Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


Kisfaludy Sándor: Regék_MOBI

Kisfaludy Sándor: Regék_MOBI
540 Ft540
 • Részlet az e-könyvből:

   

  TÁTIKA

  Come il gelo a le piante, ai fior l'arsura,
  La grandine a le spiche, ai semi il verme,
  La reti ai cervi ed agli augelli il visco,
  Cosi nemico a l'huomo fu sempre Amore.
  E chi foco chiamollo, intese molto
  La sua natura perfida, e malvagia.
  Guarini.

  Négy fal közé zárt a télnek
  Szele, hava, hidege:
  Kedvelt, tisztelt barátom, Nagy!
  Im! halljad, egy agg rege:
  Tátika - - most csak omladék,
  S vércse-lakta váráról,
  S két fiatal magyar szívnek
  Szerencsétlen sorsáról.
  Héj barátom! akkor is volt,
  Valamint most, rossz ember,
  Embertársa lehelletét
  Irigylő és dúló szer;
  Ember, kinek szíve okol,
  Nyelve éles, tüzes kés,
  Vére méreg, lelke ördög,
  Mindenütt túr, ás és vés;
  Ki mérgével felzavarja
  A boldogság forrásit
  A vad átkokká változtatja
  A jó Isten áldásit:
  Maszlagokká a rózsákat
  Igy teszi a mérges pók;
  Halállá az édes álmat
  Igy teszik a skorpiók.


