Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


Macaulay: Machiavelli_EPUB

Macaulay: Machiavelli_EPUB

Igazi csemege a nagy angol történész esszéje Machiavelliről: lenyűgöző tárgyi tudás, minuciózus részletgazdagság, és a kor érzékletes bemutatása: ezek a történész eszközei. S miként emelkedik ki ebből Machiavelli? Oly módon, ahogy a mai történészek ritkán dolgoznak: a korból, a reá ható emberek bemutatásán keresztül ismerjük meg azt, hogy mit gondolt a XIX. század történésze erről az örök figuráról, és művéről, A fejedelemről...

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Nem hisszük, hogy volna oly általánosan gyűlölt név az irodalomtörténetben, mint azon férfiúé, kinek jellemét s munkáit jelenleg vizsgálni szándékozunk. A kifejezések, melyekkel közönségesen jellemzik, mintegy értetik, hogy ő volt a kísértő, a rossz szellem, a dicsvágy s bosszú felfedezője, a hitszegés első feltalálója, és hogy a végzetteljes Principe kiadása előtt soha nem volt képmutató zsarnok, vagy áruló, színlelt erény, célirányos vétek. Egyik író komolyan állítja, hogy Szász Móricz egész álnok politikáját egyalázatos munkából tanulta. Másik azt találja, hogy mióta törökre lefordították, a szultánok sűrűbben gyakorolják a testvérfojtás szokását, mint annak előtte. Lyttelton lord a szegény firenzeit a Guise-család többrendbeli árulásaival és a Bertalan-éj öldökléseivel terheli. Több író célzásával a lőpor-összeesküvést eredetileg tanainak tulajdonítja és úgy látszik vélekedni, hogy a Guy Faux képe az övé által lenne helyettesítendő azon menetek alkalmával, melyekkel Anglia szellemes ifjúsága N.-Britannia megmentését évenként ünnepli. A római egyház munkáit elátkozta. Saját honfitársaink sem maradtak el véleményeik nyilvánításában érdemei mögött, vezetéknevét a gazság jelzőjéül s keresztnevét ördög helyett használván.
  Valóban alig lehetséges bárkinek is, ha nem eléggé jártas Olaszország történetében s irodalmában, iszony és bámulat nélkül olvasni a híres értekezést, mely annyi gyalázást hozott Machiavelli nevére. Az ily meztelen s mégis szégyennélküli kitárása a romlottságnak, ily hideg, eszélyes, tudományos fertelmesség inkább sátánhoz, mint a legelromlottabb emberhez látszanak illeni. Elvek, melyekre a megrögzött gyilkos alig célozna meghitt bűntársa előtt, vagy még saját lelkiismeretének sem vallana meg enyhítő álokoskodás szépítgetése nélkül, hirdetvén itt, mellőzve minden körülírást, oda állítva mint alap-axiómáit az egész politikai tudománynak.
  Nem rendkívüli, hogy közönséges olvasó ilyen könyv szerzőjét a legromlottabb s szemtelenebb emberi teremtménynek tartja. Okos ember azonban mindig hajlandó volt gyanakodva nézni a tömeg angyalait s démonjait: s jelen esetben különféle körülmények még a felületes szemlélőt is késztetik kétségbe vonni a közítéletet. Ismeretes, hogy Machiavelli egész életében buzgó republikánus volt. Azon évben, melyben az uralomvágy e kézikönyvét megírta, bebörtönözték s kínpadra vonták a közszabadság ügyéért. Megfoghatatlannak látszik, hogy a szabadság vértanúja szándékosan a zsarnokság apostolaként működjék. Több jeles író ennélfogva igyekezett a szerencsétlen műben valamely rejtett értelmet fedezni fel, összhangzóbbat a szerző jellemével, s életével, mint aminő első pillanatra feltűnik.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633985502
Webáruház készítés