Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Polgár Ernő: Indiai dekameron_EPUB

Polgár Ernő: Indiai dekameron_EPUB
1 090 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  - Drágaságom, tudod-e mi ennek a neve?
  És a teherhordó nevetve válaszolt:
  - Ha! Ha! Rendesen csak az irgalmasság sátorának hívják!
  Akkor a leány így kiáltott:
  - Juj! Juj! Nem szégyelled magad?
  Azzal nekiesett a teherhordó hátuljának, elkezdett rápaskolni. Akkor a teherhordó így szólt:
  - Nem, ne bánts, az, amit mutattál, a hüvelyed!
  De a lány azt mondta:
  - Más!
  Mondta erre a teherhordó:
  - A hátulsó részed!
  És a lány megint csak rávágta:
  - Más!
  Ekkor a teherhordó így szólt:
  - A darázsfészked!
  E szavakra lány olyat csapott a teherhordó nyakára, hogy majd kihasadt a bőre.
  Erre azt mondta neki a teherhordó:
  - Akkor mondd meg te, mi a neve?
  Felelt a leány:
  - Nadrágbeli bazsalikom!
  És a teherhordó így kiáltott:
  - Na végre, hála legyen Allahnak és üdv neked, nadrágbeli bazsalikomom!
  Eközben újra körbejárt a serleg. Azután a második fiatal leány vetette le a ruháját és ugrott be a vízmedencébe, s úgy tett, mint a testvére. Azután kijött, és a teherhordó ölébe vetette magát. Azután az ujjával a két combjára mutatva és arra, ami a két combja közt volt, azt mondta a teherhordónak:
  - Szemem fénye, mi ennek a neve?
  Felelt a teherhordó:
  - A hüvelyed az.
  De a lány így kiáltott:
  - Milyen rettenetes szavakat használ ez a legény!
  Azzal nagyot csattantott a teherhordó képére:
  - Tudom már: a nadrágbeli bazsalikom!
  Felelt a lány:
  - Az sem, az sem!
  Azzal a teherhordó nyakának esett. Ekkor azt kérdezte tőle a teherhordó:
  - De hát mi a neve?
  És a lány így felelt:
  - Szezámfű héja nélkül!
  És a teherhordó felkiáltott:
  - Az áldások közül a legválogatottabb szálljon rád, hámozott szezámfű a szezámfüvek között!
  Ekkor a harmadik fiatal lány is fölkelt, levetkőzött, és leszállt a medencébe, ahol éppen úgy cselekedett, mint a testvérei, azután felöltötte ruháit, és végigheveredett a teherhordó lábán, és azt mondta neki:
  - Találd ki, drágaságom, a nevét? - miközben rámutatott a legkényesebb részére. A teherhordó elkezdte neki mondani:
  - Így hívják, meg úgy hívják... - és az ujján kezdte számolni a következő neveket - Néma seregély, fületlen nyúl, hangtalan tyúk, a hófehérség anyja, a kegyek kútja.
  Végül pedig maga kérdezte meg, csak hogy a verést abbahagyják:
  - Mondd meg hát te nekem, mi az igazi neve!
  Felelt a lány:
  - Manzur apó fogadója!
  Ekkor ezután a teherhordó kelt föl, levetette ruháit, és leereszkedett a vízmedencébe. Szerszáma ott úszkált a víz felszínén. Gyorsan megmosakodott, mint ahogy a fiatal lányok megmosakodtak, azután kilépett a medencéből, és a kapunyitó ölébe vetette magát, a két lábát a bevásárló ölébe nyújtotta. Azután a férfiasságára mutatva, így szólt ahhoz a hajadonhoz, amelyik a ház úrnője volt:
  - Királynőm, mi ennek a neve?
  E szavakra mind a hármukat olyan nevetés fogta el, hogy a hátukra vetették magukat, és kiáltottak:
  - A bunkód!
  Felelt a teherhordó:
  - De nem az ám!
