Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


KisfaludyS_Himfy_EPUB

KisfaludyS_Himfy_EPUB

TARTALOM

I. rész: A kesergő szerelem
II. rész: A boldog szerelem

 • Részlet az e-könyvből:

   

  IX. ének

  Nincs nyugtom, nincs békességem,
  Lelket alig vehetek;
  S pedig az az ellenségem,
  Kit imádva szeretek:
  Feldúlá már mindenemet,
  Mind szívemet, mind eszemet,
  Békét nekem még sem hágy,
  Végső vesztem után vágy.
  A zordon tél hidegei
  Borzogatják keblemet,
  S az epesztő nyár hevei
  Sütik főzik szívemet;
  Majd porba leheveredem, -
  Majd egekig emelkedem, -
  A félelem lecsapdoz -
  S a remény meg felkapdoz.
  Ha lehetne, mindent dúlnék,
  Majd meg mindent ölelnék;
  Most örömest meggyógyúlnék,
  Majd meg új mérget nyelnék.
  A fogságom nyitva, tárva,
  S én mégis bé vagyok zárva; -
  Nincsen szemem, és látok; -
  Nincsen nyelvem, s kiáltok.
  Az élettel tusakodom,
  S élni még is szeretek;
  Fájdalmimmal nyájaskodom,
  És sirok, ha nevetek.
  Ily zűrzavar az életem!
  S ezt csak neked köszönhetem,
  Édes pokla szívemnek!
  Kínos mennye lelkemnek!

  81. Dal.
  Ezerek közt maga lenni
  És titkosan törődni;
  Az örömben részt nem venni,
  Keservekben edződni;
  Kétségb' esni, reményleni
  S magát százszor megcsalni;
  Bút, kínt önnön teremteni,
  A világnak elhalni:
  Ily halálos veszedelem, -
  Egy szép kígyó a szerelem:
  Kerüld kiki okosan!
  Ha kit megcsíp, oda van.

  82. Dal.
  A világnak vígasági
  Nem derítik szívemet;
  Az ifjúság múlatsági
  Nem gerjesztik kedvemet:
  A vígadók seregében
  Búbánatnak eredek,
  S az örömek örvényében
  Öröm után epedek.
  Így vagyok én víz szükében
  A tengernek közepében;
  Így fázom a melegben,
  S így égek a hidegben.

  83. Dal.
  Boldog, ki a szerelemnek
  Érzi tüzét keblében,
  Úgy mint én azt életemnek
  Érzem minden erében;
  S istennéje szép szeméből
  Ír húll égő sebére,
  Mint a hajnal szemérméből
  Harmat a völgy füvére.
  Ezt mondhatni szerencsének;
  Az örülhet életének;
  Öröm annak reggele,
  Gyönyörűség éjjele.

  84. Dal.
  Senki őtet nem esméri,
  Önnön maga magát se,
  Mert az ész őt fel nem éri,
  Hogy helyére tehesse.
  Szívem tudja csak érezni,
  S őt imádni kénytelen:
  De nem tudja megnevezni, -
  Megnevezni képtelen.
  A Scipiók, Periclesek,
  Catók, Platók, Sokratesek
  Diadalmát vallanák
  S lánczát büszkén hordanák.

  85. Dal.
  Szerelemben fogamtattál,
  Szerelemtől születtél,
  Szerelemmel tápláltattál,
  Szerelmek közt termettél;
  A mit szemed lát, s füled hall,
  (Így szól a bölcs értelem)
  A teremtés valójival
  Nem egyéb, mint szerelem:
  Szerelem a föld, víz, tűz, ég, -
  S azt te még sem esmernéd még? -
  Kémleld ki csak szívedet,
  Megtanít az tégedet.

  86. Dal.
  Szíve tárgyát bálványozni,
  Egyéb mindent megvetni;
  Édesdeden sohajtozni,
  Keserűen nevetni;
  Akadozva beszélleni,
  Színben százszor változni;
  És az eszét elveszteni,
  És a sorsot átkozni;
  Dicsőségre sóvárogni,
  Test s lélekben háborogni:
  A szerelem ilyen baj:
  Valóságos pokol-faj!

  87. Dal.
  Nincs szivének kivánatja,
  Mely engemet tárgyozna;
  Elméjének gondolatja,
  Mely én reám czélozna.
  Midőn sohajt, bár kivánná,
  Hogy őt én is hallanám!
  S oly szép lévén, vajha bánná,
  Ha nem-szépnek mondanám.
  De hajh! engem számba sem vesz;
  Én felőlem kérdést sem tesz; -
  Gyűlölne, jobb szeretném;
  Ezt könnyebben tűrhetném.

  88. Dal.
  Egygyetlen-egy, bár ki lássa,
  Lelkében és testében;
  Egygyetlen-egy, s nincsen mássa
  A halandók nemében.
  Olyan, mint ő, nem vala még
  A nap alatt, nem is lesz;
  Ily csudát a hatalmas ég
  Maga is csak egyszer tesz.
  Fát, követ ő meglelkesít,
  Epét, mérget megédesít,
  Óh szép oka kínomnak,
  Intézője sorsomnak!

  89. Dal.
  Láttam őtet siránkozni,
  (Barátnéját siratta)
  És hallottam sohajtozni -
  Keblem hajh! mint szaggatta:
  Meleg hó volt ábrázatja,
  Szemöldöke szivárvány;
  Szeme az est csillagzatja,
  Melle pihegő márvány;
  Láng volt az ő sohajtása,
  Felhős hajnal mosolygása;
  Gyöngyök voltak könnyei,
  Halvány rózsák színei.

  90. Dal.
  Hallottam én szép szavának
  Ezüst hangját zengeni;
  Philoméla panaszának
  Hangja nem oly isteni.
  A természet figyelmes volt,
  S olvadozni láttatott;
  A patakvíz lassabban folyt,
  A fatető hallgatott;
  Megszünt minden madár dala,
  Minden Zephyr fülel vala,
  Megszünt minden fúvalom, -
  S mosolygott a fájdalom.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983713
Webáruház készítés