Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Makszim Gorkij Cselkas MOBI e-könyv

Makszim Gorkij Cselkas MOBI e-könyv
340 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  Cselkas pedig ujra diadalmaskodott: teljes volt a sikere!... A megrázkódtatásokhoz hozzászokott idegei már lecsillapodtak. A bajusza még meg-megrezzent s mohó tüz csillant föl a szemeiben. Pompásan érezte magát, a fogain át fütyörészett, teli tüdővel szivta magába a tenger párás levegőjét, körülnézett s mikor pillantása Gavrilára esett, jólelkü mosoly jelent meg az ajkán.
  Szellő támadt, mely fölébresztette a tengert s apró hullámokat szántott rajta. A felhők mintha vékonyabbakká és áttetszőbbekké lettek volna, de azért az egész eget elboritották. Ellenére annak, hogy a bár gyönge, szellő, szabadon lengett a tenger fölött, a felhők mégis mozdulatlanok voltak s ugy látszott, mintha szürke és unalmas gondolatokba merültek volna.
  - No czimborám, térj magadhoz! Ideje már! Olyan vagy ám, lásd, mintha kiszoritották volna a bőrödből a lelkedet s nem maradt volna más belőled, mint egy rakás csont! Czimborám no! Tul vagyunk már mindenen, hallod-e!...
  Gavrilának jól esett az emberi hang, bárha Cselkastól eredt is.
  - Hallom, - szólott halkan.
  - Jó, jó!... Te nyám-nyám, te... Ülj hát ide a kormányhoz, majd evezek én... elfáradtál, gyere hát ide!
  Gavrila gépiesen helyet cserélt vele. Mikor Cselkas a csere közben rápillantott az arczára és látta, reszkető lábain hogy ingadozik, még jobban megsajnálta a suhanczot. Megveregette a vállát.
  - No, no, ne félj! Legalább szépen kerestél. Gazdagon megjutalmazlak. Ha akarsz, kaphatsz egy huszonötös bankót! hm?
  - Nem... nem kell nekem semmi. Csak már künn volnánk a parton...
  Cselkas intett a kezével, köpött egyet s hosszu kezeivel nagyokat rántva, elkezdett evezni.
  A tenger fölébredt. Apró czafrangos szegélyü, hullámocskák libegtek rajta, egymásba ütköztek és finom tajtékká verődtek szét. A hab a mint szétolvadt, sistergett, és sóhajtozott s köröskörül megtelt a levegő a kellemes zajjal és csobogással.
  - Nos hát, mondjad csak, - szólalt meg Cselkas, - most elmégy a faludba, megházasodol, elkezdesz kapálni, szántani, vetni, a feleséged egyre-másra szüli majd a gyerekeket, ugy, hogy nem lesz mit ennetek; egész életedben huzhatod az igát... Mi hasznod lesz ebből?
  - Hasznom! - szólt Gavrila félénken és remegve, - nincs itten...
  Valahol a szellő átszakitotta a felhőket s a szakadáson keresztül kék égdarabok látszottak egy-egy halványan pislogó csillaggal. Ezek a csillagok, visszatükröződve a tengerben, hullámról-hullámra szöktek s hol eltüntek, hol megint fölcsillantak.
  - Jobbra tarts! - mondotta Cselkas. - Nemsokára helyben leszünk! Ugy bizony! Végeztünk. Még pedig nagy dolgot végeztünk! Egy éjjelen - vagy félezer rublt kaparitottam össze! Nos, mit szólsz hozzá?
  - Félezeret?! - kiáltott föl Gavrila hitetlenül, de a következő pillanatban már megszeppent s lábával a göngyölegek felé bökve, sietett megkérdezni: - Hát aztán ez itt miféle holmi?
  - Ez, - selyem. Drága jószág. Ha teljes árban adhatná el az ember, megérne vagy ezer rublt. No de én olcsóbban adóm... Jó kis üzlet, mi?...
  - No persze?... - szólt kérdőleg Gavrila. - Hejh, ha nekem is akadna! - sóhajtott föl, egyszeriben eszébejutván a falu, az ő szegényes gazdasága, nélkülözései, az édes anyja és mindaz a mi neki oly kedves és a mi oly messze van tőle s a miért tulajdonképpen elszegődött dolgozni és a miért ezen az éjszakán is ugy agyongyötörte magát. Az emlékeknek egész özöne fogta el őt. Eszébejutott az ő kis falucskája, mely a meredek hegyről lenyulik szint a folyóig s mely el van rejtve a nyárfák, füzek, berkenyék és lószemszilvafák sürü erdejében... Ezek az emlékek melegséggel árasztották el a lelkét és kissé fölbátoritották. - Hejh; beh pompás volna!... sóhajtott föl szomoruan.
  - Meghiszem azt... Azt gondolom, tüstént vasuton mennél haza... Hát még a lányok mennyire szeretnének otthon, de mennyire!... Megkapnád a melyiket akarod! Házat is épitenél magadnak... azaz hogy, házra bizony nem igen futná belőle...
  - Ugy biz’ a... házra aligha futná belőle. Mifelénk nagyon drága ám a fa.
  - Baj is az!? Kijavittatnád a régit. Hát lovaid, vannak-e?
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633988862
Webáruház készítés