Új jelszó kérése
Termék részletek


Nagy Károly: Aranybilincs_MOBI

Nagy Károly: Aranybilincs_MOBI
440 Ft

TARTALOM

I. RÉSZ
A világcsavargó
Egy félóra története
Nóra ötlete

II. RÉSZ
Egy hercegnő, aki tudja, mit akar
Száztíz gépmadár
A kihallgatás
A végzetes séta
Jefferson Hopkins és Georg Hilton elindul a kaland felé
A kellemetlen meglepetés
Monte-Carlói éjszaka

 • Részlet az e-könyvből:

   

  - Eszerint miniszterelnök úrnak mi a véleménye?
  Orton gróf idegesen cigarettázva járkált fel és alá.
  - A legnagyobb valószínűség szerint Pereoba vitték. Pereo a köztársaságiak főfészke, melyet már régen ki kellett volna füstölnünk, de persze a fenség nem hallgatott rám.
  - Mi ez a Pereo? - kérdezte Jeffry.
  - Kis város a hegyek között, de nagyszerű erősség. Valóságos vár volt a középkorban, amelyből itt felejtették. A köztársaságiak megszállták és az omladozó falakat kijavítva megerősítették.
  - Hadsereggel kell ellenük vonulni.
  - Lehetetlen. Akkor megölik a hercegnőt. Ezek az emberek fanatikusak és a végsőkig kitartanak elveik mellett.
  - Akkor magam megyek!
  - Mit akar csinálni?
  - Azt még nem tudom, de semmiesetre sem hagyhatom annyiban a dolgot.
  - Ez igazán szép öntől, kapitány úr. Ha elgondolom, hogy ön itt idegen, zsoldos katonatiszt, aki...
  - Ez most nem fontos, gróf úr. Tudom, mi a kötelességem. Adasson nekem egy pereoi térképet és még ma este indulok.
  Hazafelémenet megbeszélte Georg-al a tennivalókat.
  - Még nem tudom, hogy fogom csinálni a dolgot, de az biztos, hogy jól fel kell készülni rá. Én előremegyek, hogy kikémleljem a terepet, még pedig autón. Azt hiszem, repülőgéppel nehéz lenne boldogulni a hegyek közt. Te azonban mindenesetre repülőgépen gyere utánam holnap, itt van a térkép, látod, eddig a faluig. Itt bevársz engem és majd meglátjuk...
  *
  III. Katalin, Arragonia uralkodóhercegnője kigombolta bőrkabátját és nagy lépésekkel sétált fel-alá a szűk szobában, ahová elhelyezték. Az események olyan villámgyorsasággal követték egymást, hogy jóformán csak most ért rá először gondolkozni a helyzeten, amibe került.
  Az ablakhoz lépett és rezignáltan vette tudomásul, hogy rács van rajta. Tehetetlen dühvel folytatta ideges sétáját, aztán hirtelen mozdulattal végigvetette magát a széles recamiere-n, összekulcsolt kezét a tarkója alá tette és megpróbálta összefüggően leszűrni kiszolgáltatottsága lehetőségeit.
  Arra lett figyelmes, hogy a kulcs megfordult a nehéz tölgyfaajtó zárjában. Elegáns, őszülő hajú férfi lépett be.
  - Elnézését kell kérnem, hercegnő, hogy betörök a magányába - mondta, - ha megengedi, először bemutatkozom. A nevem dr. Nortius. Örülök, hogy látogatásával megtisztelt bennünket.
  Katalin felült a heverőn, rendbehozta összegyűrt ruháját és átható pillantással nézett a férfire. Dr. Nortius széket tett a recamiere mellé és leült.
  - Az én jelenlétemben - mondta gőgösen a hercegnő - csak akkor szoktak leülni, ha erre engedélyt adok.
  Nortius arcán mosoly suhant keresztül.
  - Már öregszem - mondta - és a hosszas álldogálás megerőltető. Egyébként a szabály csak addig volt érvényes, amíg ön uralkodott Arragoniában.
  Katalin összehúzta a szemöldökét.
  - Arragonia uralkodónője most is én vagyok.
  Dr. Nortius megint mosolygott.
  - Valósággal kétségbeejt, hogy ellent kell mondanom fenségednek, de a tárgyi tévedés kézenfekvő. Önt a köztársasági párt foglyul ejtette és attól a pillanattól kezdve megszűnt uralkodni. Megengedi, hogy rágyujtsak egy cigarettára?
  - Nem. Bánt a dohányfüst.
  Dr. Nortius egy pillantást vetett az eldobált cigarettavégekre és mosolygott. De nem gyujtott rá.
  - Most tehát meg kell beszélnünk a dolgokat...
  - Nekem önnel nincs megbeszélni valóm. Követelem, hogy haladéktalanul bocsássanak szabadon és akkor esetleg enyhébben fogom elbírálni ezt a hallatlan sérelmet, amit elkövettek rajtam. Ellenkező esetben könyörtelenül kifüstöltetem a fészküket.
  - Ön bámulatos asszony, hercegnő, nem akarja megérteni, hogy jogtalan hatalma megszűnt és sem ellenünk, sem más ellen nem fog többé könyörtelenül eljárni.
  Katalin a határozott kijelentéstől egész testében megrándult, de aztán nyugalmat erőszakolt magára és halkan kérdezte:
  - Mit akarnak tőlem?
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633986509
Webáruház készítés