Új jelszó kérése
Termék részletek


Nagy Károly A kínai fal EPUB e-könyv

Nagy Károly A kínai fal EPUB e-könyv
440 Ft

Nagy Károly könnyed szórakoztató regényének hátterét a kínai-japán konfliktus adja Mandzsúriában. Ezt az alaphelyzetet kibontva írja meg gördülékeny, szórakoztató stílusában nagy Károly ezt a humorral fűszerezett kalandregényt, melynek főszereplője a kínai-amerikai Edna és a jóképű amerikai Nelson hadnagy. Ők ketten többféle kalandba keverednek együtt és külön-külön, majd azt is megtudjuk, hogy ki készítette a győzedelmes ellentámadás haditervét, és ezért milyen díjban részesült. A habkönnyű szórakoztató regényben remekel írója, Nagy Károly, mi meg olvasók, habzsoljuk az oldalakat.

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Kék és piros fények világították meg a hatalmas termet. A falakon művészi, aranyozott cirádás díszítések és rengeteg ábra, melyek zöld és aranyszínű sárkányokat ábrázoltak. A sarokban, bronzemelvényen, színarany Buddha-szobor trónolt. Előtte feküdt arcraborulva: zöld és aranysárkányokkal díszített bő kimonóban Csan-Ho-Shek tábornok és elmerülve imádkozott.
  - Buddha szentély - gondolta Nelson. - Idegen ezt még nem láthatta, vagy ha látta, nem mondhatta el. Nem kerülök ki élve innen.
  A tábornok most felemelkedett és meggyujtotta a bálvány felett kifeszített viaszszínű pergament-lampionok gyertyáit. Mégegyszer meghajolt a földig, aztán a megkötözött Nelson felé fordult.
  - Remélem, kapitány úr, - mondta mosolyogva - igazi angol gentlemannal állok szemben, aki tisztában van azzal, hogy aki sért, az elégtétellel tartozik.
  Nelson vállat vont.
  - Efelől nem lehet kétsége.
  - Nincs is. Mi párbajt fogunk vívni.
  Nelson bólintott.
  - Helyes. Hogy parancsolja? Kard? Pisztoly?
  A tábornok folyton mosolyogva csendesen ingatta a fejét.
  - Nem, nem. Mi az ősi kínai párbajt fogjuk vívni.
  Görbe kést vett elő, a kapitányhoz lépett és felvágta a kötelékeit. Nelson nagyot nyújtózott és megdörzsölte elkínzott csuklóit.
  - Nem értem egészen a dolgot tábornok úr, - mondta.
  - Mindjárt megérti. Az ősi kínai párbajt, a Buddha-szentélyben tartják, Buddha szobra előtt, három-három késsel. A késeket az ellenfelek tizenöt lépésről dobják egymásra. Buddha dönt.
  Elővett egy dobozt és kiborította tartalmát a szobor elé. Majdnem sarló alakú, görbe kínai kések voltak, vastag markolattal. Pengéjük a markolatnál széles, aztán folyton vékonyabb, a hegyénél majdnem, mint a tű.
  Nelson megrázta a fejét.
  - Nem, tábornok úr. Ehhez nem értek. Karddal, vagy pisztollyal...
  - Bocsássa meg szerény szolgájának, hogy merészel a szavába vágni. Én vagyok a sértett. Én választom meg az elégtételadás módját. Parancsoljon!
  Három kést nyujtott át Nelsonnak. A kapitány egyet a jobb kezébe vett és meglóbálta.
  - Nem jó, nem jó kapitány úr! Ha megengedi, majd megmutatom. Kegyeskedjék odanézni.
  Egy távoli sarokra mutatott. Nelson csak most vette észre, hogy ott egy fatalpra ragasztva, embernagyságú kép, vagy plakát áll, mely egy japán katonát ábrázol.
  A tábornok felemelte az egyik kést. Meglendült a karja. A kés sziszegve szúrta keresztül a levegőt és megállt a japán katona homlokában.
  Nelson összevonta szemöldökét. A tábornok megfogta a másik kést. Nelson megfigyelte, hogy három ujjal fogja és a dobásnál valami furcsa csuklóforgást végez.
  Egy pillanat múlva halk pendülés hallatszott és a kés rezegve állt meg a japán katonát ábrázoló kép torkában.
  És már repült a harmadik is. A képnek már csak egy szeme volt.
  - Méltóztatott látni, ugyebár?
  - Igen, tábornok úr. Nagyon élvezetes cirkuszi mutatvány volt.
  A tábornoknak ökölbeszorult a keze, de nyugalmat erőltetett magára és rekedten mondta.
  - Ezer esztendővel ezelőtt császárok és hercegek vívták ezt a párbajt. Buddha-szentélye más hangot kíván kapitány úr.
  Nelson elmosolyodott.
  - Ön téved, tábornok úr, ha azt hiszi, hogy én ezt párbajnak nevezem. Ez egyszerűen gyilkosság.
  - Önnek joga van úgy nevezni, ahogy akarja. Remélem, nem hátrál meg?
  - Nem. Egy angol tiszt nem hátrál meg soha.
  Megfogta a késeket és a falhoz lépett. Összeütötte a sarkantyúját, kihúzta magát és csengő hangon felkiáltott.
  - Isten óvja a királyt!
  A tábornok megállt a másik falnál, Nelsonnal szemben.
  - Parancsoljon elsőnek dobni.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633989111
Webáruház készítés