  Első ének.
  1.
  Késő ősz volt, Márton napja,
  Egy szomorú őszi nap;
  Hamvas felhők között bujkált
  A melegét vesztett nap:
  Szomorú volt a természet,
  Barna a letarolt föld;
  Csak a mezőn volt remény-szín,
  Csak a vetés volt még zöld.
  2.
  A Bakonynak rengetege, -
  Tenger erdő s végtelen,
  Komor barna hullámokban
  Fekvék helyén dísztelen:
  Az ősz száraz lehellete
  Megfosztotta a fákat
  A levéltől, s eledeltől
  A ménest és gulyákat.
  3.
  Tátika, mint egy korona
  Feltéve a tetőre,
  Büszkén állott s nézett alá
  A földre és időre:
  Változott ez évek óta
  Körülötte, alatta;
  De a várnak nem árthatott,
  A tatár sem bánthatta.
  4.
  Szánthó Gáspárnak özvegye volt,
  Ki a várban parancsolt,
  S Hermán deák, a ki abban
  Ügyész, gazda - minden volt;
  Czudar Judith, a szép özvegy,
  Ezen nap nem volt otthon;
  Deákjával Hagymásynál
  Vígadozott Szent-Gróthon.
  5.
  Vendégség volt Hagymásynál,
  Kinek nagy volt értéke;
  Öszvegyűle ekkor nála
  Szala egész vidéke.
  Oda méne az özvegy is,
  Azt gondolván magába',
  Hogy megkerít tán valakit
  Megúnt özvegy ágyába.
  6.
  Manczi volt csak maga otthon,
  Gáspár lelkes magzatja,
  Első kedves felesége
  Képe, szíve, rajzatja;
  Remekje a természetnek,
  Szíve-, lelke- s testében,
  S örököse jó atyjának
  Jószáginak felében.
  7.
  Mert vala még egy öcscse is,
  Fia mostohájának,
  Ki másik fél-örököse
  Vala Gáspár javának;
  Hajh! de egy mákszemmel sem bírt
  Magyar emberségéből,
  Korcs volt, szóval: az anyjának
  Hermánt öleléséből.
  8.
  A szép Manczi volt csak otthon, -
  S fekete gyász éltében
  Ablakára könyökölve,
  Feje a jobb kezében,
  Szem-meredve néz vala le
  A világba s időbe,
  A múltba és jövendőbe:
  És a jelenlevőbe:
  9.
  A sors dúló fergetege
  Legmérgesebb dühébe'
  Ment el virág-élte felett
  S mordúl csapott szívébe:
  Mint a féreg a bimbóban,
  Úgy ült s rágott keblében
  Két szomorú emlékezet -
  S hervadt virág-évében:
  10.
  Valóban bal történetek!
  Egyike is nyomhatta
  Annyira, hogy gyenge szíve
  Elszakúljon alatta;
  Együtt pedig ily esetek
  Oly terhek a szíveken,
  Hogy sem az ész, sem az idő
  Nem segíthet ezeken:
  11.
  Épen ma két esztendeje,
  Hogy a dicső öreget,
  Ki éltében gyakran vive
  A törökre sereget,
  Édes atyját, anyja mellé
  Letevék a kriptába;
  S ő itt maradt, - a halálnál
  Rosszabb sorsnak markába'.
  12.
  Borzadozva látta most is,
  - Hogy rángatta idegét -
  Szürke s fejér barátoknak
  És papoknak seregét;
  Borzadozva hallá zengni
  Búcsúztató énekét,
  És zokogni a sziveket,
  Ifjakét és vénekét.
  13.
  «Mért, óh mért, óh édes nemzőm!»
  (Igy sohajtott magába')
  «Mért nem vittél el magaddal
  A nyúgalom karjába! -
  Mért nem vittél el magaddal
  E veszélyes szélvészből,
  Hol, ha rá kél, nem jön segéd,
  Sem szívből, hajh, sem észből!
  14.
  A nyomorúlt emberi szív,
  Ki mindenre megindúl,
  Csak, ha egyszer verni megszűnt -
  A mély setét síron túl,
  Ott nyugszik meg, - ott nem érez,
  Ott nem gyűlöl, nem szeret: -
  Jöjj, óh halál, jöjj kaszáddal,
  Mely mindennek véget vet!»
  15.
  S épen ma két esztendeje,
  Hogy a sírnak felette,
  Mely atyját és jó napjait
  Örök éjbe temette,
  Egy rózsa-szín remény-virág
  Látszott nyílni szívének,
  Mely egy egész édent igért
  Hátralévő éltének.
  16.
  Tudniillik: Rezy Sándort, -
  A ki gyermekkorában
  Játszó társa vala néki,
  Kedvelt szomszédságában, -
  Ott látta meg legelőször
  Már legénynyé váltában,
  A halotti vendégek közt, -
  Édes atyja torában.
  17.
  Rezy Bálint fia volt ez,
  Egyetlenegy magzatja,
  És e híres nemzetségnek
  Legutolsó fajzatja.
  Szánthó s Rezy jó szomszédok
  S jó barátok voltanak,
  Mind a kettő nagy hazafi, -
  Egymás után haltanak.
  18.
  Sándor úrfi akkor jött meg
  A töröknek nyakáról;
  Egész Buda róla szólott
  És nyert borostyánjáról:
  Galambosnál volt ő egyik,
  Ki a török markából
  Zsigmond királyt megmentette
  Szégyen-halál torkából.
  19.
  És azóta Zsigmond király
  Becsülte őt s szerette,
  S mint élete megmentőjét
  Kegyelmekkel illette.
  Látta őt a királyné is,
  Ama híres Borbála,
  S szeme benne egy Apollót
  S egy Herkulest talála.
  20.
  Szép asszony volt a királyné,
  De gonosz és fajtalan;
  Teste kényit töltögetni, -
  Ez volt dolga úntalan.
  Vajh! mért kellett ez ifjúra
  Buja szemét vetnie!
  Vajh! mért kellett ez ifjúnak
  Buja szembe tűnnie!
  21.
  Valamikor még a pokol
  Egy férfiat megfogott,
  Egy szép, elmés, buja asszony,
  S nem ördög volt eszköz ott:
  Mert befonja hálójába
  A fiatal szíveket
  A bujaság, ha kellemes,
  Mint a pók a legyeket.
  22.
  Az ily asszony (mért van ilyen!)
  A legnagyobb szörnyeteg:
  Medvék között, hol legsürűbb,
  Legvadabb a rengeteg,
  Nem veszthetsz oly drága kincset,
  Mint a melyet ez kicsal,
  Óh férfi-sziv, életedből
  Szédítő bűbájival!
  23.
  Sándor s Manczi, gyermekek még,
  Már egymáshoz hajlának,
  S gyermekszívek érzeményi
  Szépen öszvehangzának.
  Szerették már akkor egymást,
  Minekelőtt kifejlett
  Valóságok a bimbóból,
  S az legény, - ez leány lett.
  24.
  De meglátván mostan egymást
  Az életnek nyíltában,
  A szív s lélek viráginak
  Fejledező korában:
  Midőn a szív kívánati
  Az ifjúság keblében
  Ébredeznek, gyúladoznak
  A szerelem évében: -
  25.
  Látván Sándor a szép szűzet
  Pompájában testének,
  Lelke szelíd felségében,
  S jóságában szívének;
  Látván Manczi a szép legényt
  Magyar lelkességében,
  A jó embert, deli vitézt
  Erejében, tüzében:
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983744
Webáruház készítés