkodással
  Eltettem más, nagy alkalomra. Most
  Könyörgök hozzád, - most esengve kérem:
  Bosszulj meg egy boldogtalan atyát!
  Az áruló gazt átadom dühödnek;
  Fullaszd vérébe aljas vágyait!
  Kegyed nagyságát vad bosszúd mutassa!
  Hippolit.
  Bűnös szerelmet ő lobbant szememre, ő, Phédra!
  Ez több minden iszonyatnál,
  S halálra döbbent. Ah váratlanul
  Oly sok csapás támad telkemre, hogy
  Eláll a hangom és nincsen szavam !
  Thezeus.
  Gaz áruló, ha arra számítottál,
  Hogy a királyné gyáva hallgatásba
  Burkolja majd arcátlan durvaságod:
  Nem kellett volna ott hagynod a szablyát,
  Mely ellened vall s bűnjel a kezében ;
  Vagy - betetőzvén álnokságodat -
  El kellett volna venned egy csapással
  A hangját és az életét.
  Hippolit,
  Atyám,
  Ilyen hazugság joggal arra bírhat,
  Hogy a valót elmondjam most neked;
  De titkomat bezárom a szívembe!
  Mélyen tisztellek s mélyen hallgatok!
  Fájdalmamat ne élesítsd te sem,
  Vizsgáld meg inkább, hogy mi voltam eddig,
  És gondolj arra, hogy ki vagyok én!
  A nagy bűnt mindig más, akármilyen bűn
  Előzi meg; a ki tilos határon
  Átlépett egyszer, az megsértheti
  Később a legszentebbet is. A bűnnek -
  Mint az erénynek - fokozatja van.
  Az ártatlanság ijedős szemérme
  Egy nap alatt arcátlan bujasággá
  Még sohasem vált. Egy nap nem csinál
  Erényes lelkű, tisztes emberekből
  Vérfertőzőket, gyilkos banditákat.
  Egy hős asszony nemes, szűz-keble táplált
  És származásom, vérem tisztaságát
  Én nem tagadtam meg soha. Mikor
  Kiengedett hű, ápoló kezéből:
  A bölcs, a jámbor Pittheus nevelt,
  Ki mindenütt nagy tiszteletben állott.
  Nem óhajtom szépítni magamat; de
  Ha részemül egy-két erény jutott,
  Az volt a legfőbb, hogy nyíltan gyűlöltem
  Épp azt a bűnt, mellyel most álnokul
  Vádolni mernek. Ifjú Hippolit
  Erről volt híres országszerte! Oly
  Rideg valék, hogy már-már durvasággá
  Fajult erényem; tudják rólam ezt,
  A kik sínylették szigorú dacom.
  A napsugár nem tisztább, mint a lelkem,
  És rám fogják, hogy bűnös lángban égek!
  Thezeus.
  E gőg ítél el éppen; tettető!
  Most már tudom, mily forrásból fakadt
  E hús szigor: csak Phédra ingerelt,
  Sóvár szemed Phédrát kívánta csak,
  És érzéketlen minden más iránt,
  Megengedett láng nem gyulladt szívedben.
  Hippolit.
  Tévedsz, atyám... az én szívem tovább
  Nem titkolom - a szűzies szerelmet
  Nem zárta ki! ... Ím, lábadhoz borúivá
  Bevallom most valódi bűnömet!
  Én szeretek... én szeretek, atyám…
  Ah szeretek - tilalmad ellenére!
  Aríciáé esküm és szívem,
  Pallantes lánya győzte le fiad!
  Imádom - és bár ezzel megszegem
  Parancsodat: mást nem tudok szeretni!
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789634741084
Webáruház készítés