  Azzal valamennyin csípett egyet. Azt mondták erre a lányok:
  - A szerszámod!
  Felelt a teherhordó:
  - Nem az biz az!
  És valamennyinek megszorongatta a mellét. A lányok nagy meglepetéssel mondták:
  - Dehogyisnem a szerszámod. És milyen tüzes! De bizony a csikód, és méghozzá, hogy ágaskodik!
  De a teherhordó egyre csak a fejét rázta, azután elkezdte csókolgatni, harapdálni, csipkedni a lányokat, a karjába szorította őket, és azok majd eldőltek a nevetéstől. Végül is megkérdezték tőle:
  - Mondd hát meg, mi az igazi neve?
  A teherhordó elgondolkozott egy pillanatig, a combjuk közé pislantott, odakacsintott a szemével, és így szólt:
  - Hallgassátok meg, kedves úrnőim, milyen szavakat súgott nekem épp most ez a fickó itt. A bunkóm. Az én nevem a hatalmas és nem herélt öszvér, amely felfalja és lelegeli a nadrágbeli bazsalikomot, lakmározik a hántolt szezámfűből és Manzur apó fogadójába tér be!
  E szavakra a leányok olyan nevetésre fakadtak, hogy a hátukra dőltek. Azután újra inni kezdtek ugyanabból a serlegből, és ittak egészen az éj közeledtéig.
  Ekkor a leányok azt mondták a teherhordónak:
  - Most pedig fordíts nekünk hátat, és távozz innen, hadd lássuk, milyen széles a vállad!
  De a teherhordó így kiáltott:
  - Allahra, sokkal könnyebb megválni a lelkemnek a testemtől, mint nekem a házatokat elhagynom, szép, úrnőim! Kössük össze inkább ezt az éjszakát, a rá következő nappal, és másnap mehet mindegyikünk az útjára, hogy meglássa, mi sorssal vár rá a végzet Allah ösvényén!
  Ekkor az ifjú bevásárló közbelépett, és így szólt:
  - Egy életem, egy halálom, kedves testvéreim, hívjuk meg, hogy töltse velünk az éjszakát!
  Erre azt mondták a teherhordónak:
  - Hát jó, itt töltheted nálunk az éjszakát, de csak azzal a föltétellel, hogy teljesen ránk bízod magad, és nem kérded tőlünk semmiféle magyarázatát annak, amit látni fogsz. Sem az indítóokát, akármi legyen is az.
  Felelt a teherhordó:
  - Igen, biztosan úgy lesz, szép úrnőim!
  Mondták erre neki a leányok:
  - Kelj fel tehát, és olvasd el, mi van az ajtó fölé írva!
  A teherhordó erre fölkelt, és látta, hogy az ajtó fölé e szavak vannak beírva arany betűkkel:
  - Arról ne szólj soha, mi nem rád tartozik, mert könnyen olyat hallasz, mi nem kedves fülednek.
  És a teherhordó így szólt:
  - Szép úrnőim, ti legyetek tanúim, hogy semmi olyanról nem fogok beszélni, ami nem tartozik rám.
  Midőn a teherhordó ezt az ígéretet tette az ifjú leányoknak, a bevásárló felkelt, szép sorjában elébük rakta az ételeket, és mindnyájan élvezettel ettek. Azután meggyújtották a gyertyákat, illatos fákat és tömjént égettek, azután újra nekifogtak az ivásnak, és megették mind a húst, amit az utcán vásároltak; főként a teherhordó lakmározott, közben egyre pompás ütemű verseket mondott, lezárva a szemét és bólogatva a fejével.
  És egyszerre csak hallották, hogy kopogtatnak a kapun, ez azonban egyáltalán nem zavarta meg őket kedvtelésükben, az ifjú kapunyitó azonban mégis fölkelt, a kapuhoz ment, majd visszatért és azt mondta nekik:
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633648643
Webáruház készítés